ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

IUiBOІнститут є структурним підрозділом Державного університету економіки і технологій. Це навчальний та інформаційний підрозділ, креативний простір університету, діяльність якого спрямована на запровадження інновацій та технологій в освітній процес, організацію неформальної освіти, на розвиток партнерства з бізнесом.

Основними напрямами діяльності інституту є:

 • запровадження та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти Університету;
 • організація роботи з підготовки справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм та Університету в цілому;
 • забезпечення організації та контролю за навчальним процесом, що здійснюється за всіма програмами післядипломної освіти (наступної вищої освіти, паралельної освіти, підвищення кваліфікації (спеціалізації)) в Університеті, а також координує діяльність підрозділів (інститутів, факультетів, кафедр) Університету в частині післядипломної освіти;
 • стажування;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців, які мають базову або повну вищу освіту;
 • розвиток кар'єри та подальшого працевлаштування студентів, підтримка підприємницьких ініціатив студентів шляхом надання консультаційних та інформаційних послуг, організація неформального навчання, тренінгів, семінарів, підвищення освітнього рівня студентів для здійснення підприємницької діяльності, інших заходів.
 • поширення перспективного вітчизняного та зарубіжного досвіду, ефективних практик застосування ІКТ в освітньому процесі;
 • організація та проведення курсів, тренінгів, семінарів, майстер-класів з питань інноваційної освітньої діяльності, управління персоналом, комунікаціями та інших напрямів на замовлення стейкхолдерів Університету;
 • співпраця з закладами вищої освіти, установами, компаніями з питань провадження інноваційної освітньої діяльності, запровадження якісних змін у навчальних закладах різних рівнів акредитації;
 • консолідація інформації про Університет та управління механізмами її доведення до цільової аудиторії;
 • cтворення та реалізація заходів медійного характеру, спрямованих на посилення іміджу Університету, підтримку та розвиток університетського бренду.

Завдання інституту:

 • організація роботи з проведення процедур ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм та Університету в цілому;
 • надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці матеріалів справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм та Університету в цілому;
 • забезпечення післядипломної освіти за акредитованими спеціальностями університету та надання якісних освітніх послуг за навчальними програмами другої вищої освіти, середньострокових та короткострокових курсів підвищення кваліфікації фахівців.
 • забезпечення інноваційного підходу до розробки і реалізації навчальних планів, новітніх інформаційних і комунікаційних технологій, що підвищують якість освіти в Університеті
 • організація міжнародної взаємодії і співпраці в сфері підвищення кваліфікації, освіти і впровадження інновацій в професійну підготовку;
 • впровадження інноваційних освітніх технологій, розробка та вдосконалення освітніх програм;
 • впровадження інноваційних освітніх технологій в систему підготовки персоналу;
 • організація та координація корпоративного навчання;
 • організація конференцій та семінарів з розробки та впровадження інноваційних освітніх технологій для учасників освітнього процесу;
 • розробка і реалізація курсів управлінського розвитку;
 • організація і проведення заходів спрямованих на впровадження інновацій в підготовку майбутніх управлінців;
 • створення майданчику для нетворкінгу між здобувачами вищої освіти, викладачами, установами, організаціями та підприємствами усіх форм власності, налагодження співпраці та ділових контактів задля забезпечення якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців з урахуванням вимог сучасного ринку праці та потреб роботодавців;
 • налагодження міжнародних зв’язків для обміну провідними світовими дослідницькими знаннями та досвідом задля досягнення визначених цілей;
 • створення системи інформаційного супроводу діяльності університету (консолідація внутрішньої інформації й видача її у зовнішнє середовище);
 • забезпечення доступності інформації про Університет, а також університетські заходи на сайті Університету й соцмережах.

Контакти:
м. Кривий Ріг
пл. Визволення, 2
E-mail: iubo@duet.edu.ua

Інститут управління та лідерства ДУЕТ у соцмережах:

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©