Навчання іноземних студентів

Перелік документів, які потрібно подати для навчання:

 1. заяву-анкету
 2. оригінал та 2 копії документа про попередню освіту
 3. оригінал та 2 копії документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін
 4. копію документа про народження 
 5. медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну  
 6. 2 копії паспортного документу іноземця, або документа, що посвідчує особу без громадянства з перекладом на українську мову та завіреного нотаріально
 7. дійсний поліс медичного страхування 
 8. 6 кольорових фотокарток, розміром 3 на 4
 9. копію посвідчення закордонного українця (за наявності) 
 10. поштовий конверт 
 11. файлову папку  зі швидкозшивачем 

Документи, зазначені у підпунктах 2-6, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу на території України.

Вартість навчання

Вартість навчання вноситься в гривнах по курсу Національного банку України і складає на 01.09.2021 р.:

Підготовче відділення:

 • економічний напрям - 896 дол. США, термін навчання складає десять місяців
 • технічний напрям – 972 дол. США, термін навчання складає десять місяців

Навчання на першому (бакалаврському) рівні за економічними спеціальностями:

Код спеціальності

Спеціальність Нормативні терміни навчання Вартість навчання, дол. США
Денна Заочна Денна форма Заочна форма
навчальний рік навчальний рік
051 Економіка 4 роки  4 роки 1493 834
073 Менеджмент 4 роки 4 роки 1486 834
075 Маркетинг 4 роки 4 роки 1486 827
291 Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії
4 роки 4 роки 1508 878
292 Міжнародні економічні відносини 4 роки 4 роки 1511 918

 

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©