Відділ кадрів

Контакти:
м. Кривий Ріг
вул. Медична, 16
каб. 409
Начальник : Білоконь Наталія Станіславівна
E-mail: kadry@kneu.dp.ua
Провідний фахівець: Сікора Ольга Миколаївна
Фахівець І категорії: Петрушина Софія Олександрівна

Положення про відділ кадрів
Положення про відрядження
Положення про обрання за конкурсом нпп у ДУЕТ_22.03.2021
Положення про кадрову комісію

 

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом Державного університету економіки і технологій.
Основними завданнями відділу кадрів є:

 • Підбір і розстановка, разом з керівниками структурних підрозділів Інституту, науково-педагогічного персоналу, спеціалістів та працівників допоміжного персоналу необхідних професій, спеціальностей та класифікацій, адміністративно-господарського персоналу та молодшого обслуговуючого персоналу за професійними та діловими особистими якостями, контроль за правильним використанням їх у роботі згідно з чинним законодавством.
 • Надання допомоги структурним підрозділам Інституту в зміцненні трудової, виробничої дисципліни та дотримання трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, зниження плинності кадрів.
 • Організація роботи щодо проведення атестації спеціалістів інституту, підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів в установах підвищення кваліфікації, впровадження сучасних форм роботи з персоналом.
 • Оформлення прийому, переміщень і звільнення працівників Інституту всіх категорій.
 • Ведення особових справ науково-педагогічних працівників та співробітників Інституту.
 • Ведення трудових книжок та їх облік.
 • Видача довідок всім категоріям працівників Інституту.
 • Ведення персонального та статистичного обліку всіх категорій працівників Інституту по установленим формам.

Основними функціями відділу кадрів є:

 • Проведення кадрового моніторингу ( постійне спеціальне спостереження за станом і динамікою кадрів, мотивацією персоналу, рівнем задоволеності роботою, процесами наймання і розвитку персоналу, рівнем безпеки праці та ін.)
 • Контролінг персоналу ( створення інформаційної бази даних з персоналу; вивчення впливу існуючого розподілу працівників на робочих місцях на результати роботи інституту; аналіз соціальної та економічної ефективності застосування методів управління персоналом; координація планування роботи з персоналом з планування інших сфер діяльності інституту).
 • Персонал-маркетинг (дослідження внутрішнього і зовнішнього ринку праці, його сегментування; аналіз очікувань працівників стосовно кар’єрного зростання; поширення інформації про потребу в кадрах, можливості щодо його професійного навчання або зміни кваліфікації; пошук і залучення на роботу необхідних фахівців);
 • Кадровий консалтинг (визначення потреби в різних категоріях персоналу, шляхів підвищення його кваліфікації та ефективності роботи; вплив ефективності роботи персоналу на результат роботи інституту; визначення професійно важливих якостей різних категорій працівників,; надання консультацій з питань пошуку, набору, підготовки, використання і підвищення кваліфікації кадрів та ін.).
 • Проведення кадрового аудиту (оцінка відповідності персоналу інституту його місії, цілям, стратегії).
 • Впровадження автоматизованих систем управління персоналом.
Copyright 2021 ©