Scientific and Practical Journal

Назва: Scientific and practical journal "Economics and technical engineering"

Засновники: Державний університет економіки і технологій

Видається з 2023 року

Періодичність 2 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:  

ISSN:   

Тип видання: науково-практичний журнал

Вид видання за цільовим призначенням: наукове

Галузь науки: соціальні та технічні науки

Мови видання: українська, англійська

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Категорії читачів: науковці, фахівці, керівники, викладачи, аспіранти, студенти відповідних спеціальностей

Програмні цілі: висвітлення актуальних питань економіки та управління, інформаційного та математичного забезпечення економічних процесів, інновацій, інвестицій, конкурентоспроможності та сучасних проблем регіонального розвитку; узагальнення та аналіз виробничого досвіду за наведеними вище напрямками; встановлення закономірностей і залежностей впливу природних і технологічних факторів на процеси, які відбуваються у наведених вище галузях науки; забезпечення можливості ознайомлення з новими науковими і практичними результатами у наведених вище галузях науки, а також безпосередньої участі в публікаціях вчених, викладачів, аспірантів, студентів відповідних спеціальностей і спеціалістів підприємств.

Головний редактор: 

Aндрій ШАЙКАН, професор, д.е.н., Державний університет економіки і технологій (Україна),
e-mail: rector@duet.edu.ua
 https://orcid.org/0000-0002-4088-6518

Заступники головного редактора:  

Сергій ГУШКО, професор, д.е.н., Державний університет економіки і технологій (Україна), 
e-mail: vice-rector@duet.edu.ua
  https://orcid.org/0000-0002-4833-3694

Відповідальнийний секретар:  

Вікторія СОЛОВЙОВА, доцент, к.е.н., Державний університет економіки і технологій (Україна), 
e-mail: solovieva_vv@duet.edu.ua
 https://orcid.org/0000-0002-8090-9569

Телефон: +380 (97) 2698959

Адреса редакції: площа Визволення, 2, м. Кривий Ріг, Україна, 50005

E-mail: ete@duet.edu.ua

Сайт: ete.org.ua

CONTACTS: Medichna street 16, Kryvyi Rih, Ukraine duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
SELECTION COMMITTEE: Liberation Square 2, Kryvyi Rih, Ukraine vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2024 ©