ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2022

Знання економіки – це інвестиції в майбутнє, оскільки все що нам буде потрібно завтра, написано економікою сьогодні.

Економіка в усіх її проявах міцно увійшла в життя людства, тому професія економіста вже не одне десятиліття користується великою популярністю серед абітурієнтів.

Економіка цікава. Обравши спеціальність 051 «Економіка», Ви зможете планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства, розуміти економічні процеси, моделювати складні ситуації.

Навчання за спеціальністю 051 «Економіка» дозволить Вам знайти відповідь на такі питання:

 1. Як працює економіка підприємства та економіка держави?

 2. Як встановлюється цінова політика на товари та послуги?

 3. Як створити власну справу?

 4. Які інноваційні програми використовуються на підприємствах за видами економічної діяльності?

 5. Чому діамант коштує набагато більше, ніж вода? Однак для нашого виживання потрібна лише вода.

 6. Чому деякі країни настільки багаті, а інші – настільки бідні? Економіка може допомогти нам оцінити політику, спрямовану на вирішення цієї нерівності. 

Як мінімум, без знань основ економіки неможливо правильно розподілити сімейний бюджет, як максимум, від професіоналізму економістів залежить добробут цілих держав.

Головна задача спеціальності – підготувати високо професіональних спеціалістів, які оволодіють глибокими знаннями національної та світової економіки, матимуть навички ефективної роботи як в державних органах влади, так і в комерційних структурах в умовах жорсткої конкуренції.

У чому перевага вивчення економіки?

Спеціальність «Економіка» є фундаментальною та комплексною економічною спеціальністю, яка об’єднує знання з економіки підприємства, математичного моделювання процесів мікроекономіки та макроекономіки, логістики, економіки та стратегії розвитку підприємства та ін. Навчання за спеціальністю також передбачає оволодіння іноземною мовою, навичками застосування інформаційних систем і технологій в управлінні бізнесом.

Конкурентними перевагами навчання за спеціальністю 051 Економіка є:

 1. Фахівцю з економіки легко знайти роботу після закінчення університету. Дослідження показало, що студенти які закінчили спеціальність 051 «Економіка», не тільки займають високі посади, а також мають потенціал до отримання високої заробітної плати протягом своєї кар’єри.

 2. Пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+;

 3. Здобути навички аналітичного мислення.

 4. Можливість застосовувати сучасні комп’ютерно-інформаційні системи та ІТ-технологій у різних сферах економіки (SAP, 1С: Управління промисловим підприємством Украйна, MetaTrader 4, кошторисні програмні комплекси «Будівельні технології – СМЕТА», «АС-4», «АВК-5»)

Ви можете вступити до фахового коледжа «Політехніка»:

 • на основі БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ)
 • на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ)
 • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

Коледж є відокремленим структурним підрозділом ДУЕТ, тому закінчивши його Ви можете продовжити навчання в університеті та отримати диплом бакалавра, а потім і магістра по даній спеціальності.

Вся інформація про спеціальність "Економіка" на офіційному сайті фахового коледжа  «Політехніка» ДУЕТ за посиланням

Що потрібно для вступу? Дивіться на офіційному сайті фахового коледжа "Політехніка" ДУЕТ у розділі ВСТУПНИКАМ

Бажаємо успіхів і чекаємо на Вас в стінах нашого університету!

 

Що робить і чим займається економіст? Залежно від спеціалізації, на нього можуть покладатися різні обов'язки, хоча основним завданням будь-якого фахівця даної галузі є збір даних про діяльність фірми, їх аналіз, а т а кож пл ан у в анн я і про гно з подальших кроків.

Мобільність в професії. Економісти потрібні в будь-якій компанії, починаючи від малих підприємств і закінчуючи транснаціональними гігантами. Професія універсальна, вона забезпечує широкий вибір напрямів у сфері економіки підприємства, бізнесі, аналітиці, фінансовій сфері, державному секторі та в науці, що дає змогу конкурувати на ринку.

Економіка цікава. Економіка чимось нагадує метеорологію: усі закони ніби зрозумілі, а передбачити зміну погоди можна лише в загальних рисах. І чим більше ви орієнтуєтеся в цих рисах, тим багатшими, успішнішими та незалежнішими будете.

Форми навчання:

 •  денна;
 •  заочна.

Терміни навчання: за освітнім ступенем «Бакалавр»- 3 роки 10 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати?

1 курс

Філософія
Економікс
Основи бізнесу
Прикладна математика
Моделювання та прогнозування складних систем
Психологія
Вступ до спеціальності: тренінг курс
Іноземна мова
Історія української державності
Прикладна інформатика
Українська мова професійного спрямування
Практика навчальна
2 курс
Політичне маніпулювання
Макроекономіка
Господарське право
Статистика
Менеджмент
Маркетинг
Мікроекономіка
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Політологія
Іноземна мова
Практика виробнича
3 курс
Фінанси
Міжнародна економіка
Національна економіка
Цифрова економіка
Інвестування
Фахова іноземна мова
Внутрішній економічний механізм / Економіка праці в бізнес структурах
Практика виробнича
Вибіркові дисципліни
Блок 1 (здобувач обирає 1 дисципліну)
Аналіз бізнес середовища
Економетрика
Блок 2 (здобувач обирає 1 дисципліну)
Стандартизація бізнес-процесів
Бізнес-аналітика
Блок 3 (здобувач обирає 1 дисципліну)
Управління витратами
Європейська інтеграція
4 курс
Проектний аналіз
Бізнес-планування
Планування діяльності підприємства
Фахова іноземна мова
Практика виробнича
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра
Вибіркові дисципліни
Блок 1 (здобувач обирає 1 дисципліну)
Стратегія підприємства
Контролінг
Блок 2 (здобувач обирає 2 дисципліни)
Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами
Потенціал і розвиток підприємства
Регіональна економіка
Економічне обґрунтуваннях управлінських рішень
Блок 3 (здобувач обирає 1 дисципліну)
Капітал підприємства: формування та використання
Організація виробництва
Блок 4 (здобувач обирає 3 дисципліни)
Логістика
Економіка інновацій
Етика бізнесу
Зелена економіка
Інформаційні системи і технології в економіці підприємства
Ризикологія

Перспективи працевлаштування:

 • Економіст виробництва;
 • Економіст-аналітик;
 • Економіст бізнес-процесів;
 • Економіст з управління капіталом та інвестиціями;
 • Економіст з праці та фахівцем з HR;
 • Економіст з планування і збуту в сфері виробництва та торгівлі;
 • Керівник планово-економічного відділу;
 • Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 • Економічний радник;
 • Працівник податкової служби

Чим займається економіст-практик:

 • планує діяльність компанії;
 • аналізує процеси, розробляє стратегії підвищення економічної ефективності;
 • визначає систему оплати праці персоналу, його фінансову мотивацію;
 • розраховує витрати і прибуток підприємства в короткостроковій і довгостроковій перспективі;
 • контролює фінансові процеси на підприємстві.

Форми навчання:

 •  денна;
 •  заочна.

Терміни навчання: за освітнім ступенем «Магістр»- 1 рік 4 місяці

Які дисципліни Ви будете вивчати?

I. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1.1. Цикл загальної підготовки
Соціальна відповідальність
Глобальна економіка
Методологія та організація наукових досліджень
1.2. Цикл професійної підготовки
Управлінські інформаційні системи
Управління конкурентоспроможністю компанії
Управління ефективністю бізнесу
Облік і фінансова звітність за МСФЗ
Управління проектами
ІІ. ВАРІАТИВНІ КОМПОНЕНТИ (здобувач обирає по одній компоненті з кожного блоку)
Блок 1
Іноземна мова професійного спрямування (англійська)
німецька
французська
Блок 2
Антикорупційна діяльність і комплаєнс
Бізнес-право
Корпоративне право
2.2. Цикл професійної підготовки (здобувач обирає по одній дисципліні з кожного блоку)
Блок 1
Тренінг курс: Бізнес-моделі компанії
Управління ресурсами підприємства
Моделювання інноваційних процесів
Блок 2
Стратегічний аналіз
Економічна діагностика
Економічна безпека підприємства
Блок 3
Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів
Ризик-менеджмент
Економічне обґрунтування управлінських рішень
Блок 4
Менеджмент персоналу
Лідерство та управління кар’єрою
Управління інтелектуальним капіталом
III. Практична підготовка
Міжпредметний тренінг
Практика переддипломна
ІV. АТЕСТАЦІЯ
Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи

 

Перспективи працевлаштування:

 • Комерційний директор
 • Заступник директора з економічних питань
 • Радник (в органах державної влади)
 • Начальник фінансово-економічної служби
 • Керівник економічних, фінансових та адміністративних підрозділів
 • Керівник підприємства або підрозділу
 • Керівник проектів та програм (інноваційних, інвестиційних тощо)
 • Головний економіст
 • Консультант з економічних питань та розвитку бізнесу
 • Економетрист

Лісовенко Олександр Анатолійович, менеджер з промислового контролінгу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Лісовенко

Я, як випускник Криворізького економічного інституту з великим досвідом практичної діяльності вважаю, що для нашого міста дуже важливо, що у ньому є такий авторитетний та престижний ВНЗ, що дав путівку у життя тисячам талановитих випускників, серед яких відомі політики, державні діячі та видатні вчені.

Цюпа Юрій Олексійович, депутат Криворізької міської ради

Цюпа

Завдяки Криворізькому економічному інституту я маю міцні знання, креативні навички та велике бажання працювати задля добробуту міста і країни. Сьогоденній молоді, яка стоїть перед вибором майбутньої професії, хочу порадити без зайвих вагань обирати цей виш, який традиційно готує універсальних спеціалістів у галузі економіки.

АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2022 ©