Центр ліцензування та акредитації

Керівник центру:
Сергєєва Наталія Анатоліївна
E-mail: sla@duet.edu.ua

 До повноважень Центру належать:
 • Взаємодія з незалежними інституціями оцінювання щодо забезпечення якості вищої освіти в Університеті;
 • Консультація та супровід справ щодо ліцензування освітньої діяльності Університету в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО), Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, Державній освітній установі «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»;
 • Надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці справ щодо ліцензування освітньої діяльності Університету у сфері вищої та фахової передвищої освіти;
 • Вивчення змін у нормативно-правовій базі з дотриманням державних вимог щодо ліцензування освітньої діяльності, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів Університету;
 • Складання плану (графіку) проведення ліцензування доведення його до відома керівників структурних підрозділів;
 • Проведення процедур ліцензування освітньої діяльності;
 • Перевірка та аналіз пакету документів щодо ліцензування  освітньої діяльності на відповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти;
 • Експертиза матеріалів, що надаються структурними підрозділами для отримання ліцензії;
 • Розробка проектів розпоряджень про усунення порушень при підготовці ліцензійних справ;
 •  Формування електронних ліцензійних справ;
 • Облік (реєстр) ліцензійних справ, забезпечення зберігання матеріалів ліцензійних справ;
 • Консультація та супровід справ щодо акредитації освітньої діяльності Університету в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО), Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, Державній освітній установі «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»;
 • Надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці справ щодо акредитації освітньої діяльності Університету у сфері вищої та фахової передвищої освіти;
 • Здійснення контролю за своєчасним оформленням Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, сертифікатів про акредитацію спеціальностей (напрямів підготовки) та освітніх програм, їх переоформленням;
 • Вивчення змін у нормативно-правовій базі з дотриманням державних вимог щодо акредитації освітньої діяльності, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів Університету;
 • Складання плану (графіку) проведення акредитації, доведення його до відома керівників структурних підрозділів;
 • Проведення процедур акредитації освітніх програм;
 • Перевірка та аналіз пакету документів щодо акредитації освітньої діяльності на відповідність Державним вимогам до акредитації;
 • Розробка проектів розпоряджень про усунення порушень при підготовці акредитаційних справ;
 • Формування електронних  акредитаційних справ;
 • Облік (реєстр) акредитаційних справ, забезпечення зберігання матеріалів акредитаційних справ;

 Центр може застосовувати інші види діяльності для реалізації політики Центру, визначеної його Положенням.

 

Центр менеджменту якості освіти

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©