Молодший бакалавр

 New  Презентація ВСТУП НА МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА - 2022

Новації ВСТУПУ 2022:

 • БЕЗПЕКА ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ
  один централізований онлайн-іспит, можливість переривання при повітряній тривозі

 • ПРОЗОРІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
  Національний мультипредметний тест (НМТ) для вступу для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО

 • МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
  викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони

Молодший бакалавр - це початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, який передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування типових спеціалізованих задач у певній галузі професійної діяльності.

Молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 120-150 кредитів ЄКТС.

Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

Подальшими академічними можливостями для випускників, які отримали диплом молодшого бакалавра є вступ на другий або третій курс бакалаврату (на другий курс при зміні спеціальності, на третій при збереженні). Термін навчання для отримання освітньо-професійного ступеня «молодший бакалавр» складає 2 роки (2 курси).

Отже, молодший бакалавр є вищою освітою, яка дає можливість працювати за отриманою спеціальністю вирішуючи типові спеціалізовані задачі та/або продовжувати навчання для отримання ступеня бакалавр.

В Державному університеті економіки і технологій освітній ступень молодшого бакалавра можна отримати за спеціальностями:

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИМОГ ПРИ ВСТУПІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

БЮДЖЕТ

КОНТРАКТ

081 Право -

Національний мультипредметний тест з української мови
(перший предмет) та, визначеного Правилами прийому, іншого предмету
(другий предмет) на вибір вступника або бали ЗНО 2019 - 2021 років з двох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому

053 Психологія

Національний мультипредметний тест (українська мова + історія України)

або бали ЗНО 2019 - 2021 років з двох конкурсних предметів

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
133 Галузеве машинобудування

Національний мультипредметний тест (українська мова + історія України)

або бали ЗНО 2019 - 2021 років з двох конкурсних предметів

Мотиваційний лист

136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
161 Хімічні технології та інженерія

Дорожня карта вступника

МБ

ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ АБІТУРІЄНТ МАЄ ПОДАТИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

 1. Документ про освіту з додатком (оригінал)
 2. Сертифікат ЗНО (оригінал)
 3. Паспорт з ІПН (копія)
 4. Приписне свідоцтво (копія)
 5. Довідка про реєстрацію місця проживання (якщо в наявності ID – карта).
 6. Фото 3х4 - 4 шт.
 7. Комплект вступника (папка-швидкозшивач (паперова), папка на зав’язках, конверт А5 – 2 шт., файл) можна придбати в університеті

Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток, надання місць у гуртожитку гарантовано. Умови проживання відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Місця у гуртожитку вступникам надаються на підставі поданої заяви у Приймальну (відбіркову) комісію.

Приймальна комісія розташована в навчальному корпусі №1 Державного університету економіки і технологій

площа Визволення, 2
м. Кривий Ріг
Тел. (098) 207-36-48
        (067) 939-95-56
ел. пошта vstup.duet@gmail.com

 

АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2022 ©