Завідувач кафедри

Petrishina-TO

Петрішина Тетяна Олександрівна

к.е.н., доцент

Докладніше

Контакти кафедри:
м. Кривий Ріг
пл. Визволення, 2
E-mail: kaf_businessmanagement@duet.edu.ua

Бізнес - це вміння приймати правильні рішення
в умовах невизначеності
(Аксіома Гарвардської школи бізнесу)

В умовах постійних змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі діяльності суб’єктів господарювання, постійного прискорення різних процесів перед компаніями постає проблема пошуку дієвих способів зміцнення конкурентних переваг, виникає необхідність їх адаптації до швидких змін у процесі досягнення мети діяльності. У зв’язку з цим набуває особливої актуальності підготовка кваліфікованих фахівців у сфері управління бізнесом, оскільки від ефективного менеджменту значною мірою залежить подальше функціонування та розвиток підприємств, установ, організацій. Сучасний управлінець має орієнтуватися у складних ринкових умовах, володіти знаннями щодо започаткування, організації та функціонування бізнесу, аналізу ринку, розробки стратегії розвитку компанії. Використовуючи гнучкість мислення, здобуті компетентності, розуміння ситуації, вміння приймати обґрунтовані рішення менеджер повинен сприяти зміцненню позицій підприємства на ринку, реалізації нових ідей та стратегій, що в кінцевому підсумку, що має забезпечити успіх бізнесу.

Кафедра управління бізнесом Державного університету економіки і технологій створена 1 лютого 2021 року (заснована на основі злиття кафедр менеджменту та маркетингу). У своїй діяльності кафедра керується Положенням про кафедру управління бізнесом.

Місією кафедри є фундаментальна підготовка фахівців за трьома перспективними спеціальностями у сфері управління бізнесом:

073 – «Менеджмент», освітньо-професійна програма  «Менеджмент» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

073 – «Менеджмент», освітньо-професійна програма  «Менеджмент» другий (магістерський) рівень вищої освіти;

075 – «Маркетинг»,  освітньо-професійна програма  «Маркетинг» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

075 – «Маркетинг»,  освітньо-професійна програма  «Маркетинг» другий (магістерський) рівень вищої освіти;

Форми навчання: денна, заочна.

028 – «Менеджмент соціокультурної діяльності», освітньо-професійна програма  «Менеджмент креативних індустрій» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Форма навчання: денна.

Навчальний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри. Викладачами кафедри розроблено понад 30 курсів дисциплін з менеджменту, маркетингу, логістики, цифрового маркетингу, бренд-менеджменту, економічного обґрунтування управлінських рішень, Time-менеджменту, управлінського мислення, рекламного менеджменту, управління проектами, Startup проекту, менеджменту персоналу, стратегічному управлінню, маркетингу відносин, стратегічного маркетингу, маркетингового менеджменту, креативних індустрій тощо.

При викладанні дисциплін викладачі кафедри активно використовуються сучасні методи навчання, презентації, кейси, дизайн-мислення, групову роботу.

Студенти спеціальностей «Менеджмент», «Маркетинг» та «Менеджмент соціокультурної діяльності» є учасниками програм академічної мобільності ERASMUS+, міжнародних стажувань, програми «Подвійний диплом».

Професійні компетенції менеджера та маркетолога передбачають, що випускник кафедри управління бізнесом:

  • підготовлений до управлінської та маркетингової діяльності у нестабільному зовнішньому середовищі;
  • розуміється на сучасних методах управління та маркетингу з урахуванням діджиталізації сфер діяльності;
  • вирішує науково-практичні й аналітичні завдання, пов’язані з поєднанням теоретичних знань з практичними навичками;
  • може здійснювати науково-дослідницьку діяльність або продовжувати навчання в аспірантурі;
  • здатний працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань;
  • володіє знаннями з удосконалення системи управління та окремих напрямів здійснення маркетингової діяльності компанії.
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©