До повноважень сектору забезпечення якості освіти належать:

 • Участь у розробленні стратегії та політики Університету щодо формування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти;
 • Надання керівнику Університету та Вченій раді Університету необхідної інформації для прийняття управлінських рішень з питань внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Університеті;
 • Аналіз можливостей та надання рекомендацій керівництву Університету стосовно оптимізації функцій підрозділів Університету з метою підвищення ефективності забезпечення якості вищої освіти;
 • Здійснення планування роботи Центру відповідно до річного плану роботи, системи заходів щодо забезпечення якості освіти, затверджених Вченою радою Університету;
 • Організація моніторингу та експертизи освітніх програм та навчальних планів, інших методичних документів з метою забезпечення відповідності стандартам вищої освіти;
 • Аналіз відповідності визначених в робочих програмах навчальних дисциплін компетентностей та програмних результатів Матриці відповідностей та Матриці забезпеченості відповідної освітньої програми.
 • Експертиза навчальних планів, зокрема: відповідність їх структури діючим нормативним документам, змісту - визначеним в освітній програмі компонентам.
 • Надання консультацій та роз’яснень з питань забезпечення якості вищої освіти Університету розробникам освітніх програм, керівникам структурних підрозділів та органам студентського самоврядування;
 • Розроблення стандартів освітніх вимірювань Університету, узагальнення і аналіз стану оцінювань здобувачів вищої освіти, аналіз та узагальнення освітніх досягнень здобувачів вищої освіти, в тому числі аналіз їх успішності на предмет нормального розподілу, та розробка рекомендацій з вдосконалення оцінювання здобувачів освіти з урахуванням класичних і новітніх досягнень у галузі освітніх вимірювань;
 • Визначення процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету;
 • Розроблення правил, критеріїв та системи індикаторів оцінювання якості вищої освіти Університету;
 • Сприяння проведенню заходів з підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та навчально-допоміжного персоналу Університету;
 • Здійснення підготовки матеріалів для ліцензування Університету та акредитації освітніх програм в частині забезпечення якості освітнього процесу;
 • Координація діяльності та отримання інформації від інших структурних підрозділів Університету в питаннях управління якістю вищої освіти;
 • Аналіз звернень здобувачів вищої освіти, наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу з метою формування рекомендацій щодо постійного вдосконалення процесу надання освітніх послуг;
 • Взаємодія з незалежними інституціями оцінювання щодо забезпечення якості вищої освіти в Університеті.
 • Перевірка рівня методичної готовності кафедр Університету до нового навчального року.

Керівник сектору:
Смирна Ольга Володимирівна, к.е.н.
E-mail: centre_myao@duet.edu.ua

АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com

Генеральні партнери

Copyright 2022 ©