Information +380 97 214 8869 (University admissions ) +380 98 207 3648 (Applying to the University 2022) from 9:00am to 17:00pm (except Sat, Sun.)
Electronic application Normative Base Support SUET Admisson 2022 Courses, trainings Project "Nova Factory" Payment

День майбутнього’2021

День майбутнього’2021

Весна - час активізації життєвих сил. Уже традиційно в перших числах березня проходить День Майбутнього (FUTURES Day). Ініціатива дослідників майбутнього з Фінляндії знаходить все більше послідовників в різних країнах Європи, й зокрема в Україні.

Основна ідея проведення Дня Майбутнього полягає в тому, що прийдешнє існує в наших думках, ідеях, наративах вже сьогодні, і головне - знайти можливість вербалізувати наше «внутрішнє відчуття майбутнього» та створити його спільні образи.

Futures-сесії з використанням технологій фінських колег пройдуть на базі Державного університету економіки та технологій 5 березня. Гідами в «колективне майбутнє» цього разу будуть експерти з України (Київ) та Фінляндії (Тампере). Учасники сесії  ознайомляться з: ключовими принципами колективного осмислення майбутнього, розробленими Фінським товариством дослідників майбутнього (Finnish Society for Futures Studies, FSFS)  https://www.tutuseura.fi/english/, побудовою «Колеса визначення горизонтів майбутнього» (HORIZON), що дозволяє зробити можливі перспективи майбутнього більш відчутними, а також з технікою побудови «Таблиці майбутнього» (FUTURES TABLE), що дозволить зіставити з нею власну активність.

Адже мало просто мріяти про прийдешнє, його необхідно створювати разом: шляхом спільного осмислення, через вибір бажаних варіантів розвитку подій та власні активні дії. Майбутнє стає керованим завдяки нашому вмінню розмовляти і домовлятися, координувати активність та творити разом. То ж творимо найкраще майбутнє для себе та для інших!

Коли: 5 березня 2021 року, 10:30 

Місце проведення: IT-hub & Coworking (пл.Визволення, 2) 

Формат: онлайн та оффлайн (на вибір) 

Для участі необхідно зареєструватися за лінкомhttps://forms.gle/dxKtzbnyiC9A8mBRA 

 

Spring is a time of hope and revitalization. Traditionally, the Day of the Futures is held in early March. The initiative of researchers of the future from Finland is gaining more and more followers in Europe, including Ukraine. The main idea is that the future exists in our thoughts and narratives today, and most importantly we can verbalize our “inner sense of the future” and create joint images of the future.

Futures-sessions based on the technologies of Finnish colleagues will take place at State University of Economics and Technology, March 5. This time «the conductors to the collective future» will be the experts from Ukraine (Kyiv) and Finland (Tampere). They will introduce the key principles of collective thinking about the future, developed by the Finnish Society for Futures Studies (FSFS) https://www.tutuseura.fi/english/ .The HORIZON wheel will make possible future prospects more tangible, and the FUTURES TABLE will allow us to compare them with our own activity.

After all, it’s not enough to dream about the future, we must create it together: through joint thinking, the choice of the desired versions of the development of events and our own active actions. The future is controlled by our ability to talk and negotiate, coordinate activities, and co-create. So let us create the best future for ourselves and for others.

01.03.2021
Information +380 97 214 8869 (University admissions ) +380 98 207 3648 (Applying to the University 2022) from 9:00am to 17:00pm (except Sat, Sun.)
Applying to the University 2021 Career counseling Project "Nova Factory" Pay

Генеральні партнери

Copyright 2021 ©