Приймальна комісія ДУЕТ: про внесення змін до переліку галузей знань

Приймальна комісія ДУЕТ: про внесення змін до переліку галузей знань

16 грудня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1392 «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».  Зміни обумовлені розвитком ринку праці, новими загрозами та завданнями, які постали перед Україною у 2022 році. 

Зокрема, цією постановою: 

  • уточнено відповідності між спеціальностями українського переліку та МСКО;
  • змінено назви деяких спеціальностей: «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Підприємництво та торгівля», «Біологія та біохімія», «Кібербезпека та захист інформації», «Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика», «Електронні комунікації та радіотехніка», «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство», «Терапія та реабілітація», «Туризм і рекреація»;
  • перенесено спеціальності галузі «Автоматизація та приладобудування» до галузі «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації»;
  • об’єднано спеціальності «Ветеринарна медицина» та «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»;
  • введено спеціальність «Управління інформаційною безпекою».

Зазначені зміни КМУ до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти для Державного університету економіки і технологій відповідно до постанови № 1392 від 16 грудня 2022 р. викладені наступним чином:

3. Позицію “07 Управління та адміністрування” викласти в такій редакції:

11. У позиції “16 Хімічна та біоінженерія” у графі “Шифр і найменування галузі знань*” слова “Хімічна та” замінити словами “Хімічна інженерія та”.

12. Позицію “17 Електроніка та телекомунікації” викласти в такій редакції:

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

0714

Electronics and automation     

Надалі Міністерство освіти і науки України передбачає ще низку змін у переліку галузей знань і спеціальностей у процесі забезпечення гармонізації систем вищої та фахової передвищої освіти із вимогами і практиками Європейського Союзу. 


З повагою,
Приймальна комісія ДУЕТ

26.12.2022
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©