ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Державного університету економіки і технологій» був утворений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 1199 в результаті реорганізації Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький фаховий коледж економіки і управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Заклад освіти веде відлік своєї історії з 23 лютого 1962 року, коли, відповідно до розпорядження Ради міністрів Української РСР, на базі Криворізької філії Дніпропетровського промислово-економічного технікуму було створено самостійний навчальний заклад – Криворізький гірничо-економічний технікум, який готував фахівців для підприємств гірничої промисловості країни.

У 1998 році, з метою приведення у відповідність назви закладу освіти з профілем підготовки спеціалістів, згідно наказу Міністерства освіти України від 23.06.1998 року за № 238, назву закладу освіти змінено на Криворізький технікум економіки та управління. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 05.10.2004 року за № 775 технікум реорганізовано в Криворізький коледж економіки та управління Київського національного економічного університету, якому 17.11.2005 року наказом МОНУ за № 658 присвоєно ім’я Вадима Гетьмана. 31.12.2021 року заклад припинив свою діяльність, студенти і працівники переведені до нового закладу освіти. На теперішній час заклад освіти має назву Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Державного університету економіки і технологій».

Коледж здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за денною і заочною формами навчання за спеціальностями: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Підприємництво та торгівля», «Харчові технології». Характерною ознакою закладу освіти є постійна динаміка розвитку: підвищення професійного рівня викладацького складу, впровадження в практику роботи сучасних інформаційних технологій, опанування педагогічних інновацій, створення умов для індивідуалізації та підвищення мотивації навчання. Колектив коледжу сприяє підвищенню ефективності освітнього процесу, забезпеченню якості освіти, адаптації випускників до умов майбутньої професійної діяльності.

МакеєвКерівництво коледжем з 1962 по 1988 рр. здійснював Макеєв Микола Федотович, який працював у закладі освіти з дня його заснування по 2014 рік. За його ініціативою у 1987 році в приміщенні гуртожитку коледжу було створено історичний музей. На визнання значного внеску в розвиток й становлення закладу освіти на честь Макеєва М.Ф. було встановлено меморіальну дошку на будівлі коледжу.

За час існування закладу освіти здійснювалися істотні зміни в його структурі. Для реалізації ступеневої системи підготовки молоді, як одного з важливіших напрямків реформування освіти в Україні, у 1996 році на базі коледжу з’являється Фінансово-економічний ліцей, починається нова історія утворення великого навчального методичного комплексу: ЛІЦЕЙ – КОЛЕДЖ – ВНЗ. В 1998 році до комплексу приєдналася Криворізька філія Міжнародного університету фінансів, у вересні 1999 року - Навчально-консультативний центр Запорізького державного університету. Комплекс ЛІЦЕЙ – КОЛЕДЖ – МУФ – ЗДУ проіснував до 2004 року і виконав свою роль щодо забезпечення високої якості освіти і підготовки випускників до професійної мобільності.

ФілевичЗ 1988 року по 2014 рік керівництво закладом здійснював Філевич Леонід Григорович. За період його роботи коледж став базовим у Північному регіоні м. Кривого Рогу та відзначався як кращий заклад освіти міста.

Протягом існування закладу освіти, відповідаючи вимогам часу та враховуючи потреби вітчизняного ринку у кваліфікованих фахівцях, в коледжі здійснювалося відкриття нових спеціальностей, а саме: з 1962 р. ведеться підготовка фахівців з товарознавства, з 1963 р. - з бухгалтерського обліку, 1968 р.– з харчових технологій, 1997 р.– з фінансів. З 1998 р. - з діловодства. Поєднання теоретичних знань і практичного досвіду робить випускників конкурентоспроможними на ринку праці регіону.

Сучасна матеріальна база коледжу – це комплекс будівель загальною площею більше 12 тис.м2. Для здійснення освітнього процесу є відповідне сучасне матеріально-технічне забезпечення. В структурі коледжу діють два відділення, функціонує шість циклових комісій. За роки існування коледж підготував понад 30 тисяч фахівців, які працюють в різних регіонах України та поза її межами в різних галузях.

З 04.10.2014 року по 23.10.2021 року директором коледжу працювала Прибилович Людмила Анатоліївна.Прибилович

Центром формування культури особистості та розвитком пізнавальних здібностей студентів є бібліотека коледжу, фонд якої налічує 55947 примірників.

Позааудиторна робота в коледжі спрямована на всебічний розвиток студентів, формування їх творчих, художніх та організаторських здібностей. З цією метою у закладі освіти функціонують клуби, гуртки, спортивні секції, товариства та музеї. Фізичне виховання студентів реалізується через спортивні тренування, самостійні заняття та участь у масових фізкультуро-оздоровчих і спортивних заходах. Спортивні команди студентів коледжу з баскетболу, волейболу, футзалу займають призові місця в міських та обласних спартакіадах та чемпіонатах.

З 2001 року у коледжі працює наукове товариство «Інтелект». Студенти, члени товариства, здійснюють наукові дослідження під керівництвом викладачів та беруть участь у конференціях різного рівня.

У коледжі діє творча лабораторія з питань інформатизації освітнього процесу. Викладачі, члени творчої лабораторії, допомагають створювати студентам презентації, готуватися до захисту наукових робіт, створювати блоги, сайти, сприяють розвитку вміння оперувати різними комп’ютерними програмами.

кфк_фізоУ коледжі сформована чітка система виховної роботи, серед основних завдань якої є побудова ефективної системи національно-патріотичного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку студента, формування соціально зрілої, творчої особистості, громадянина України і світу. Активно працює в коледжі студентська Рада, під керівництвом якої здійснюється волонтерський рух студентів, приділяється увага ветеранам праці коледжу та дітям школи-інтернату, проводяться доброчинні акції. Такі заходи сприяють вихованню у студентів почуття доброти, чуйності, милосердя, формування активної життєвої позиції. За ініціативою студентської Ради створено сквер ім. Лесі Українки, розташований на території студентського містечка.

Творчість, цілеспрямованість та натхнення усіх членів колективу привели до створення закладу освіти нового типу, життєздатність та популярність якого підтверджують 60 років існування.

кфкЗаклад освіти славиться своїми глибокими традиціями і разом з тим прагненням до інноваційного розвитку і модернізації. Його діяльність спрямована у майбутнє, здобувачі освіти коледжу активно виявляють свою громадську позицію, підтримують прогресивні зміни у державі.

Освітній процес у коледжі орієнтується на формування гармонійно-розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у сучасному суспільстві.

Головною метою діяльності педагогічних працівників коледжу є забезпечення запитів суспільства на ринку праці у конкурентоспроможних, компетентних та відповідальних фахівцях і спрямування освітнього процесу на всебічний розвиток особистості, виховання свідомого громадянина, патріота України.

З 01.01.2022 року обов’язки директора коледжу виконує Максимова Алла Василівна.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2024 ©