Шайкан Валентина Олексіївна
Шайкан Валентина Олексіївна
Завідувачка кафедри соціально-гуманітарних наук, докторка історичних наук, професорка

Контакти

Посада, вчене звання, науковий ступінь

 • Завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (з вересня 2019 р. до липня 2020 р.); з серпня 2020 до теперішній час – завідувачка кафедри соціально-гуманітарних наук Державного університету економіки і технологій, професорка, докторка історичних наук

Освіта та кваліфікація

 • 1973 р. – закінчила середню школу із золотою медаллю.
 • 1973-1979 рр. - студентка денного відділення історичного факультету Московського державного університету імені М.В. Ломоносова.
 • 30 червня 1979 р. - отримала диплом за спеціальністю Історія; Кваліфікація: Історик. Викладач
Диплом Диплом за спеціальністю Історія; Кваліфікація: Історик. Викладач
Вид:
фотокомп‘ютерні або поліграфічні
Поліграфічний
Країна Російська Федерація
Серія Б-І
Номер 209436
Дата видачі 30 червня 1979 р., реєстр. номер 187
Відзнака чи ні Ні
Навчальний заклад, що видав документ
(повна назва)
Московський державний університет імені М.В. Ломоносова
Вчені звання:
Старший науковий співробітник / доцент / професор Доцент
Атестат: серія, номер, дата видачі Атестат доцента ДЦ АР № 001608, Київ
Атестаційний орган: назва, номер рішення, дата рішення Україна Міністерство освіти Рішенням вченої Ради Криворізького педагогічного інституту від 11 травня 1995 року, протокол № 10
По кафедрі: назва кафедри Вчене звання доцента кафедри історії
По спеціальності: шифр, назва спеціальності 07.00.01 – історія України
Вчені звання:
Старший науковий співробітник / доцент / професор Професор
Атестат: серія, номер, дата видачі Атестат професора 12 ПР № 006645, Київ
Атестаційний орган: назва, номер рішення, дата рішення Україна. Міністерство освіти і науки Рішенням Атестаційної колегії від 20 січня 2011 р., протокол № 1/19 - П
По кафедрі: назва кафедри Історії України
По спеціальності: шифр, назва спеціальності 07.00.01 – історія України
Наукові ступені:
Доктор або кандидат технічних наук або інше Кандидат исторических наук
Диплом: серія, номер, дата Диплом кандидата исторических наук , ИТ № 014518. Москва 29 ноября 1989 г.
Атестаційний орган: номер рішення (протоколу), дата Государственный комитет СССР по народному образованию Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени гос. университет имени 300-летия воссоединения Украины с Россией от 5 мая 1989 г. (протокол № 37)
Спецрада: організація, шифр, дата рішення, номер рішення (протоколу) Решением Совета в Днепропетровском гос. Университете имени 300-летия воссоединения Украины с Россией от 5 мая 1989 г. (протокол № 37)
Спеціальність: шифр, назва 07.00.01 – історія України
Наукові ступені:
Доктор або кандидат технічних наук або інше Доктор історичних наук
Диплом: серія, номер, дата Диплом доктора історичних наук ДД №005595, 2007, м. Київ
Атестаційний орган: номер рішення (протоколу), дата Вища атестаційна комісія України Президія Вищої атестаційної комісії України від 18 січня 2007 р., протокол № 37-06/1, м. Київ
Спецрада: організація, шифр, дата рішення, номер рішення (протоколу) Спецрада Д 11.051.02 Донецький національний університет МОН України, 28 вересня 2006 р., протокол № 27
Спеціальність: шифр, назва 07.00.01 – історія України

Стаж науково-педагогічної діяльності – 35 роки.

Підвищення кваліфікації (за останні 5 років):

Стажування:

1. Society of Ambient Intelligence IІІ International Scientific Congress. Сертифікат. 25.09.2020. 6 credits ECTS. URL: https://drive.google.com/file/d/1G3xfL_Qc3cse1jWa_uAXCLxmvxfiBFL9/view?usp=sharing

2. Society of Ambient Intelligence IV International Scientific Congress. Сертифікат. 16.04.2021. 6 credits ECTS. URL: https://drive.google.com/file/d/1zcW8yzFyA42hbdKxOFDV0pnMsqhhXhlJ/view?usp=sharing

3. Society of Ambient Intelligence V International Scientific Congress. Сертифікат. 21.10.2022. 6 credits ECTS. URL: https://drive.google.com/file/d/1Tsca85PFg1KhP12lRp8uNRyh_IJMvxxL/view?usp=sharing

4. Society of Ambient Intelligence VІ International Scientific Congress. Сертифікат ID 664-2023 November 20 – December 15, 2023. 3 credits ECTS. URL:

5. Сертифікат. Державний університет економіки і технологій за програмою підвищення кваліфікації “Коди резильєнтності науково-педагогічних працівників: стратегія збалансованого розвитку та протистояння зовнішнім і внутрішнім викликам». Обсяг програми: 30 годин/1,00 кредит ЄКТС. Реєстраційний номер ПК/2023/0010. Дата видачі: 05 травня 2023 р. Кривий Ріг, Україна.

6. Державний університет економіки і технологій. Юридичний інститут. Кривий Ріг, Україна. Сертифікат № 2. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Війна в історичній та індивідуальній пам’яті», 28 жовтня 2023 р., тривалість – 15 годин (0,5 кредити). Голова організаційного комітету.

Додаткова інформація:

 • У 1979 році взяла участь у VІІІ Всесоюзному конкурсі наукових студентських робіт і стала його лауреатом.
 • З 01.ХІІ.1986 р. до 20.06.1989 р. – аспірантка Дніпропетровського державного університету. 05.05. 1989 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Коммунистическая партия – организатор и руководитель подполья Приднепровья в годы Великой Отечественной войны (на материалах Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей)».
 • З 01.09.2002 р. - 01.09.2005 р. – докторант Інституту історії України Національної Академії Наук України. У 2006 році захистила докторську дисертацію на тему «Колабораціонізм на території рейхскомісаріату «Україна» та військової зони в період Другої світової війни».
 • З 2002 року - член Асоціації істориків Другої світової війни при Інституті історії України Національної Академії Наук України. Участь у розробці актуальних проблем історії України, наукових проектах Інституту історії України НАН України (відділ Другої світової війни), Міністерства освіти і науки України.
 • У 2006 році - участь у підготовці та розробці альтернативних тестових завдань для зовнішнього оцінювання знань з історії України та всесвітньої історії у Центрі новітніх технологій при Міністерстві освіти і науки України.
 • У 2008 р. - участь у створенні документального фільму «Україна в огні» за творами О. Довженка для англомовного населення (кіностудія м. Лос-Анджелес, США, 2008 р.).
 • У 2011-2012 рр. - участь у створенні документального фільму «Кривий Ріг у роки окупації. 1941-1944 рр.» (кіностудія «Рудана», Кривий Ріг, 2011-2012 рр.).
 • З 2008 по 2015 рр. - експерт Наукової ради Міністерства освіти і науки України, секція «Філософія. Історія. Політологія».
 • З 2007 по 2016 рр. - керівник аспірантури при кафедрі історії України та правознавства.
 • З 2011- 2013 рр. - член журі з проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з історії України.
 • З 2014-2016 рр. – голова журі ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з історії України.
 • З 2007 по 2016 рр. – завідувач кафедри історії України та права Криворізького державного педагогічного університету; Криворізького національного університету.
 • З 2008-2019 рр. - член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій при Інституті історії та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського».
 • Взято участь у конкурсі МОН України з відбору експертів для здійснення експертизи електронних версій проектів підручників з історії України (рівень стандарту) для 11 класу закладів загальної середньої школи (14 грудня 2018 р. – лютий 2019 року).У січні-лютому 2019 р. здійснено експертизу 2-х електронних версій проектів підручників з історії України (рівень стандарту) для 11 класу закладів загальної середньої школи згідно Наказу МОН України від 18 січня 2019 р., протокол № 2 відповідно до Наказу МОН України від 01 листопада 2018 р. № 1191 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 6 та 11 класів закладів ЗСО».
 • 2019 до сьогодення – завідувачка кафедри соціально-гуманітарних наук Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Державного університету економіки і технологій; завідувачка кафедри соціально-гуманітарних наук Державного університету економіки і технологій.

Наукова діяльність:

Опубліковано 250 наукових праць: серед яких:

 • Україна в роки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн: проблеми дослідження: навч. посібник для ст-в ВНЗ /Шайкан Валентина, Шайкан Валерій. ДВНЗ "Криворізький національний університет". Вид. 2-ге, випр. та доп. (Гриф МОН України, лист № 1/11-8801 від 22 вересня 2010 р.).- Кривий Ріг: "Центр-Принт", 2012.- 289 с.
 • Кривий Ріг: лихоліття 1941-1945 р.р. / В. В. Стецкевич, В. О. Шайкан, Р. П. Шляхтич, Є. М. Левченко. - Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2015 р. - 522 с.
 • Modern globalization challenges before «civilization of boundary» or almost according to M. Grushevsky «Who are Ukrainians and what do they want?» /Valentina Shaikan, Serhiy Parkhomenko //Globalne aspekty ekonomii swiatiway i stosunkow miedzynarodowych w warunkach niestabilnosci cospodarczej. Monografia. – Czestochowa: Akademia Polonijna, 2016. – P.338-343. ISBN 978- 83-7542-168-2.
 • Шайкан В.О. Колабораціонізм, пособництво, сепаратизм, причини міжнаціонального протистояння: проблеми кваліфікації та відповідальності //Сучасні інтерпретації актуальних проблем історії та права в країнах Східної та Західної Європи середини ХХ – ХХІ ст /Упоряд.: В.О. Шайкан, Н.А. Шелудякова. - Кривий Ріг: Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017. – С. 124-131.
 • Andrii Shaikan, Valentyna Shaikan. Kollaborationism and complicity in the history of mankind reflected in schlars and writers works //Scientific jornal of Polonia University, 30 (2018), nr 5, p. 107-113. DOI: http: //dx.doi.org/ 10.23856/ 30112.
 • Andrii Shaikan, Valentyna Shaikan. Globalization and world culture of XX-beginning of XXI centuries: achievements, peculiarities, problems and perspectives // Scientific jornal of Polonia University, 33 (2019), nr 2, p. 110-124. DOI: http: //dx.doi.org/ 10.23856/ 3312.
 • Collaborationism and War Crimes as Phenomena in the Information Society/Valentina Shaikan, Kateryna Datsko, Nina Ivaniuk, Alim Batiuk // Proceedings of the III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020, p.116-126) 2020-04-02/ jornal-article SOURCE-WORK-ID:https://doi.org /10.2991/aebmr
 • Valentyna Shaikan, Andrii Shaikan. Complicity and Collaborationism in Ukraine of 1939-1945: Reasons, Typical and Special Demonstrations: Monograph / Shaikan Valentyna Oleksiyivna, Dc. of Hist. Sciences, professor; Shaikan Andrii Valeriyovych, Dc. of Es. Sciences, professor / Translated from Ukrainian into English by Korzhova Lyudmyla Sergiyivna, Cand. of Ped. Sciences, assoc. professor of the State University of Economics and Technology (Kryvyi Rih). Recommended to publication by the Scientific Council of the State University of Economics and Technology (Kryvyi Rih), protocol No 5, 28.12.2020. Prague, 2021. 644 p.
 • Legal Assessment and Speculation on the Topic of Collaborationism in Ukraine. Digital Dimension /Andrii Shaikan, Valentyna Shaikan //2021-03-21/ jornal-article. DOI:https://doi.org /10.1051/shsconf/202110003001 та інші.
 • Andrii Shaikan, Valentyna Shaikan. Delinguent and «marginal» personalities in wartime: reasons and conseguences of deviant behaviour //V International Scientific Congress SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2022 (ISC SAI 2022) / Printed in Portugal ISBN: 978-989-758-600-2 DOI: 10.5220/0000153900003350 Deposito Legal: 503849/22 Vol. Sustainable Development and Global Climate Change – 978-989-758-600-2 https://www.scitepress.org/ProceedingsDetails.aspx?ID=gVnxmkBXF5Y=&t=1
 • Шайкан Андрій, Шайкан Валентина. Проблема імплементації до Римського Статуту МКС колабораціонізму як воєнного злочину в Україні // Війна в історичній та індивідуальній пам’яті (ВІП 2023): VІ Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Кривий Ріг, 28 жовтня 2023 р.): тези доповідей / Збірник за загальною редакцією Шайкан В.О., в.о. зав. кафедри соціально-гуманітарних наук, доктор історичних наук, професор. Технічний редактор: Пурій Г.В., в.о. зав. кафедри публічного управління та адміністрування, к.е.н., доцент / Затверджено до друку Вченою радою «Державного університету економіки і технологій» (протокол № 6 від 30.ХІ. 2023 р.). Кривий Ріг, 2023. С. 10-22. (авт. 0,25 арк.). URL: https://www.oktanprint.cz/p/vijna-v-isorycnij-ta-indyvidualnij-pamjati-6/ https://doi.org/10.46489/VVITIP-23-27

Міжнародні конференції, конгреси:

 • II International Scientific Congress «Smart Society». Czestochowa 11-12 April 2019 // Andrii Shaikan, Valentyna Shaikan. Globalization and world culture of XX-beginning of XXI centuries: achievements, peculiarities, problems and perspectives.
 • ІV Міжнародна наукова конференція «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільної економіки». Секція: «Сучасні форми інтеграції допрофільної, профільної та вищої освіти: європейські тенденції та перспективи», м. Кривий Ріг, КЕІ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 18 квітня 2019 р. Участь у тренінгах: «Як стати ефективним керівником в сучасному світі», «Медіація в освіті», «Проектний підхід в діяльності закладу освіти».
 • III International Scientific Congress SMART SOCIETY 2020, м. Кривий Ріг, КЕІ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Collaborationism and War Crimes as Phenomena in the Information Society (Valentina Shaikan 1,* Kateryna Datsko 2, Nina Ivaniuk 3, Alim Batiuk4 1 Prof. DSc in History Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, orcid.org/0000-0001-9408-9154, Ukraine *Corresponding author. email: vashaikan@gmail.com 2 Assoc. Prof. PhD, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, e-mail: datsko_kp@kneu.dp.ua, orcid.org/0000-0002-8617-6925, Ukraine 3 Assistant of the Department of Legal Regulation of Economics Kryviy Rih Economics Institute of Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman Kryviy Rih, e-mail: ivanyuk_nv@kneu.dp.ua, orcid.org/0000-0002-7582-2106, Ukraine4 Head of the Department of Physical Education, Candidate of sociological Sciences, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", e-mail: alim_60@ rambler.ru, orcid.org/0000-0002-6131-5327, Ukraine).
 • IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS (April 12-16, 2021 Ukraine Uzbekistan Lat) //Andrii Shaikan1, Valentina Shaikan2 (1 Prof. DSc in Economics, State University of Economics and Technologie, Ukraine 2 Prof. DSc in History State University of Economics and Technologie, Ukraine) «Legal assessment and speculation on the topic of collaborationism in Ukraine. Digital dimension» /
 • Andrii Shaikan, Valentyna Shaikan. Delinguent and «marginal» personalities in wartime: reasons and conseguences of deviant behaviour //V International Scientific Congress SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2022 (ISC SAI 2022) / Printed in Portugal ISBN: 978-989-758-600-2 DOI: 10.5220/0000153900003350 Deposito Legal: 503849/22 Vol. Sustainable Development and Global Climate Change – 978-989-758-600-2 https://www.scitepress.org/ProceedingsDetails.aspx?ID=gVnxmkBXF5Y=&t=1

Наукове рецензування та редакційна робота:

 1. Часопис «Аркасівські читання»: матеріали І Міжнародн. Наук.-практ. Конф. (Миколаїв, 14-15 квітня 2011 р.). – Миколаїв: Миколаївський нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, 2011. – 322 с.
 2. Шитюк М.М. Землі української постаті знані: навч. посібник (Гриф МОН України) / М.М. Шитюк, Є.Г. Горбуров, К.Є. Горбуров.- Миколаєв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 724 с.
 3. Ніколаєв Ігор. Комуністичне єдиновладдя в УСРР у 1920-х рр.: історико-правовий аспект: монографія / Ігор Ніколаєв.- Миколаїв: Вид-во ФОП «Швець», 2013.- 438 с.
 4. Нефьодов Д.В. Історія та культура України: хрестоматія.- Миколаїв: Миколаївський нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, 2016.
 5. Підготовка до друку збірника наукових праць «Суспільно-політичні процеси в Україні: матеріали науково-методичного семінару кафедри історії України» / Відп. ред.-р: д.і.н., професор В.О. Шайкан. – Кривий Ріг: Друкарня СПД Щербенок С.Г., 2011.- 188 с. (11 ум. др. арк.).
 6. Підготовка до друку збірника «Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції [«Війна в історичній та індивідуальній пам’яті», присвяченій 68-річниці Визволення України від гітлерівських окупантів, (Кривий Ріг, 26 жовтня 2012 р.).-» / Відп. ред.-р: д.і.н., професор В.О. Шайкан; відп. секр.-р: к.п.н., доцент Г.П. Поліщук. – Кривий Ріг: УВид-во «Діоніс», 2012.- 192 с. (12 ум. др. арк.).
 7. Підготовка збірника на електронних носіях: «Війна в історичній та індивідуальній пам'яті» (до 70-річчя Перемоги над гітлерівськими окупантами) : матер. регіональної ІІІ наук. конф. : у 2 т. (17 жовтня 2014 р., м. Кривий Ріг, кафедра історії України КПІ ДВНЗ «КНУ» / за ред. В. О. Шайкан, В. А. Фінічевої. – Кривий Ріг, 2014. – Т. 1-2.Режим доступу: http://kdpu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=6057&Itemid=97
 8. Підготовка збірників наукових праць на електронних носіях: «Криворіжжя: погляд у минуле …»: Матеріали Перших історико-краєзнавчих читань у 2-х томах. Том І: Наукові розвідки науковців, музейних працівників, магістрантів, студентів, членів МАН / За заг. ред. проф., д.і.н., зав. каф. історії України КПІ ДВНЗ «КНУ» В.О. Шайкан, зав. музеєм КПІ В.А. Фінічевої, доцентів: к.і.н. Н.А. Печеніної, к.і.н. А. В. Тарасова, ст. викл., к.і.н. Р.П. Шляхтича та ін.- Кривий Ріг, 2015.-108 с. з іл.. (5 др.арк.); Том 2.: Доробок бібліотечних та музейних працівників, студентів, вчителів та учнів шкіл. – 115 с. з іл. (5 др. арк.) та інші.
 9. Війна в історичній та індивідуальній пам’яті (ВІП 2023): VІ Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Кривий Ріг, 28 жовтня 2023 р.): тези доповідей / Збірник за загальною редакцією Шайкан В.О., в.о. зав. кафедри соціально-гуманітарних наук, доктор історичних наук, професор. Технічний редактор: Пурій Г.В., в.о. зав. кафедри публічного управління та адміністрування, к.е.н., доцент / Затверджено до друку Вченою радою «Державного університету економіки і технологій» (протокол № 6 від 30.ХІ. 2023 р.). Кривий Ріг, 2023. 311 с. URL: https://www.oktanprint.cz/p/vijna-v-isorycnij-ta-indyvidualnij-pamjati-6/

Наукове керівництво захищеними кандидатськими дисертаціями:

 1. Шляхтич Р.П. Протистояння ОУН (Б), УПА та радянської влади на території Західної України у повоєнний час (1945-середина 1950-х рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 «Історія України» /Р.П. Шляхтич; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ, 2011. – 20 с.

 2. Шостак А.В. Православні конфесії Півдня України у 90-х роках ХХ століття (на матеріалах Херсонської, Миколаївської, Одеської областей): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 «Історія України» /А.В. Шостак; Миколаївський нац.. ун-т імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – 22 с.

 

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2024 ©