Відбулося обговорення проєкту ОПП «Master of Business Administration (MBA)» на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Відбулося обговорення проєкту ОПП «Master of Business Administration (MBA)» на другому (магістерському) рівні вищої освіти

13 травня о 14:00 відбулося обговорення проєкту освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти «Master of Business Administration (MBA)» за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування кафедри управління бізнесом Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Державного університету економіки і технологій.

Зустріч проходила дистанційно за сприянням Центру ліцензування та акредитації Державного університету економіки і технологій (на базі платформи ZOOM). Модерувала зустріч Наталія СЕРГЄЄВА, керівник Центру ліцензування та акредитації.

На зустрічі були присутні:

 • Орлов Валентин Валентинович - в.о. проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, кандидат наук з державного управління, доцент.
 • Гушко Сергій Володимирович - в.о. проректора з наукової роботи та міжнародних зв`язків, доктор економічних наук, професор.
 • Подкопаєв Олег Миколайович - в.о. директора Інституту економіки та бізнес-освіти.
 • Кучерова Ганна Юріївна - керівник проєктної групи, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління бізнесом.
 • Андрущенко Ганна Іванівна – в.о. завідувача кафедри управління бізнесом, доктор соціологічних наук, професор, член проєктної групи.
 • Петрішина Тетяна Олександрівна - член проєктної групи, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління бізнесом.
 • Соловйова Вікторія Володимирівна – член проєктної групи, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та цифрового бізнесу.
 • Слюсаренко Катерина Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління бізнесом.
 • Зачосова Наталія Володимирівна - доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та державної служби Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
 • Супруненко Світлана Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління Державного податкового університету, членкиня ГО Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.
 • Ілута Арбідане - доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та менеджменту Резекненської академії технологій, Латвія.
 • Антоненко Володимир Сергійович – керівник програм управління корпоративного бізнесу АТ «Укрексімбанк».
 • Юрченко Тарас Олександрович – менеджер проєктів ГО «Об’єднання відповідальних громадян», магістр менеджменту ДУЕТу (2024 р.), здобувач курсу, наближеного до МВА у Бізнес школі «Міжнародний інститут менеджменту».
 • Золотар Оксана Анатоліївна - заступник директора Центрального регіонального управління Абанку.
 • Бурлака Сергій - координатор проектів Міжнародної гуманітарної організації ZOA у Херсонській області.
 • Познякова Олена - магістрантка 1 курсу спеціальності «Менеджмент» ДУЕТ.
 • Глоба Богдана – здобувачка 4 курсу спеціальності «Менеджмент» ДУЕТ.

Кучерова Ганна Юріївна представила на обговорення проєкт освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти «Master of Business Administration (MBA)» за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування та наголосила на позитивні сторони продукту, а саме те, що програма дає можливість зорієнтуватись саме на здобувача, який працює, тому йому треба здобувати періодично нові управлінські та стратегічні навички на високому професійному рівні. Саме ця ОПП забезпечує як мобільність, так і адаптивність і здобувача, так і можливість роботодавця не втрачати свій персонал на період навчання.

Ілута Арбідане зазначила, що програма цікава, але оскільки вона має назву «Master of Business Administration» треба дотримуватися певних норм, щоб диплом випускників був визнаний в Євросоюзі. Зазначила, що освітні компоненти HR management і Finance management більше відповідають обов’язковій частині, а освітній компонент Management of yourself, teams and organizations треба перенести з обов’язкової у вибіркову частину. Кваліфікаційна магістерська робота повинна бути 30 кредитів ECTS, щоб диплом був визнаний у міжнародному контексті. Запропонувала практику перенести у вибіркову частину, оскільки це програма для працюючих і дехто зможе вирішувати обирати чи ні її. Або можна практику включити до кваліфікаційної роботи, щоб набрати 30 кредитів ECTS, що є дуже важливо з міжнародної точки зору, особливо при акредитації.

Зачосова Наталія Володимирівна відмітила, що програма дійсно цікава, спрямована на потреби ринку праці, освітні компоненти підібрані таким чином, щоб розвинути аналітичні, прикладні навички, щоб сформувати таку особистість фахівця на виході, який буде спроможний реагувати на виклики часу для відновлення країни у післявоєнний період. Але порекомендувала підкреслити унікальність програми та виділити її відмінність шляхом виокремлення 1-2 спеціальних (фахових) компетентностей і відповідних їм результатів навчання, які формуються обов’язковими дисциплінами, але є «нестандартними», і демонструють особливість програми. Також у структурно-логічній схемі варто продемонструвати, як саме пов’язані між собою конкретні дисципліни, наприклад, як обов’язкові компоненти першого семестру розкриваються, доповнюються, продовжуються і посилюються у компонентах другого семестру навчання. Звернула увагу розробників програми на матрицю забезпечення програмних результатів навчання (ПР) відповідними компонентами освітньо-професійної програми. Для прикладу - якщо набуття ПР 1, 3, 6, 8 забезпечується усіма OK, а ПР 10 - лише ОК2, тоді можливо, варто переглянути пропоновані OK, аби краще збалансувати їх для максимального охоплення усіх програмних результатів навчання.

Супруненко Світлана Анатоліївна зазначила, що програма дійсно унікальна, орієнтована на сучасне бізнес-середовище і має потужне майбутнє. Але порекомендувала, що 2-3 компетентності, які закриваються відповідними специфічними 2-3 програмними результатами навчання додадуть родзинки освітньо-професійній програмі і посилять її. Вони можуть змінюватися при оновленні ОПП в залежності від бачення стейкхолдерів, здобувачів. Також в розділі освітньо-професійної програми «Матеріально-технічне забезпечення» чітко окреслити лабораторії, спеціальні кабінети тощо, в розділі «Інформаційне та навчально-методичне забезпечення» зазначити мережу Інтернет та точки доступу до WiFi. Звернути увагу на ідентифікації в тексті освітньо-професійної програми саме Державного університету економіки і технологій, а не просто ЗВО. Також згодна з колегою з Латвії щодо 30 кредитів ECTS для кваліфікаційної магістерської роботи.

Подкопаєв Олег Миколайович доповів, що дана ОПП демонструвалась в рамках стратегічної сесії ДУЕТ з представниками бізнесу, підприємствами ГМК, представниками банківської сфери, мережі супермаркетів. Було запропоновано представникам розташувати освітні компоненти за пріоритетністю. Опрацювавши результати опитування отримали такий рейтинг освітніх компонент: Керівництво собою, командами та організаціями; Управління бізнес-процесами; HR-менеджмент; Управління проєктами; Теорія та практика комунікацій. Тобто спостерігається перевага загальних дисциплін, які спрямовані на лідерські та менеджерські навички. Також бізнес зацікавлений більше в розбитті курсу на сертифіковані короткострокові програми.

Антоненко Володимир Сергійович хотів би порекомендувати більше практичного досвіду, аніж теорії.

Юрченко Тарас Олександрович зазначив, що не побачив в програмі маркетингової складової, що дуже потрібно для малого та середнього бізнесу. По першому модулю було б важливо додати фінанси, на якому рівні це вже інше питання.

Золотар Оксана Анатоліївна вважає, що саме ця ОПП відкриває можливості управління бізнес-процесами, фінансами, персоналом для досягнення цілей бізнесу. Важливим є саме графік освітнього процесу, який є зручним для працюючих, наявність контактних днів з викладачами. Серед переваг є значне скорочення кількості дисциплін і відповідно до цього заліків і екзаменів. Таким чином проєкт ОПП має всі передумови для його впровадження.

Познякова Олена заздрить, що в Університеті з’являється така програма, а вона вже не зможе її опанувати. Програма має три головні, особливо для неї, освітні компоненти: HR-менеджмент, Аналітика для менеджера і Робота з ARP-системами. Оскільки вона вже працює, то розуміє переваги цієї ОПП, опанувавши яку вже можна бути з конкретним багажем для початку своєї майбутньої кар’єри.

Глобі Богдані імпонують всі освітні компоненти програми, вона рада, що має можливість вступити вже на цю ОПП. Як здобувачка хотіла б бачити багато практики, щоб на практиці реально дивитися методи мотивування персоналу, використовувати соціально-психологічні методи управління менеджерами. Щоб всі освітні компоненти викладалися в інтерактивній формі, щоб було нетипове викладення теоретичного матеріалу.

Гушко Сергій Володимирович подякував всім присутнім, експертам за те, що знайщли можливість висловити свою думку. Сказав, що досить часто чув питання «Що спонукало до даного рішення?». По-перше, це ті виклики сьогодення центрального сектору економіки, які ми відчуваємо, з іншого боку це економічна мобільність. Тому дуже вдячний, що в свій час це питання пройшло обговорення в рамках програми Erasmus і Університету Метрополія в Фінляндії. Сьогодні присутня декан Резекненської академії технологій в Латвії, де також це питання було предметом обговорення. Також ця програма була предметом обговорення Конференції, ініційованої разом з Аcharya University в Індії, де безпосередньо організатором цього заходу був Департамент МВА, також обговорювалася під час дружнього візиту до Державного податкового університету. Всі ті поради і пропозиції, які звучали більш ніж півроку, враховані і сьогодні дійсно були слушніші пропозиції і всі розуміють, що є вимоги на національному рівні, але він прихильник іти вперед і за можливості враховувати в цій ОПП ті вимоги, які вже зазначаються на рівні Євросоюзу. Тому що ми розуміємо, що ті освітні компоненти, які ми сьогодні формуємо в Україні, повинні максимально інтегруватися в європейські інституції і якщо там буде фігурувати МВА, то будь-який наш колега чи фахівець в європейській спільноті повинен побачити там ті маркери, які притаманні саме подібним програмам. А вони зі своєї сторони разом з партнерами будуть намагатися насичити її певними освітніми компонентами, врахують ті побажання, які почули і будуть задовольняти потреби ринку, а ринок зі своєї сторони буде бачити надійного партнера.

За результатами обговорення та за висновками Центру ліцензування та акредитації члени проєктної групи проведуть збори, попрацюють над висловленими рекомендаціями, зауваженнями та недоліками і приймуть до уваги всі думки та пропозиції. Остаточний варіант проєкту освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти «Master of Business Administration (MBA)» за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування буде обговорюватися на НМР Університету.

Ознайомитися з пропозиціями можна за посиланням.

22.05.2024
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2024 ©