ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

 

Мрієш будувати кар’єру у сфері креативних індустрій? Бути event- чи art- менеджером? Державний університет економіки і технологій надає таку можливість! У нас є сучасна спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності за програмою «Менеджмент креативних індустрій».

Фахівець, який працює сьогодні у соціокультурній сфері, - особистість різнопланова. Він має поєднувати у собі якості керівника, економіста, організатора, управлінця, творця, психолога, рекламіста, спеціаліста зі зв'язків із громадськістю та багато іншого.

Саме тут тебе навчать створювати сучасні соціокультурні проєкти, використовуючи при цьому інноваційні методи і технології, тут ти набудешь навичок в організації традиційних та новітніх форм дозвілля.

Конкурентними перевагами навчання за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» є:

  • отримання якісної освіти, яка буде основою твоєї конкурентоспроможності на ринку праці;
  • можливість здобути гарні комунікативні і мовні навички;
  • можливість вивчення окремих курсів англійською мовою;
  • набуття якісних знань та навичок у сфері project-менеджменту;
  • можливість стажування за кордоном у рамках програми подвійних студій та Erasmus+;
  • залучення до процесу навчання практиків із різних креативних сфер;
  • практика у сфері креативних індустрій, починаючи з 1 курсу.

Серед випускників різних спеціальностей Університету минулих років такі відомі діячі шоу-бізнесу та сфери творчих комунікацій як:

Зеленський

Володимир Зеленський – діючий президент України; колишній керівник студії «Квартал 95», продюсер, режисер, сценарист

Кравець

Олена Кравець - акторка студії «Квартал 95», керівник творчого проєкту «Жіночий квартал»

Манжосов

Денис Манжосов - сценарист та режисер, колишній актор студії «95 квартал» і колишній телеведучий, колишній актор КВК

Корявченков

Юрій Корявченков - актор (студія «95 квартал»), телеведучий, адміністративний директор студії «95 квартал»

Яцечко

Анатолій Яцечко - шоумен, ведучий ТРК «Україна»

Малик

Роман Малик - телеведучій, івентор

Форми навчання: денна, заочна

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Які дисципліни ви будете вивчати:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ» (240 кредитів)

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Економікс (6 кр) 
Психологія (5 кр)
Прикладна інформатика (5 кр)
Іноземна мова (3 кр)
Тренінг-курс з ефективних комунікацій та командоутворення (5 кр)
Культурологія (3 кр)
Креативні індустрії (3 кр)

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 25 кредитів

Історія української державності (5 кр)
Українська мова професійного спрямування (4 кр) 
Філософія (5 кр)
Іноземна мова (3 кр)
Основи бізнесу (5 кр)
Практика навчальна (3 кр)

Вибіркові компоненти – 5 кредитів
Блок 1 (здобувач обирає 1 компоненту в семестр):

Мистецтво самопрезентації (5 кр)
Мистецтво ведення переговорів (5 кр)
Ораторське мистецтво та техніки аргументації (5 кр)

3 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 26 кредити

Іноземна мова (2 кр)
Управління фінансами креативних індустрій (3 кр)
Господарське право (5 кр)
Менеджмент (6 кр)
Теорія та історія соціокультурної діяльності (6 кр)
Менеджмент соціокультурної діяльності (4 кр)

Вибіркові компоненти – 4 кредити
Блок 2 (здобувач обирає 1 компоненту в семестр):

Сценарна майстерність (4 кр)
Організація благодійної діяльності та основи волонтерства  (4 кр)
Політичне маніпулювання  (4 кр)

4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 20 кредити

Іноземна мова (4 кр)
Креативна економіка (5 кр)
Теорія та історія соціокультурної діяльності (3 кр)
Менеджмент подій (4 кр)
Практика виробнича  (4 кр)

Вибіркові компоненти – 10 кредитів
Блок 1 (здобувач обирає 1 компоненту в семестр):

Маркетинг (5 кр)
Статистика (5 кр)

Блок 2 (здобувач обирає 1 компоненту в семестр):

Менеджмент туризму (5 кр)
Юридичне забезпечення культурних проєктів (5 кр)

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 21 кредит

Фахова іноземна мова 3 (кр)
Менеджмент подій (6 кр)
Маркетинг креативних індустрій (4 кр)
Управління соціальними медіа (3 кр)
Спічрайтинг і публічні виступи (5 кр)

Вибіркові компоненти – 9 кредитів
Блок 3 (здобувач обирає 3 компоненти в семестр):

Урбаністика (3 кр)
Іміджелогія і брендінг (3 кр)
Аудіовізуальне мистецтво (3 кр)
Мультимедіа і веб-дизайн (3 кр)
Історія світової культури (3 кр)

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 18 кредитів

Фахова іноземна мова  (2 кр)
Економіка і культура громади  (3 кр)
Цифрова економіка  (4 кр)
Менеджмент персоналу  (3 кр)
Практика виробнича  (6 кр)

Вибіркові компоненти – 12 кредитів
Блок 4 (здобувач обирає 2 компоненти в семестр):

Європейська інтеграція  (6 кр)
Грантрайтинг  (6 кр)
Мистецтвознавство  (6 кр)
Арт-галереї та ринок культурних цінностей  (6 кр)

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 21 кредит

Фахова іноземна мова  (2 кр)
Startup проєкту (5 кр)
Інформаційне право (5 кр)
Управління проєктами (5 кр)
Стратегічні комунікації та PR (4 кр)

Вибіркові компоненти - 9 кредитів
Блок 5 (здобувач обирає 1 компоненту в семестр):

Цифровий маркетинг  (4 кр)
Комунікативний менеджмент  (4 кр)

Блок 6 (здобувач обирає 1 компоненту в семестр):

Дизайн реклами і виставкова діяльність  (5 кр)
Міжіндустріальні зв’язки у креативній сфері (5 кр)

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 18 кредитів

Фахова іноземна мова  (3 кр)
Управління проєктами (3 кр)
Інтелектуальна власність (5 кр)
Практика виробнича  (6 кр)
Атестаційний екзамен (1 кр)

Вибіркові компоненти – 12 кредитів
Блок 7 (здобувач обирає 1 компоненту в семестр):

Управління продажами (6 кр)
Культурна політика (6 кр)

Блок 8 (здобувач обирає 1 компоненту в семестр):

Основи режисури естради та масових заходів (6 кр)
Міжкультурні комунікації (6 кр)

Метою виробничої/переддипломної практики є формування у студентів загального уявлення про особливості обраної професії для визначення ними особистих цілей професійного розвитку; формування практичних навичок майбутньої професійної діяльності; оволодіння методами і навичками роботи менеджера в організаціях соціокультурної сфери різних форм власності; закріплення теоретичних знань, отриманих під час навчального процесу.

Основними завданнями виробничої/переддипломної практики є:

- вивчення діяльності конкретних організацій та установ культури;

- оволодіння студентами практичними навичками роботи за обраним напрямом підготовки;

- вироблення вміння вирішувати конкретні завдання в соціокультурній сфері;

- отримання професійних компетенцій в обраній ними галузі управління соціокультурної сферою;

- розвиток творчих здібностей студентів;

- вивчення організації роботи персоналу закладу культури і мистецтва, навчання плануванню та організації робочого часу;

- ознайомлення з процесом підготовки договорів з постачальниками матеріально-технічних засобів організацій та установ культури;

- вивчення практики надання клієнтам необхідної і достовірної інформації про послуги, які надаються у закладах соціокультурної сфери;

- набуття практичного досвіду прийняття управлінських рішень у різних ситуаціях, що виникають у процесі обслуговування клієнтів;

- вивчення методик проведення ігор, конкурсно-ігрових і спортивно-масових програм, сімейних свят і дозвіллєвих заходів

- розвиток навичок щодо розробки та написання бізнес планів;

- застосування на практиці знань, здобутих у процесі теоретичного навчання, і умінь самостійно приймати рішення.

Студенти спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (ОПП «Менеджмент креативних індустрій») проходять виробничу/переддипломну практику в закладах культури, зокрема, театрах, кінотеатрах, музеях, школах мистецтв; Інституті розвитку м. Кривого Рогу, Центрі креативної економіки Кривого Рогу, ДЮСШ, центрах позашкільної освіти, туристичних компаніях, рекламних агенціях тощо.

CONTACTS: Medichna street 16, Kryvyi Rih, Ukraine duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
SELECTION COMMITTEE: Liberation Square 2, Kryvyi Rih, Ukraine vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

About the site Confidentiality Accessibility Cookies
Copyright 2024 ©