Підготовка фахівців для роботи на новій фабриці огрудкування

Підготовка фахівців для роботи на новій фабриці огрудкування

Державний університет економіки і технологій разом з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» розпочав реалізацію масштабного освітнього процесу з підготовки фахівців з металургії, механіки та автоматизації для роботи на новій фабриці огрудкування. Окрема увага приділяється підготовці металургів-технологів, котрі повинні засвоїти цілий ряд фахових дисциплін.

Окрім базової теоретичної підготовки, студенти знайомляться із практичною стороною високотемпературних процесів, котрі відбуваються у реальних технологічних агрегатах шляхом проведення фізичного моделювання.

Одним із процесів, що вивчається під час теоретичної та практичної підготовки студентів є металотермічне відновлення заліза. Сутність процесу полягає в отриманні чистого відновленого заліза із його оксиду шляхом екзотермічної (з виділенням теплоти) реакції за участю відновника (магнію). Практичну роботу із студентами провів доцент кафедри металургійних технологій ННТІ ДУЕТ, кандидат технічних наук Чупринов Євген Валерійович.

Зазвичай, металургійні агрегати є агрегатами закритими через необхідність теплозбереження, високі температури процесів та вимоги до техніки безпеки. Проте, завдяки проведенню наочних практичних занять, студенти отримали можливість своїми очима спостерігати за реальними процесами у металургії на відстані руки та без жодної небезпеки, враховуючи масштаб моделювання.

Студент групи МЧМ-21мб Валерій Аммосов відзначає: «Освітній процес відбувається дуже добре. Нам подобається поєднання теоретичних знань із практичними навичками, що дає можливість для більш глибокої нашої підготовки для роботи на новій фабриці. А лабораторні роботи, де ми на практиці знайомимся з металургійними процесами, лише збільшують інтерес до навчання».

11.10.2021
Copyright 2021 ©