24 березня - Конференція трудового колективу

24 березня - Конференція трудового колективу

УВАГА!
24 березня 2021 року о 14.00
відбудеться Конференція трудового колективу
Державного університету економіки і технологій

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Погодження Статуту Державного університету економіки і технологій (нова редакція).

Доповідач: О. Слісаренко

2. Затвердження нормативно-правових актів Державного університету економіки і технологій.

      2.1. Кодекс честі та корпоративної етики Державного університету економіки і технологій.
      2.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку Державного університету економіки і технологій.
      2.3. Склад комісії з питань охорони праці Державного університету економіки і технологій.
      2.4. Положення про комісію з питань охорони праці Державного університету економіки і технологій.
      2.5. Положення про наукове товариство здобувачів освіти та молодих вчених Державного університету економіки і технологій.

Доповідач: В. Орлов

3. Затвердження Колективного договору Державного університету економіки і технологій на 2021-2025 рр.

Доповідачі: А. Шайкан, А. Максимова

23.03.2021

Партнери

Copyright 2021 ©