Шановні публічні службовці! 
Запрошуємо вас на професійне навчання за програмами підвищення кваліфікації

Державний університет економіки і технологій (ДУЕТ) входить до переліку закладів освіти, які мають право на надання освітніх послуг у сфері професійного навчання і подальшого підвищення кваліфікації публічних службовців. Фахівцями університету розроблені програми підвищення кваліфікації, які охоплюють широке коло питань державного управління та місцевого самоврядування, обсягом від 0,4 до 2,4 кредитів ЄКТС. Програми погоджені наказом НАДС України від 13 липня 2021 р. № 109-21 «Про погодження програм підвищення кваліфікації» (додаток 7).

Зміст програм відповідає пріоритетним напрямам (темам) для підвищення кваліфікації державних службовців за загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами.

Програми підвищення кваліфікації передбачають дистанційну форму навчання.

Більш детальну інформацію щодо змісту програм, терміни, вартість та хід навчання можна отримати за телефоном:

+380966726022Наталія Ізмайлова, керівниця Центру кар’єрного та професійного розвитку ДУЕТ

+380973072907Олена Панаріна, фахівець Центру кар’єрного та професійного розвитку ДУЕТ

Програма Ділове українське мовлення Управління публічними фінансами Актуальні питання сучасного публічного управління
Тип програми за змістом загальна короткострокова
програма підвищення
кваліфікації
загальна професійна (сертифікатна)
програма підвищення кваліфікації
загальна короткострокова програма
підвищення кваліфікації
Форма навчання дистанційна
Цільова група державні службовці категорії Б, В посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV–VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування
депутати місцевих рад,
посадові та службові особи
підприємств, установ і
організацій державної і
комунальної
форм власності
   
Обсяг програми 0,4 кредити ЄКТС 2,4 кредити ЄКТС / 72 години 1,0 кредит ЄКТС / 30 годин
Тривалість програми 3 дні 10 днів протягом 2 тижнів 5 днів протягом 1 тижня
Напрям(и) підвищення кваліфікації,
який (які)охоплює програма
Удосконалення рівня
володіння державною мовою.
Управління публічними фінансами Комунікація та взаємодія, Лідерство
Стратегічне управління та планування
Удосконалення рівня володіння державною мовою
Управління персоналом на державній службі
Управління публічними фінансами
Впровадження змін
Перелік професійних компетентностей,
на підвищення рівня яких
спрямовано програму
професійні знання:
знання державної мови,
знання інструментів взаємодії
державного органу з громадськістю;
лідерство комунікація та взаємодія
знання законодавства;
професійні знання;
комунікація, командна робота
і взаємодія прийняття
ефективних рішень;
робота з інформацією;
виконання на високому рівні
поставлених завдань
удосконалення рівня володіння
державною мовою
професійні знання;
лідерство
комунікація та взаємодія
впровадження змін
управління організацією роботи та персоналом
виконання на високому рівні поставлених завдань
командна робота та взаємодія сприйняття змін
Назва програми

Ефективні комунікації,
взаємодії та цифрові тренди
в публічному управлінні

(погоджено. Наказ НАДС №172-21 від 23.10.2021)

Управління змінами
в організації

(погоджено. Наказ НАДС №172-21 від 23.10.2021)

Управління публічними
фінансами
Стратегічне управління
в умовах змін

(погоджено. Наказ НАДС №141-21 від 31.08.2021)
Тип програми за змістом загальна короткострокова програма
підвищення кваліфікації
загальна професійна
(сертифікатна) програма
Форма навчання дистанційна
Цільова група державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV–VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності
Обсяг програми 1,0 кредит ЄКТС / 30 годин 2,4 кредити ЄКТС / 72 години
Тривалість програми 5 днів протягом 1 тижня 10 днів протягом 2 тижнів
Напрями підвищення кваліфікації,
які охоплює програма
Комунікація та взаємодія
Державна політика
цифрового розвитку
Стратегічне управління
та планування
Сприйняття змін Впровадження змін Лідерство
Управління публічними
фінансами
Стратегічне управління та планування
Сприйняття змін
Впровадження змін
Лідерство
Комунікація та взаємодія
Електронне урядування та
електронна демократія
Перелік професійних компетентностей,
на підвищення рівня яких
спрямовано програму
професійні знання:
функціонування системи
запобігання корупції
та забезпечення доброчесності;
комунікація та взаємодія
управління організацією
роботи та персоналом
виконання на високому рівні
поставлених завдань
командна робота та взаємодія
цифрова грамотність
удосконалення рівня володіння
державною мовою
професійні знання;
комунікація,
командна робота і взаємодія;
прийняття ефективних рішень;
лідерство
сприйняття змін
провадження змін
виконання на високому рівні
поставлених завдань
знання законодавства;
професійні знання;
комунікація, командна
робота і взаємодія
прийняття ефективних рішень;
робота з інформацією;
виконання на високому рівні
поставлених завдань
професійні знання;
комунікація,
командна робота і взаємодія;
прийняття ефективних рішень;
лідерство
сприйняття змін
впровадження змін
виконання на високому рівні
поставлених завдань

Цифрова грамотність сучасного педагога та ефективні комунікації в закладі освіти
1,0 ЄКТС / 30 годин

Модуль 1. Диджиталізація навчального процесу

1.1. Сучасні засоби диджиталізації навчального процесу у закладах освіти
1.2. Використання освітнього сервісу Google Classroom в умовах дистанційної освіти

Модуль 2. Ефективна командна взаємодія

2.1. Ключові параметри ефективної командної взаємодії у закладі освіти

Модуль 3 Академічна доброчесність

3.1. Досвід провідних зарубіжних університетів у сфері академічної етики та доброчесної поведінки

Модуль 4. Корпоративна культура в закладі освіти

4.1. Поняття та принципи формування корпоративної культури
4.2. Розвиток корпоративної культури в закладі освіти

Модуль 5. Управління змінами в закладі освіти

5.1. Стратегічне управління змінами в закладі освіти. Заклад освіти як мережа проектів
5.2. Формування Agile- культури
5.3. Scrum і Kanban як гнучкі технології проектного менеджменту


Інженерія програмного забезпечення
1,0 ЄКТС / 30 годин

Модуль 1. Програмування С++

1.1. Основи програмування на мові C++
1.2. Алгоритми та структури даних
1.3. Об'єктно-орієнтоване програмування на мові C++

Модуль 2. Web-програмування

2.1. Web-дизайн
2.2. Web-програмування
2.3. Бази даних MS ACCESS

Модуль 3. Архітектура комп'ютерів та організація комп'ютерних мереж

3.1. Архітектура комп'ютерів
3.2. Організація комп'ютерних мереж


Ділове українське мовлення
0,4 ЄКТС / 12 годин

Тема 1. Державна мова: норми, стилі функціонування ділового мовлення

Тема 2. Писемне ділове мовлення

Тема 3. Культура публічного монологічного мовлення

Тема 4. Культура професійного діалогічного мовлення


 

Документи курсів

 

Списки зарахованих

 

Розклад занять

 

Видані освітні документи

Реєстрація на курси за посиланням

АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com

Генеральні партнери

Copyright 2022 ©