Відкрита лекція д.е.н., професора Ірини Васильчук на тему «Нефінансова звітність корпорацій та підходи до її аналізу»

Відкрита лекція д.е.н., професора Ірини Васильчук на тему «Нефінансова звітність корпорацій та підходи до її аналізу»

Згідно графіку відкритих занять на 2021-2022 н.р. 14.09.2021 р. відбулася відкрита лекція д.е.н., професора кафедри фінансів, банківської справи і страхування ДУЕТ Ірини Васильчук на тему «Нефінансова звітність корпорацій та підходи до її аналізу» для студентів спец. 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». Лекція була проведена в межах вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» згідно графіку її викладання та відповідно до обсягу годин, відведених на опанування теми у силабусі навчальної дисципліни.

Лекція була присвячена актуальній проблемі розширення підходів до фінансового аналізу корпорацій з урахуванням результатів їх діяльності не тільки у економічній, а й у екологічній і соціальній сферах. Розглядалися питання формування нової парадигми нефінансової звітності, існуючі на цей час стандарти нефінансової звітності та можливі форми звітів, методичні підходи до аналізу показників нефінансових звітів. Лекція мала прикладний характер, оскільки ґрунтувалася на розгляді вітчизняних та закордонних «кращих практик» складання звітів і аналізу нефінансових показників.

На відкритому занятті були присутні як студенти, так і викладачі кафедри фінансів, банківської справи і страхування ДУЕТ.

16.09.2021
Copyright 2021 ©