Junior Bachelor

Порівняно недавно на освітній мапі України з’явився новий освітній рівень (ступень) вищої освіти Молодший бакалавр. Визначимо головне і стисло:

1. Молодший бакалавр, це - початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, який передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування типових спеціалізованих задач у певній галузі професійної діяльності.

2. Молодший бакалавр - це освітній або освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми, обсяг якої становить 120 кредитів ЄКТС.

3. Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

4. Вступ на молодшого бакалавра здійснюється на основі двох сертифікатів ЗНО (українська мова / українська мова і література) та другий на вибір вступника.

5. По закінченні навчання і отримання диплому молодшого бакалавра випускник може вступати на 3 курс для навчання і подальшого отримання ступеня бакалавра за два роки. Вступ здійснюється за тими ж сертифікатами ЗНО і фаховим вступним випробуванням в університеті.

Отже, молодший бакалавр є вищою освітою, яка дає можливість працювати за отриманою спеціальністю вирішуючи типові спеціалізовані задачі та/або продовжувати навчання для отримання ступеня бакалавр.

В Державному університеті економіки і технологій освітній ступень молодшого бакалавра можна отримати за спеціальностями:

Звертаємо увагу абітурієнтів на три важливі речі:

1. При вступі на бакалавра на спеціальності 053 Психологія, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування другим обов’язковим предметом (і на бюджет, і на контракт) є математика. При вступі на молодшого бакалавра (на контракт) – другим предметом може бути будь-який предмет ЗНО.

2. Умови вступу до вищих навчальних закладів дають можливість подати 5 заяв на навчання на бюджетній основі. Вступник може подати 5 заяв на бакалавра і 5 заяв на молодшого бакалавра, оскільки це різні рівні вищої освіти.

3. Спеціальності 133 Галузеве машинобудування, 136 Металургія, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології входять до програми «Нова фабрика». За цією програмою навчання оплачує партнер Державного університету економіки і технологій підприємство АрселорМіттал Кривий Ріг.

Більш детальна інформація про вступ за телефоном – 098 207 36 48

Перелік ЗНО для вступу на молодшого бакалавра (бюджет)

Перелік ЗНО для вступу на молодшого бакалавра (контракт)

Порядок роботи приймальної комісії Університету в консультаційно-інформаційний період:

  • понеділок – п’ятниця з 9:00 до 17:00
  • субота та неділя – вихідний день

У період прийому заяв про участь у конкурсі та документів вступників:

  • понеділок – п’ятниця з 9:00 до 17:00
  • субота - з 10:00 до 14:00
  • неділя – вихідний день

У період прийому оригіналів документів від вступників, рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням:

  • без вихідних з 9:00 до 18:00

Приймальна комісія розташована в навчальному корпусі №1 Державного університету економіки і технологій

ауд. 100
вул. Медична, 16
м. Кривий Ріг
Тел. (098) 207-36-48
ел. пошта vstup.duet@gmail.com

Information +380 97 214 8869 (University admissions ) +380 98 207 3648 (Applying to the University 2022) from 9:00am to 17:00pm (except Sat, Sun.)
Applying to the University 2021 Career counseling Project "Nova Factory" Pay
Copyright 2021 ©