Шайкан Валентина Олексіївна
Шайкан Валентина Олексіївна
Завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук, доктор історичних наук, професор

Контакти

Посада, вчене звання, науковий ступінь

 • Завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (з вересня 2019 р. до липня 2020 р.); з серпня 2020 до теперішній час – в.о. зав кафедри соціально-гуманітарних наук Державного університету економіки і технологій, професор, доктор історичних наук

Освітня діяльність

 • 1973 р. – закінчила середню школу із золотою медаллю.
 • 1973-1979 рр. - студентка денного відділення історичного факультету Московського державного університету імені М.В. Ломоносова.
 • 30 червня 1979 р. - отримала диплом за спеціальністю Історія; Кваліфікація: Історик. Викладач
Диплом Диплом за спеціальністю Історія; Кваліфікація: Історик. Викладач
Вид:
фотокомп‘ютерні або поліграфічні
Поліграфічний
Країна Російська Федерація
Серія Б-І
Номер 209436
Дата видачі 30 червня 1979 р., реєстр. номер 187
Відзнака чи ні Ні
Навчальний заклад, що видав документ
(повна назва)
Московський державний університет імені М.В. Ломоносова
Вчені звання:
Старший науковий співробітник / доцент / професор Доцент
Атестат: серія, номер, дата видачі Атестат доцента ДЦ АР № 001608, Київ
Атестаційний орган: назва, номер рішення, дата рішення Україна Міністерство освіти Рішенням вченої Ради Криворізького педагогічного інституту від 11 травня 1995 року, протокол № 10
По кафедрі: назва кафедри Вчене звання доцента кафедри історії
По спеціальності: шифр, назва спеціальності 07.00.01 – історія України
Вчені звання:
Старший науковий співробітник / доцент / професор Професор
Атестат: серія, номер, дата видачі Атестат професора 12 ПР № 006645, Київ
Атестаційний орган: назва, номер рішення, дата рішення Україна. Міністерство освіти і науки Рішенням Атестаційної колегії від 20 січня 2011 р., протокол № 1/19 - П
По кафедрі: назва кафедри Історії України
По спеціальності: шифр, назва спеціальності 07.00.01 – історія України
Наукові ступені:
Доктор або кандидат технічних наук або інше Кандидат історических наук
Диплом: серія, номер, дата Диплом кандидата исторических наук , ИТ № 014518. Москва 29 ноября 1989 г.
Атестаційний орган: номер рішення (протоколу), дата Государственный комитет СССР по народному образованию Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени гос. университет имени 300-летия воссоединения Украины с Россией от 5 мая 1989 г. (протокол № 37)
Спецрада: організація, шифр, дата рішення, номер рішення (протоколу) Решением Совета в Днепропетровском гос. Университете имени 300-летия воссоединения Украины с Россией от 5 мая 1989 г. (протокол № 37)
Спеціальність: шифр, назва 07.00.01 – історія України
Наукові ступені:
Доктор або кандидат технічних наук або інше Доктор історичних наук
Диплом: серія, номер, дата Диплом доктора історичних наук ДД №005595, 2007, м. Київ
Атестаційний орган: номер рішення (протоколу), дата Вища атестаційна комісія України Президія Вищої атестаційної комісії України від 18 січня 2007 р., протокол № 37-06/1, м. Київ
Спецрада: організація, шифр, дата рішення, номер рішення (протоколу) Спецрада Д 11.051.02 Донецький національний університет МОН України, 28 вересня 2006 р., протокол № 27
Спеціальність: шифр, назва 07.00.01 – історія України

Тема докторської дисертації

 • Доктор історичних наук, 2006 р. (07.00.01- історія України); тема докторської дисертації: «Колабораціонізм на території Рейхскомісаріату «Україна» та військової зони в роки Другої світової війни», професор з січня 2011 р.

Наукова діяльність:

Опубліковано більше 200 наукових праць у фахових, наукометричних та інших виданнях, серед яких наукові монографії:

 1. Social'no-politychni ta ekonomichni prychyny vynyknennja kolaboracionizmu na terenah rejhskomisariatu «Ukrai'na» ta vijs'kovoi' zony v roky Drugoi' svitovoi' vijny : Monografija [Socio-political and economic causes of collaborationism in the territory of the Reichskommissariat "Ukraine" and the military zone during World War II : Monograph] / Valentyna Shaikan, Valerij Shaikan. – Kryvyj Rih : «Mineral» AGN Publ., 2004. – 151 p.
 2. Shaikan V.  Kolaboracionizm na terytorii' rejhskomisariatu «Ukrai'na» i vijs'kovoi' zony v roky Drugoi' svitovoi' vijny : Monografija [Collaborationism in the Reichskommissariat "Ukraine" and the war zone during World War II: Monograph] / Valentyna Shaikan; vidp. red. d .i. n. O. Je. Lysenko Instytut istorii' Ukrai'ny NAN Ukrai'ny. – Kryvyj Rih : «Mineral» AGN Publ., 2005. – 466 p..
 3. Ideologichne pidg'runtja kolaboracionizmu v Ukrai'ni v roky fashysts'koi' okupacii'//The ideological basis of collaborationism in Ukraine during the Nazi occupation] / Valerij Shaikan, Valentyna Shaikan // Arhivy okupacii'. 1941–1944 – Archives of occupation. 1941–1944 / Derzh. kom. arhiviv Ukrai'ny; Uporjad. N. Makovs'ka. – Kyiv: Vyd. dim «Kyievo-Mogyljans'ka akademija» Publ., 2006. – P. 849–853. (Bil'she ne tajemno; T. 1).
 4. Ideologichna borot'ba v Ukrai'ni v roky Drugoi' svitovoi' vijny [The ideological struggle in Ukraine during World War II] / Valerij Shaikan, Valentyna Shaikan // Ukrai'na v Drugij svitovij vijni: pogljad z XXI stolittja. Istorychni narysy. U 2-h kn. Kn. I. – Ukraine in World War II: A view from the 21st century. Historical Sketches. In 2 vol. Book I. – Kyi'v : Vyd-vo «Naukova dumka» NAN Ukrai'ny Publ., 2010. – P. 659–681, etc.
 5. Україна в роки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн: проблеми дослідження: навч. посібник для ст-в ВНЗ /Шайкан Валентина, Шайкан Валерій. ДВНЗ "Криворізький національний університет". Вид. 2-ге, випр. та доп. (Гриф МОН України, лист № 1/11-8801 від 22 вересня 2010 р.).- Кривий Ріг: "Центр-Принт", 2012.- 289 с.
 6. Кривий Ріг: лихоліття 1941-1945 р.р. / В. В. Стецкевич, В. О. Шайкан, Р. П. Шляхтич, Є. М. Левченко.  Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2015 р.  522 с.
 7. Кривий Ріг: пам'ять міста 1941-1945 рр. у документах і матеріалах. /Укладачі: В.В. Стецкевич, В. О. Шайкан, Р. П. Шляхтич та ін./ Кривий Ріг, 2018, 480 с.
 8. Valentyna Shaikan, Andrii Shaikan. Complicity and Collaborationism in Ukraine of 1939-1945: Reasons, Typical and Special Demonstrations: Monograph / Shaikan Valentyna Oleksiyivna, Dc. of Hist. Sciences, professor; Shaikan Andrii Valeriyovych, Dc. of Es. Sciences, professor / Translated from Ukrainian into English by Korzhova Lyudmyla Sergiyivna, Cand. of Ped. Sciences, assoc. professor of the State University of Economics and Technology (Kryvyi Rih). Recommended to publication by the Scientific Council of the State University of Economics and Technology (Kryvyi Rih), protocol No 5, 28.12.2020. – Prague, 2021. - 644 p. The publication is assigned with a DOI number: https://doi.org/10.46489/CCU19391945-01 The paper version of the publication is the original version. The publication is available in electronic version on the website:https://www. oktanprint.cz/p /complicity-and-collaborationism-in-ukraine Print ISBN 978-80-908066-4-1 E-book ISBN 978-80-908066-5-8 та інші.

У зарубіжних та наукометричних виданнях:

 1. Legal Assessment and Speculation on the Topic of Collaborationism in Ukraine. Digital Dimension / Andrii Shaikan, Valentyna Shaikan //2021-03-21/ jornal-article. DOI:https://doi.org /10.1051/shsconf/202110003001
 2. Collaborationism and War Crimes as Phenomena in the Information Society/Valentina Shaikan, Kateryna Datsko, Nina Ivaniuk, Alim Batiuk // Proceedings of the III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020, p.116-126) 2020-04-02/ jornal-article SOURCE-WORK-ID:https://doi.org /10.2991/aebmr
 3. Andrii Shaikan, Valentyna Shaikan. Globalization and world culture of XX-beginning of XXI centuries: achievements, peculiarities, problems and perspectives // Scientific jornal of Polonia University, 33 (2019), nr 2, p. 110-124. DOI: http: //dx.doi.org/ 10.23856/ 3312
 4. Andrii Shaikan, Valentyna Shaikan. Kollaborationism and complicity in the history of mankind reflected in schlars and writers works // Scientific jornal of Polonia University, 30 (2018), nr 5, p. 107-113. DOI: http: //dx.doi.org/ 10.23856/ 30112.
 5. Modern globalization challenges before «civilization of boundary» or almost according to M. Grushevsky «Who are Ukrainians and what do they want?» /Valentina Shaikan, Serhiy Parkhomenko //Globalne aspekty ekonomii swiatiway i stosunkow miedzynarodowych w warunkach niestabilnosci cospodarczej. Monografia. – Czestochowa: Akademia Polonijna, 2016. – P.338-343. ISBN 978- 83-7542-168-2.

Міжнародні конференції, конгреси:

 1. Miedzynarodowa konferencja naukowo-practyczna «Globalne aspekty ekonomii swiatiway i stosunkow miedzynarodowych w warunkach niestabilnosci cospodarczej» w Czestochowa (Polska) 31marca – 01 kwietnia 2016 r. // Valentina Shaikan, Serhiy Parkhomenko. Modern globalization challenges before «civilization of boundary» or almost according to M. Grushevsky «Who are Ukrainians and what do they want?».
 2. VІ Міжнародна науково-практична конференції. Одеса, 28-29 квітня 2017 р.: Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. Програма.
 3. II International Scientific Congress «Smart Society». Czestochowa 11-12 April 2019 // Andrii Shaikan, Valentyna Shaikan. Globalization and world culture of XX-beginning of XXI centuries: achievements, peculiarities, problems and perspectives.
 4. ІV Міжнародна наукова конференція «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільної економіки». Секція: «Сучасні форми інтеграції допрофільної, профільної та вищої освіти: європейські тенденції та перспективи», м. Кривий Ріг, КЕІ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 18 квітня 2019 р. Участь у тренінгах: «Як стати ефективним керівником в сучасному світі», «Медіація в освіті», «Проектний підхід в діяльності закладу освіти».
 5. III International Scientific Congress SMART SOCIETY 2020, м. Кривий Ріг, КЕІ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Collaborationism and War Crimes as Phenomena in the Information Society (Valentina Shaikan 1,* Kateryna Datsko 2, Nina Ivaniuk 3, Alim Batiuk4 1 Prof. DSc in History Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, orcid.org/0000-0001-9408-9154, Ukraine *Corresponding author. email: vashaikan@gmail.com 2 Assoc. Prof. PhD, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, e-mail: datsko_kp@kneu.dp.ua, orcid.org/0000-0002-8617-6925, Ukraine 3 Assistant of the Department of Legal Regulation of Economics Kryviy Rih Economics Institute of Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman Kryviy Rih, e-mail: ivanyuk_nv@kneu.dp.ua, orcid.org/0000-0002-7582-2106, Ukraine4 Head of the Department of Physical Education, Candidate of sociological Sciences, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", e-mail: alim_60@ rambler.ru, orcid.org/0000-0002-6131-5327, Ukraine).
 6. IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS (April 12-16, 2021 Ukraine Uzbekistan Lat) //Andrii Shaikan1, Valentina Shaikan2 (1 Prof. DSc in Economics, State University of Economics and Technologie, Ukraine 2 Prof. DSc in History State University of Economics and Technologie, Ukraine) «Legal assessment and speculation on the topic of collaborationism in Ukraine. Digital dimension» /

Міжнародні стажування:

 1. CERTIFICATE Of International Scientific and Pedagogical Internhip № 223-2021 Valentina Shaikan SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2021 IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS April 12-16, 2021 Ukraine Uzbekistan Latvia
 2. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PTDAGOGICAL INTERNSHIP (180 hours, 6.0 ECTS credit 20.01.2021-20.04.2021) SCIENTIFIC COMMITTEIluta Arbidane Prof.PhD Andrii Shaikan Prof.PhD Abdukhakim.

Наукове рецензування та редакційна робота:

 1. Часопис «Аркасівські читання»: матеріали І Міжнародн. Наук.-практ. Конф. (Миколаїв, 14-15 квітня 2011 р.). – Миколаїв: Миколаївський нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, 2011. – 322 с.
 2. Шитюк М.М. Землі української постаті знані: навч. посібник (Гриф МОН України) / М.М. Шитюк, Є.Г. Горбуров, К.Є. Горбуров.- Миколаєв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 724 с.
 3. Ніколаєв Ігор. Комуністичне єдиновладдя в УСРР у 1920-х рр.: історико-правовий аспект: монографія / Ігор Ніколаєв.- Миколаїв: Вид-во ФОП «Швець», 2013.- 438 с.
 4. Нефьодов Д.В. Історія та культура України: хрестоматія.- Миколаїв: Миколаївський нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, 2016.
 5. Підготовка до друку збірника наукових праць «Суспільно-політичні процеси в Україні: матеріали науково-методичного семінару кафедри історії України» / Відп. ред.-р: д.і.н., професор В.О. Шайкан. – Кривий Ріг: Друкарня СПД Щербенок С.Г., 2011.- 188 с. (11 ум. др. арк.).
 6. Підготовка до друку збірника «Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції [«Війна в історичній та індивідуальній пам’яті», присвяченій 68-річниці Визволення України від гітлерівських окупантів, (Кривий Ріг, 26 жовтня 2012 р.).-» / Відп. ред.-р: д.і.н., професор В.О. Шайкан; відп. секр.-р: к.п.н., доцент Г.П. Поліщук. – Кривий Ріг: УВид-во «Діоніс», 2012.- 192 с. (12 ум. др. арк.).
 7. Підготовка збірника на електронних носіях: «Війна в історичній та індивідуальній пам'яті» (до 70-річчя Перемоги над гітлерівськими окупантами) : матер. регіональної ІІІ наук. конф. : у 2 т. (17 жовтня 2014 р., м. Кривий Ріг, кафедра історії України КПІ ДВНЗ «КНУ» / за ред. В. О. Шайкан, В. А. Фінічевої. – Кривий Ріг, 2014. – Т. 1-2.Режим доступу: http://kdpu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=6057&Itemid=97
 8. Підготовка збірників наукових праць на електронних носіях: «Криворіжжя: погляд у минуле …»: Матеріали Перших історико-краєзнавчих читань у 2-х томах. Том І: Наукові розвідки науковців, музейних працівників, магістрантів, студентів, членів МАН / За заг. ред. проф., д.і.н., зав. каф. історії України КПІ ДВНЗ «КНУ» В.О. Шайкан, зав. музеєм КПІ В.А. Фінічевої, доцентів: к.і.н. Н.А. Печеніної, к.і.н. А. В. Тарасова, ст. викл., к.і.н. Р.П. Шляхтича та ін.- Кривий Ріг, 2015.-108 с. з іл.. (5 др.арк.); Том 2.: Доробок бібліотечних та музейних працівників, студентів, вчителів та учнів шкіл. – 115 с. з іл. (5 др. арк.) та інші.

Наукове керівництво захищеними кандидатськими дисертаціями:

 1. Шляхтич Р.П. Протистояння ОУН (Б), УПА та радянської влади на території Західної України у повоєнний час (1945-середина 1950-х рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 «Історія України» /Р.П. Шляхтич; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ, 2011. – 20 с.
 2. Шостак А.В. Православні конфесії Півдня України у 90-х роках ХХ століття (на матеріалах Херсонської, Миколаївської, Одеської областей): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 «Історія України» /А.В. Шостак; Миколаївський нац.. ун-т імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – 22 с.

Навчально-методична діяльність:

Викладання навчальних дисциплін: Історія українського суспільства, Історія української державності, Історія світової культури, Країнознавство, Політологія, Політичне маніпулювання.

Видання навчально-методичної літератури:

 1. Шайкан В.О. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Історія світової культури» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Право» спеціалізації «Правознавство у сфері громадської і політичної діяльності»; «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». / [укладач В.О. Шайкан ]. – Кривий Ріг: ДУЕТ, 2021. – 168 с. . // Ресурс Moodle [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://moodle.duet.edu.ua
 2. Шайкан В.О. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Історія українського суспільства» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Право» спеціалізації «Правознавство у сфері громадської і політичної діяльності»; «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». / [укладач: В.О. Шайкан. – Кривий Ріг: ДВНЗ ДУЕТ, 2021. – 231 с. . // Ресурс Moodle [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://moodle.duet.edu.ua
 3. Шайкан В.О., Шляхтич Р.П. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Історія української державності» для студентів освітнього ступеня «бакалавр», «молодший бакалавр» всіх спеціальностей / [укладачі: В.О. Шайкан, Р.П. Шляхтич ]. – Кривий Ріг: ДВНЗ ДУЕТ, 2021. – 191 с. . // Ресурс Moodle [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://moodle.duet.edu.ua
 4.  Шайкан В.О., Шляхтич Р.П. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Політологія» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» / [укладачі В.О. Шайкан ]. – Кривий Ріг: ДВНЗ ДУЕТ, 2021. – 198 с. . // Ресурс Moodle [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://moodle.duet.edu.ua
 5.  Шайкан В.О. Навчально-методичний комплекс (посібник) (Робоча програма, методичні матеріали, плани семінарських (для денної форми навчання) і контактних занять (для заочної форми навчання), рекомендована література, самостійна та індивідуальна робота студентів, тестові завдання за трьома рівнями, лекційний матеріал) з дисципліни «Країнознавство» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 292 спеціальності «Міжнародні економічні відносини», галузі знань 291 спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». – Кривий Ріг: ДВНЗ «Державний університет економіки і технологій» (ДУЕТ), 2021 р. – 142 с. // Ресурс Moodle [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://moodle.duet.edu.ua
 6. Шайкан В.О. Навчально-методичний комплекс (посібник) (Робоча програма, методичні матеріали, плани семінарських (для денної форми навчання) і контактних занять (для заочної форми навчання), рекомендована література, самостійна та індивідуальна робота студентів, тестові завдання за трьома рівнями, лекційний матеріал) з дисципліни «Політичне маніпулювання» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 08 спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Правознавство у сфері громадської і політичної діяльності» (ІV курс, VІІ навчальний семестр); освітньої кваліфікації «молодший бакалавр психології» (ІІ курс, ІV навчальний семестр) галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 053 Психологія; нормативної частини І циклу професійної підготовки 1.2. бакалаврської галузі знань 051спеціальності «Економіка», галузі знань 071 спеціальності «Облік та оподаткування», галузі знань 073 спеціальності «Менеджмент», галузі знань 075 спеціальності «Маркетинг», галузі знань 292 спеціальності «Міжнародні економічні відносини», галузі знань 291 спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», галузі знань 056 спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». – Кривий Ріг: ДВНЗ «Державний університет економіки і технологій» (ДУЕТ), 2021 р. – 346 с. // Ресурс Moodle [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://moodle.duet.edu.ua
 7. Навчальна програма з проходження практики з діагностики студентами-психологами ІІ курсу, молодший бакалавр/ [укладачі: В.О. Шайкан, Г.В. Циганенко, А.М. Яцюк, В.А. Третяк, О.П. Кузьмич, Л.В. Яновська, Е.А. Хекоян]. – Кривий Ріг: ДВНЗ ДУЕТ, 2021. – 34 с. // Ресурс Moodle [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://moodle.duet.edu.ua
 8. Програма, тестові екзаменаційні завдання з Комплексного фахового іспиту освітньо-професійної програми «Психологія» Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність 053 Психологія Рівень освіти – початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти Освітня кваліфікація – молодший бакалавр психології (термін навчання – 2 роки) [укладачі: В.О. Шайкан, Г.В. Циганенко, А.М. Яцюк, В.А. Третяк, О.П. Кузьмич, Л.В. Яновська, Е.А. Хекоян]. – Кривий Ріг: ДВНЗ ДУЕТ, 2021. – 84 с. . // Ресурс Moodle [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://moodle.duet.edu.ua
 9. Варіанти тестових екзаменаційних завдань з Комплексного фахового іспиту освітньо-професійної програми «Психологія» Галузь 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність 053 Психологія Рівень освіти – початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти Освітня кваліфікація – молодший бакалавр психології (термін навчання – 2 роки). [укладачі: В.О. Шайкан, Г.В. Циганенко, А.М. Яцюк, В.А. Третяк, О.П. Кузьмич, Л.В. Яновська, Е.А. Хекоян]. – Кривий Ріг: ДВНЗ ДУЕТ, 2021. – 204 с. // Ресурс Moodle [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://moodle.duet.edu.ua
 10. Шайкан Валерій, Шайкан Валентина. Україна в роки Другої світової війни: проблеми дослідження: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [Валерій Шайкан, Валентина Шайкан; КДПУ. Гриф МОН України від 22 вересня 2010 р., лист № 1/11-8801].-Кривий Ріг: 2011.-261 с.(14,75 ум. др. арк.). Авторські- 7,5 др. арк.
 11. Україна в роки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн: проблеми дослідження: навч. посібник для ст-в ВНЗ / Шайкан Валентина, Шайкан Валерій. ДВНЗ "Криворізький національний університет". Вид. 2-ге, випр. та доп. (Гриф МОН України, лист № 1/11-8801 від 22 вересня 2010 р.).- Кривий Ріг: "Центр-Принт", 2012. - 289 с. (16 др. арк.). Авторські – 8 др. арк.
 12. Біографічний, термінологічний, понятійний довідник з курсу «Історія Західної України у міжвоєнний час» / Укладачі: д.і.н., проф. В.О. Шайкан; аспірант В.С. Лисенко.- Кривий Ріг, ДВНЗ «КНУ», кафедра історії України та правознавства, 2015. – 95 с.

Підвищення кваліфікації (за останні 5 років):

 • Стажування: Науково-дослідний інститут історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, кафедра історії України, історичний факультет. 11 січня 2016 р. – 12 лютого 2016 р. відповідно до наказу від 11 грудня 2015 р. № 02/02-621/3. Витяг з протоколу засідання кафедри від 10.02.2016 р. за № 7 
 • (кафедра історії України НДІ історії, політології та права Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського).
 • Сертифікат про закінчення курсів підвищення кваліфікації «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому)навчанні» в обсязі 108 годин та підготовки презентації електронного навчального курсу: з 22 грудня 2015 року по 28 січня 2016 року, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет».
 • Cертифікат про участь у тренінгу «Адвокація європейської інтеграції». Проєкт КНЕУ імені В. Гетьмана. м. Кривий Ріг, 10.04.2017 р. – 22.04.2017 р.: аудиторна робота – 40 годин, самостійна робота – 16 годин, індивідуальна робота – 16 годин. Разом – 72 години. Ректор КНЕУ імені Вадима Гетьмана : професор Дмитро Лук’яненко
 • CERTIFICATE Of International Scientific and Pedagogical Internhip № 223-2021 Valentina Shaikan SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2021 IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS April 12-16, 2021 Ukraine Uzbekistan Latvia
 • INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PTDAGOGICAL INTERNSHIP (180 hours, 6.0 ECTS credit 20.01.2021-20.04.2021) SCIENTIFIC COMMITTEIluta Arbidane Prof.PhD Andrii Shaikan Prof.PhD Abdukhakim

Досвід роботи:

 • з 01.09.1982 р. до 29.11.1986 р. - асистент кафедри історії КПРС і філософії Криворізького державного педінституту;
 • з 01.ХІІ.1986 р. до 20.06.1989 р. – аспірантка денної аспірантури Дніпропетровського державного університету (достроково закінчила);
 • з 20.06.1989 р. - асистент кафедри історії КПРС Криворізького державного педінституту;
 • з 12.04.1991 р. - старший викладач кафедри політичної історії Криворізького державного педагогічного інституту;
 • з 22.03.1993 р.- доцент кафедри історії; з 01.09.2000р. до 31.08.2002 р. - доцентом кафедри історії України Криворізького державного педагогічного університету;
 • з 01.09.2002 р.- 01.09.2005 р.- докторант Інституту історії України Національної Академії Наук України;
 • з 01.09.2005 р.- 17.01.2007 р. - доцент кафедри історії України Криворізького державного педагогічного університету;
 • з 18.01.2007 р.-15.03.2007 р. - виконуюча обов’язки завідувача кафедри історії України Криворізького державного педагогічного університету;
 • з 16.03.2007 р. – до 31 серпня 2016 р. – завідувач кафедри історії України та права, професор кафедри історії України та права Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».
 • з 01.09.2016 р. до сьогодні – професор кафедри соціально-гуманітарних наук Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук; завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук Державного університету економіки і технологій.

Дисципліни

 • Історія світової культури
 • Історія українського суспільства
 • Історія української державності
 • Політологія
 • Країнознавство
 • Актуальні питання історії України у сучасному медіа-просторі

Сфера інтересів

 • Партизанські та підпільні рухи, колабораціонізм, пособництво та інші явища-феномени Другої світової війни; «гібридна» війна в Україні
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©