Шубенко Єлизавета Сергіївна
Шубенко Єлизавета Сергіївна
Асистент кафедри обліку і фінансів, кандидат економічних наук, заступник декана факультету економіки та управління

Контакти

Освітня діяльність

 • У 2005 році закінчила Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана за спеціальністю «Облік і аудит»
 • В 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Моделювання обліку власного капіталу в умовах реорганізації господарських товариств» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09. – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
 • Керівник навчальних курсів з дисциплін бакалаврського циклу, здійснює керівництво підготовкою курсових, випускних бакалаврських робіт, керує проходженням виробничої та переддипломної практики, бере активну участь у методичному забезпеченні навчального процесу.

Дисципліни

 • Аналіз господарської діяльності
 • Аналіз в галузях економіки
 • Управлінський облік
 • Облікова політика підприємства
 • Облік в галузях економіки
 • Облік у підприємствах з різними організаційно-правовими формами
 • Планування бізнес-процесів

Сфера інтересів

 • Облік у сфері корпоративного управління; розвиток фінансового та управлінського обліку в Україні; теорія і методологія моделювання в бухгалтерському обліку;системні взаємозв’язки управління, обліку та контролю;аналіз господарської діяльності

Основні цінності

 • впевнена, що якісна й професійна освіта молоді це запорука розквіту держави
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©