Темченко Олександр Анатолійович
Темченко Олександр Анатолійович
Професор кафедри економіки та цифрового бізнесу, доктор технічних наук, професор

Контакти

Освітня діяльність

 • У 1992 році закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю «Відкриті гірничі роботи». У 2000 р. закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства». В 1998 році захистив кандидатську дисертацію та отримав ступінь кандидата технічних наук.
 • У 2014 році захистив докторську дисертацію в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» на тему «Наукові основи формування конкурентоспроможної технології відкритої розробки залізорудних родовищ у системі гірничо-збагачувального комбінату» та отримав науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин». Вчене звання — професор кафедри економіки, організації та управління підприємствами (рішення МОН України від 25.02.2016 року).
 • З 2001 по 2012 роки працював заступником та деканом економічного і інженерно-економічного факультету ДВНЗ «КНУ». Автор більше 180 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 5 навчальних посібника та 2 монографії.
 • Здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру. Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації. Є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.002.22 Національного технічного університету України «КПІ».
 • Відмінник освіти України з 2007 року.

Дисципліни

 • Введення в спеціальність
 • Основи підприємництва (підприємництво І)
 • Підприємництво
 • Економіка підприємства
 • Управління витратами
 • Стратегія підприємства
 • Стратегічне управління підприємством
 • Стратегічне управління бізнесом
 • Управління стратегічними змінами на підприємстві
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2024 ©