В.о. завідувача кафедри

...

Соловйова Вікторія Володимирівна

к.е.н., доцент

Докладніше

Контакти кафедри:
м. Кривий Ріг
пл. Визволення, 2
E-mail: kaf_esp@kneu.dp.ua

Нову економіку формує розвиток інформаційного суспільства, в якій основне джерело продуктивності знаходиться в технології генерування знань, обробленні інформації і формуванні нових способів комунікації. Перехід до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку обумовлені, глобальними змінами в економіці України, ставлять перед сферою бізнесу та інформатизації комплекс проблем техніко-технологічного, організаційного й економічного характеру. Робота з інформацією набуває в усьому світі пріоритетного значення для будь-якого бізнесу. Успішне вирішення цих проблем дозволить ефективно реформувати цю сферу і, як наслідок, перехід її на якісно новий рівень розвитку. Вирішення цих задач неможливе без якісної підготовки майбутніх фахівців з економіки, бізнесу та комп’ютерних наук. І в Україні вже зараз існує гостра потреба в талановитих фахівцях щодо ведення сучасного бізнесу у т.ч. в інтернет середовищі та застосування інфокомунікацій в економічній та управлінській діяльності підприємств, основам фінансової й економічної діяльності підприємства в ринковому просторі, а професійний аналіз даних змінює світ програмування, бізнесу і навіть споживачів.

Кафедра економіки та цифрового бізнесу - це випускова кафедра зі спеціальностей:

051 «Економіка»076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»122 «Комп’ютерні науки».

Кафедра Економіки та цифрового бізнесу відповідає всім сучасним вимогам щодо підготовки висококваліфікованих фахівців, надає якісну професійну підготовку та поглиблене вивчення застосування у планово-фінансовій та управлінській діяльності підприємств сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

Підготовка фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція, онлайн та офлайн рітейл та ін.) і набуттям практичних навичок роботи на відповідних платформах. Здобувачі вищої освіти вивчають комплекс дисциплін з питань генерації бізнес-ідеї у чітко сформований бізнес-проєкт, організації підприємницької та торговельної діяльності, отримують компетенції щодо організації та ефективного провадження власної справи та реалізації бізнес-проєктів і стартапів, організації та здійснення торговельної діяльності.

Data Science, Data Mining, Business Intelligence, Artificial Intelligence, Neural Networks, Machine Learning – це найактуальніші розділи сучасної науки про дані, якими наповнене навчання фахівців за освітньою програмою «Data Science». Робота з інформацією набуває в усьому світі пріоритетного значення для будь-якого бізнесу. Ми готуємо фахівців, здатних обробляти великі масиви даних для підтримки платформ штучного інтелекту. У ході навчання бакалаври професійно вивчають фундаментальні основи цифрової економіки –технологія блокчейн, електронна комерція, інформаційна безпека, smart-технології, технологія розробки мобільних додатків тощо.

Кафедра Економіки та цифрового бізнесу має вагомий науково-методичний, дидактичний і навчально-виховний фундамент для збереження та збагачення класичної спадщини минулого й підняття її на вищий інтелектуальний щабель розвитку.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедру як структурний підрозділ інституту було створено у січні 1979 року і до 1989 року вона мала назву «кафедра економічних дисциплін», що здійснювала викладання різнопрофільних дисциплін, зокрема економіки, управління, організації, права тощо. Багато випускаючих кафедр розпочали свою історію саме з цього структурного підрозділу. До 1993 року підрозділ носив назву «кафедра економічного і соціального планування», потім — кафедра економіки підприємств, з 2013 року — кафедра економіки та стратегії підприємств. 01.03.2017 року кафедру економіки та стратегії підприємств перейменовано на кафедру економіки та підприємництва і відповідно підпорядковано факультету економіки та управління.

З січня 1979 року керівництво кафедрою здійснювала кандидат економічних наук, доцент Раїса Петрівна Вершиніна.

З вересня 1983 році на чолі кафедри був кандидат економічних наук, доцент Михайло Федорович Горошко.

З лютого 2002 року цю посаду обіймала кандидат економічних наук, доцент Світлана Василівна Волошина.

З вересня 2013 року на посаді завідувача кафедри працював доктор економічних наук, професор Сергій Володимирович Гушко.

У 2015 році кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент Радько Вікторія Миколаївна. 

З 02.09.2016 року виконуючим обов’язки завідуючого кафедри економіки та стратегії підприємств призначено доктора технічних наук, професора Темченка Олександра Анатолійовича. 

З 2018 року обов’язки завідувача кафедри виконувала к.е.н., доцент Мацюра Світлана Іванівна.

З 01 жовтня 2022 року кафедру економіки та підприємництва перейменовано на кафедру «Економіки та цифрового бізнесу» і відповідно підпорядковано Навчально-науковому економічному інституту.

З вересня 2022 року обов’язки завідувача кафедри виконує к.е.н., доцент Соловйова Вікторія Володимирівна.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©