ДОВІДКА ВСТУП 2021: +380 98 207 3648 з 9 00 по 17 00 (крім СБ, НД) КУРСИ ЗНО Запит інформації Сплатити

Рентабельність (прибутковість) підприємства та шляхи її підвищення

 1. Авдющенко, А. С. Розробка системи показників управління результативністю підприємства з метою оптимального планування його діяльності / А. С. Авдющенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. - № 15. – С. 59 – 64.
 2. Аналіз прибутку та рентабельності // Фінансово-економічний аналіз: підручник / за ред. П. Ю. Буряка, М. В. Римара. – Київ: «Професіонал», 2004. - С. 399 – 415.
 3. Баліцька, В. В. Рентабельність діяльності суб’єктів господарювання України: оцінювання істинних результатів / В. В. Баліцька // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - № 11. – С. 120 – 130.
 4. Баліцька, В. В. Рентабельність діяльності підприємств: вплив на формування прибутку для оподаткування / В. В. Баліцька, О. В. Корткевич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. - № 4. – С. 91 – 97.
 5. Гуменна, О. Б. Економічна суть прибутку підприємства та фактори, які впливають на нього / О. Б. Гуменна // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. - № 2. – С. 40 – 41.
 6. Данилюк, М. О. Управління рентабельністю та діловою активністю підприємства // Данилюк М. О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / М. О. Данилюк, В. І. Савич. – Київ: ЦНЛ, 2004. – С. 148 – 154.
 7. Деєва, Н. М. Аналіз рівня рентабельності виробництва // Деєва Н. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н. М. Деєва, О. І. Дедіков. – Київ: ЦУЛ, 2007. – С. 164 - 166.
 8. Демчук, Н. І. Теоретичні та методологічні засади управління рентабельністю підприємства / Н. І. Демчук, І. І. Туболець // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. - № 5. – С. 39 – 44.
 9. Дерун, А. М. Рентабельність діяльності підприємств за видами економічної діяльності: таблиця // Дерун А. М. Фінансові результати діяльності великих, середніх і малих підприємств України / А. М. Дерун // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. - № 24. – С. 127.
 10. Замула, І. В. Аналіз рентабельності екологічно чистої продукції при маркетинговому дослідженні / І. В. Замула // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 2. – С. 14 – 19.
 11. Зінченко, О. А. Удосконалення сучасних підходів до генезису та історичного розвитку категорії «прибуток» / О. А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 8. – С.
 12. Зубко, Л. Планування прибутку у системі менеджменту як напрям удосконалення фінансової діяльності підприємства / Л. Зубко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2017. - № 1. – С. 28 – 35.
 13. Ізмайлова, К. В. Аналіз рентабельності // Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / К. В. Ізмайлова. – Київ: МАУП, 2000. – С. 42 – 56.
 14. Каталенець, А. І. Методика визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємств гірничовидобувної галузі / А. І. Каталенець, С. І. Мацюра, О. Є. Кваша // Вісник КЕІ. – 2009. - № 2. – С. 36.
 15. Ковальчук, І. В. Механізм розподілу та використання прибутку підприємства / І. В. Ковальчук Корткевич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. - № 6. – С. 81 – 84.
 16. Крисак, А. О. Аналіз діяльності підприємств малого бізнесу та шляхи підвищення їх прибутковості / А. О. Крисак // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. - № 24. – С. 53 – 57.
 17. Куратник, П. Анализ операционной прибыли / П. Куратник // Справочник экономиста. – 2014. - № 12. – С. 10 – 22.
 18. Кучерова, Т. П. Аналіз фінансових результатів діяльності за центрами прибутковості / Т. П. Кучерова, Д. А. Гаркуша // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 травня 2011 р.). У 2-х т. Т. 2 / редкол.: П. П. Мазурок [та ін.]. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2011. – С. 180 – 184.
 19. Мельник, А. А. Наукові засади прибутковості агропідприємств та її державна підтримка // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. - № 7. – С. 46 – 50.
 20. Мусієнко, В. Д. Вплив показників фінансового стану промислового підприємства на його вартість / В. Д. Мусієнко, Ж. Перемикіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. - № 7. – С. 242 – 246.
 21. Орлов, О. О. Управління цінами, витратами і прибутком за умов багатономенклатурного виробництва на засадах концепції маржинального підходу / О. О. Орлов, Д. Д. Сурмай // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 9. – С. 391 – 400.
 22. Пан, І. А. Діагностика факторів зростання прибутковості та реалізація умов активізації їх дій на підприємстві / І. А. Пан, С. І. Мацюра, В. Є. Масляков // Вісник КЕІ. – 2010. - № 3. – С. 53 – 60.
 23. Погуда, Н. В. Внутрішня норма прибутковості системі інструментів державного управління інвестиційно- інноваційною діяльністю / Н. В. Погуда // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. - № 2. – С. 14 – 18.
 24. Попрозман, О. І. Фактори формування прибутку підприємства та їхня роль / О. І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. - № 6. – С. 133 – 137.
 25. Склярук, І. Л. Аналіз прибутку та рентабельності діяльності підприємства / І. Л. Склярук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. - № 2. – С. 174 – 180.
 26. Тарасенко, І. О. Перспективна модель управління маржинальним прибутком підприємства з урахуванням екологічних чинників / І. О. Тарасенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 12. – С. 180 – 187.
 27. Тютюнник, Ю. М. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств // Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Ю. М. Тютюнник. – Київ: Знання, 2012. – С. 520 – 578.
 28. Фролова, Л. В. Теоретичне обґрунтування сутності прибутку підприємства / Л. В. Фролова // Вісник КЕІ. – 2011. - № 3. – С. 29 – 32.
 29. Чорноморченко, Н. В. Алгоритм діагностування рівня рентабельності продукції підприємства / Н. В. Чорноморченко, Я. В. Сімоненко // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 травня 2011 р.). У 2-х т. Т. 2 / редкол.: П. П. Мазурок [та ін.]. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2011. – С. 249 – 253.
 30. Шашенко, О. О. Вплив виробничих витрат на спорудження та експлуатацію виробки на рівень рентабельності гірничорудного підприємства / О. О. Шашенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. - № 7. – С. 88 – 91.
 31. Швидка, О. П. Роль оборотного капіталу в забезпеченні прибутковості підприємства / О. П. Швидка // Вісник КЕІ КНЕУ. – 2013. - № 2. – С. 37 – 41.
 32. Шеремет, О. О. Аналіз фінансових результатів та рентабельності // Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / О. О. Шеремет. – Київ: Кондор, 2009. – С. 53 – 69.
 33. Шморгун, Н. П. Аналіз прибутковості підприємства // Шморгун Н. П. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н. П. Шморгун. – Київ: ЦНЛ, 2006. – С. 60 – 62.
ДОВІДКА ВСТУП 2021: +380 98 207 3648 з 9 00 по 17 00 (крім СБ, НД) КУРСИ ЗНО Запит інформації Сплатити
Copyright 2020 ©