В.о.завідувача кафедри

Кассім

Кассім Дар’я Олександрівна

Професор кафедри металургійних технологій, доктор технічних наук

Докладніше

Контакти кафедри:
м. Кривий Ріг
вул. Степана Тільги, 5
E-mail: kasik_78@ukr.net

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра Металургійних технологій — є випусковою кафедрою IV рівня акредитації, що здійснює підготовку фахівців з повною вищою освітою у сфері металургії чорних металів з спеціалізаціями: металургія чавуну, металургія сталі, обробка металів тиском, за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти зі спеціальності 136 «Металургія».

Високий рівень навчання студентів забезпечується висококваліфікованим науково-педагогічним складом кафедри, який представлено 2 професорами, докторами технічних наук та 5 доцентами, кандидатами технічних наук. До вересня 2021 року завідував кафедрою провідний науковець, який постійно працював над впровадженням новітніх технологій і методик – професор, доктор технічних наук Лялюк Віталій Павлович. У теперешній час кафедрою завідує доктор технічних наук, професор Дар’я Олександрівна Кассім. У своїй роботі кафедра керується Положенням про кафедру металургійних технологій.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Студентам спеціальності «Металургія» денної та заочної форм навчання викладається більше 30 дисциплін, зокрема: основи металургії, матеріалознавство та обробка металів, електрометалургія сталі та феросплавів, технологічні процеси за фахом, технологічні проектування за фахом, основи проектування, металургія чавуну, металургія сталі, методи прикладного статистичного аналізу, експериментальні дослідження сталеплавильних процесів, альтернативні процеси виробництва чорних металів, тепломасообмін в металургійних системах, ресурсозаощаджуючі технології в металургії, основи технічної творчості, наукових досліджень та стандартизація та інш.

Зміст навчальних дисциплін відповідає сучасним вимогам щодо знань і вмінь випускника та їх фахових компетенцій. Навчання студентів відповідає розробленим освітньо-кваліфікаційним характеристикам за структурою і змістом у відповідності до сучасних вимог МОН України, забезпечуючи якісну підготовку фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти зі спеціальності 136 «Металургія».

Сьогодні випускники кафедри займають провідні посади на багатьох підприємствах гірничо-металургійного комплексу не тільки міста, а й України. Серед них:

 • Донсков Є.Г. – д.т.н., професор, працював головним доменником комбінату "Криворіжсталь", а потім головним технологом аглодоменого і коксового виробництва ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР);
 • Тільга С.С. – працював генеральним директором комбінату "Криворіжсталь";
 • Шеремет В.О. – к.т.н., працював головним інженером комбінату "Криворіжсталь", а потім технічним директором ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
 • Мовчан В.П. – д.т.н., працював генеральним директором Центрального ГЗК, народний депутат України;
 • Білий О.П. – працював генеральним директором комбінату "Азовсталь", народний депутат України;
 • Оторвін П.І. – к.т.н., працював начальником технічного управління ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; на даний час працює
 • Макаров Г.А. – працював першим заступником генерального директора з виробництва комбінату "Криворіжсталь”;
 • Криштоп В.Ф. – працював директором Криворізького коксохімічного заводу;
 • Іваницький В.Г. – працював директором Криворізького коксохімічного заводу;
 • Шидловський Є.О. – працює начальником технічного управління ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
 • Орел Г.І. – працював головним доменником комбінату "Криворіжсталь”;
 • Колеснік О.А. – працював головним доменником комбінату "Криворіжсталь";
 • Кучук В.Д. – працював головним агломератчиком Південного ГЗК;
 • Листопадов В.С. – працював директором аглодоменного департаменту ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг”, в даний час працює директором дирекції по аглодоменному виробництву ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат»
 • Пінчук Д.В. – працював начальником доменного цеху №2 ПАТ “АМКР”; в даний час працює начальником доменного цеху ПрАТ “ММК ім. Ілліча”
 • Мирошниченко О.Н. – працював начальником доменного цеху №1 ПАТ “АМКР”;
 • Зайцев Г.В. – начальник агломераційного цеху ПАТ “АМКР”;
 • Величко Є.А. – працював начальником конверторного цеху ПАТ “АМКР”;
 • Бельгер О.І. – працював начальником мартенівського цеху ПАТ “АМКР”;
 • Сикан І.І. – головний інженер коксохімічного виробництва ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";
 • Мукіна Н.В. – начальник технічного відділу КХВ ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";
 • Охотніков В.І. – працював начальником коксового цеху КХВ ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";
 • Охотніков О.І. – працював начальником цеху сіркоочищення КЕХВ ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";
 • Коптєв Д.І. – начальник цеху виливниць ПАТ «АМКР»;
 • Панькін О.Н. – головний спеціаліст з технічної експлуатації доменних печей на вішакхапатнамском металургійному заводі в Індії (visakhapatnam steel plant) і інші.

Агрегати, з якими працюють випускники кафедри:

Вивантаження агломерату

Вивантаження агломерату в хопери з агломашини металургійного виробництва ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Домений цех №1

Домений цех №1 ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”

Домена пічь №9

Домена пічь №9 ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” об'ємом 5000 м3

Домена пічь №8

Домена пічь №8 ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” об'ємом 2700 м3

Випуск чавуну з доменої печі

Випуск чавуну з доменої печі

Конверторний цех

Конверторний цех ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Заливка чавуну в конвертор

Заливка чавуну в конвертор

Відбір проби сталі з конвертера

Відбір проби сталі з конвертера

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідницька діяльність кафедри спрямована на вирішення фундаментальних завдань теорії виробництва сталі, чавуну та обробки металів, моделювання металургійних процесів, а також прикладних задач в області автоматизації і управління процесами отримання сталі та чавуну, вдосконалення технологій їх виробництва та конструкцій металургійних агрегатів.

Основними завданнями наукових досліджень кафедри є:

 • вивчення сучасного стану металургійного виробництва, тенденцій його розвитку та пошук шляхів вдосконалення технологічних процесів виробництва сталі та чавуну;
 • поглиблення знань студентів щодо нових тенденцій в металургії;
 • забезпечення навчального процесу сучасною науково-практичною, методичною інформацією для використання її при вирішенні освітньо-професійних завдань підготовки фахівців, стимулювання їх творчості та формування практичних навичок;
 • Результати досліджень представлені викладачами та студентами на більш ніж 70 науково-практичних конференціях інститутського, всеукраїнського та міжнародного рівня.

За результатами досліджень викладачами кафедри опубліковано 35 монографій і підручників, отримано понад 330 авторських свідоцтв і патентів та більше 500 статей у фахових виданнях.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

В основу навчально-методичної діяльності кафедри металургійних технологій покладено освітні та освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів та магістрів з металургії, в яких визначені кваліфікаційні вимоги та сукупність норм до обов’язкового мінімуму змісту підготовки фахівців зі спеціальності «Металургія». Основним нормативним документом організації навчального процесу кафедри є навчальний план, який враховує усі вимоги Міністерства освіти і науки України, які пов’язанні із співвідношенням гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін, їх поділом за семестрами, кількістю годин на вивчення предметів та практичну підготовку, формами контролю якості знань та вмінь студентів тощо. Всі дисципліни навчального плану підготовки фахівця зі спеціальності «Металургія» згруповано у три блоки:

 • нормативні навчальні дисципліни;
 • дисципліни за вибором навчального закладу;
 • дисципліни за вибором студента.

При підготовці студентів спеціальності «Металургія» викладачами кафедри використовуються розроблені ними навчально-методичні комплекси, які містять опорний конспект лекцій, методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи, де визначено мету, зміст, наведено контрольні запитання, теми рефератів, творчі завдання, практичні ситуації, кейси, літературні джерела по кожній темі дисципліни навчального плану.

Навчальний процес здійснюється з використанням сучасних технологій навчання, проводиться у напрямку розробки і впровадження ділових ігор, кейсових завдань, виробничих ситуацій, проведення «круглих столів», конференцій, тренінгів та вебінарів.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©