Сектор ліцензування та акредитації

До повноважень сектору ліцензування та акредитації належать:

 • Організація роботи з розробки та періодичного перегляду освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, підготовки справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету;
 • Координація співпраці з іншими структурними підрозділами Університету з питань розробки та запровадження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, підготовки справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету;
 • Формування та супровід справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету в Єдиній державній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО), Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, Державній освітній установі «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»;
 • Надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці матеріалів щодо розробки, запровадження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності Університету;
 • Здійснення контролю за своєчасним оформленням Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, сертифікатів про акредитацію спеціальностей (напрямів підготовки) та освітніх програм, їх переоформленням;
 • Вивчення змін у нормативно-правовій базі щодо наповнення та змісту освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, державних вимог щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів Університету;
 • Участь у розробці політики внутрішньої системи забезпечення якості освіти та нормативно-правової бази;
 • Проведення процедур ліцензування та акредитації освітньої діяльності;
 • Складання плану (графіку) проведення ліцензування та акредитації, доводить їх до відома керівників структурних підрозділів;
 • Контроль в ЄДЕБО за відповідністю кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації;
 • Інформаційно-консультативна та методична допомога структурним підрозділам Університету з питань розробки та запровадження освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, ліцензування нових спеціальностей (спеціалізацій) та акредитації спеціальностей (напрямів підготовки) та освітніх програм;
 • Перевірка та аналіз пакету документів щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності на відповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації;
 • Експертиза матеріалів, що надаються структурними підрозділами для отримання ліцензії;
 • Розробка проектів розпоряджень про усунення порушень при підготовці ліцензійних та  акредитаційних справ;
 • Формування ліцензійних та  акредитаційних справ;
 • Супровід справ щодо ліцензування та  акредитації освітньої діяльності Університету в Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, Державній освітній установі «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»;
 • Облік (реєстр) ліцензійних та акредитаційних справ та забезпечує зберігання матеріалів ліцензійних та акредитаційних справ.

Керівник сектору:
Сергєєва Наталія Анатоліївна
E-mail: sla@duet.edu.ua

Центр менеджменту якості освіти

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©