ОТРИМАЙ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА – ВСТУП 2024

Знання економіки – це інвестиції в майбутнє, оскільки все що нам буде потрібно завтра, написано економікою сьогодні.

Економіка в усіх її проявах міцно увійшла в життя людства, тому професія економіста вже не одне десятиліття користується великою популярністю серед абітурієнтів.

Економіка цікава. Обравши спеціальність 051 «Економіка», Ви зможете планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства, розуміти економічні процеси, моделювати складні ситуації.

Навчання за спеціальністю 051 «Економіка» дозволить Вам знайти відповідь на такі питання:

 1. Як працює економіка підприємства та економіка держави?

 2. Як встановлюється цінова політика на товари та послуги?

 3. Як створити власну справу?

 4. Які інноваційні програми використовуються на підприємствах за видами економічної діяльності?

 5. Чому діамант коштує набагато більше, ніж вода? Однак для нашого виживання потрібна лише вода.

 6. Чому деякі країни настільки багаті, а інші – настільки бідні? Економіка може допомогти нам оцінити політику, спрямовану на вирішення цієї нерівності. 

Як мінімум, без знань основ економіки неможливо правильно розподілити сімейний бюджет, як максимум, від професіоналізму економістів залежить добробут цілих держав.

Головна задача спеціальності – підготувати високо професіональних спеціалістів, які оволодіють глибокими знаннями національної та світової економіки, матимуть навички ефективної роботи як в державних органах влади, так і в комерційних структурах в умовах жорсткої конкуренції.

У чому перевага вивчення економіки?

Спеціальність «Економіка» є фундаментальною та комплексною економічною спеціальністю, яка об’єднує знання з економіки підприємства, математичного моделювання процесів мікроекономіки та макроекономіки, логістики, економіки та стратегії розвитку підприємства та ін. Навчання за спеціальністю також передбачає оволодіння іноземною мовою, навичками застосування інформаційних систем і технологій в управлінні бізнесом.

Конкурентними перевагами навчання за спеціальністю 051 Економіка є:

 1. Фахівцю з економіки легко знайти роботу після закінчення університету. Дослідження показало, що студенти які закінчили спеціальність 051 «Економіка», не тільки займають високі посади, а також мають потенціал до отримання високої заробітної плати протягом своєї кар’єри.

 2. Пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+;

 3. Здобути навички аналітичного мислення.

 4. Можливість застосовувати сучасні комп’ютерно-інформаційні системи та ІТ-технологій у різних сферах економіки (SAP, 1С: Управління промисловим підприємством Украйна, MetaTrader 4, кошторисні програмні комплекси «Будівельні технології – СМЕТА», «АС-4», «АВК-5»)

 

Ви можете вступити в коледж на основі:

 • БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ)
 • ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ)
 • освітньо-кваліфікаційного рівня КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

Коледжі є відокремленими структурними підрозділами ДУЕТ, тому отримавши диплом коледжа, Ви можете продовжити навчання в університеті та отримати диплом бакалавра, а потім і магістра по даній спеціальності.

Фаховий коледж "Політехніка"

ФКП

Про спеціальність на сайті коледжу: 
051 Економіка

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ВСП Фаховий коледж "Політехніка" ДУЕТ
проспект Поштовий, 66

м. Кривий Ріг
Тел. (096)-781-08-35
vstup.fkp.duet@gmail.com

Сайт   Відбіркова комісія

Криворізький технічний фаховий коледж

КТФК

Про спеціальність на сайті коледжу:
051 Економіка

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ВСП Криворізький технічний фаховий коледж ДУЕТ
вул. Степана Тільги,40

м. Кривий Ріг
Тел. (097) 305-52-94
collegeadmcom@gmail.com

Сайт   Відбіркова комісія

Бажаємо успіхів і чекаємо на Вас в стінах нашого університету!

Що робить і чим займається економіст? Залежно від спеціалізації, на нього можуть покладатися різні обов'язки, хоча основним завданням будь-якого фахівця даної галузі є збір даних про діяльність фірми, їх аналіз, а т а кож пл ан у в анн я і про гно з подальших кроків.

Мобільність в професії. Економісти потрібні в будь-якій компанії, починаючи від малих підприємств і закінчуючи транснаціональними гігантами. Професія універсальна, вона забезпечує широкий вибір напрямів у сфері економіки підприємства, бізнесі, аналітиці, фінансовій сфері, державному секторі та в науці, що дає змогу конкурувати на ринку.

Економіка цікава. Економіка чимось нагадує метеорологію: усі закони ніби зрозумілі, а передбачити зміну погоди можна лише в загальних рисах. І чим більше ви орієнтуєтеся в цих рисах, тим багатшими, успішнішими та незалежнішими будете.

Форми навчання:  денна, заочна.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати?

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА» (240 кредитів)

1 семестр – 30 кредитів 2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Економікс (6 кр.)
Прикладна математика (6 кр.)
Психологія (5 кр.)
Вступ до спеціальності: тренінг-курс (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр)
Прикладна інформатика (5 кр.) 

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Філософія (5 кр.)
Основи бізнесу (5 кр.)
Моделювання та прогнозування складних систем (5 кр.)
Іноземна мова (3 кр)
Історія української державності (5 кр)
Українська мова професійного спрямування (4 кр)
Практика навчальна (3 кр.)

3 семестр – 30 кредитів 4 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Іноземна мова (3 кр)
Політичне маніпулювання (4 кр.)
Господарське право (5 кр.)
Менеджмент (6 кр.)
Мікроекономіка (6 кр.)
Бухгалтерський облік (6 кр.)

Обов'язкові компоненти – 30 кредитів

Іноземна мова (3 кр.)
Макроекономіка (4 кр.)
Статистика (5 кр.)
Маркетинг (5 кр.)
Економічний аналіз (5 кр.)
Політологія (5 кр.)
Практика виробнича (3 кр.)

5 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 17 кредитів

Фахова іноземна мова (3 кр.)
Фінанси (4 кр.)
Міжнародна економіка (5 кр.)
Національна економіка (5 кр.)

Варіативні компоненти – 13 кредитів
Блок 1 (здобувач обирає 1 компоненту в семестр):

Внутрішній економічний механізм (6 кр.)
Економіка праці в бізнес-структурах (6 кр.)

Блок 2 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Аналіз бізнес середовища (7 кр.)
Економетрика (7 кр.)

6 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 16 кредитів

Фахова іноземна мова (2 кр.)
Фінанси (3 кр.)
Цифрова економіка (4 кр.)
Інвестування (4 кр.)
Практика виробнича (3 кр.)

Варіативні компоненти – 14 кредитів
Блок 3 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Стандартизація бізнес-процесів (7 кр.)
Бізнес-аналітика (7 кр.)

Блок 4 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Управління витратами (7 кр.)
Європейська інтеграція (7 кр.)

7 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 12 кредитів

Фахова іноземна мова (3 кр.)
Проектний аналіз (4 кр.)
Бізнес-планування (5 кр.)

Варіативні компоненти – 18 кредитів
Блок 5 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Стратегія підприємства (8 кр.)
Контролінг (8 кр.)

Блок 6 (здобувач обирає 2 компоненти  в семестр):

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами (5 кр.)
Потенціал і розвиток підприємства (5 кр.)
Регіональна економіка (5 кр.)
Економічне обґрунтування економічних рішень (5 кр.)

8 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 22 кредити

Фахова іноземна мова (2 кр.)
Планування діяльності підприємства (3 кр.)
Практика переддипломна (6 кр.)
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра (4 кр.)

Варіативні компоненти – 15 кредитів
Блок 7 (здобувач обирає 1 компоненту  в семестр):

Капітал підприємства: формування та використання (5 кр.)
Організація виробництва (5 кр.)

Блок 8 (здобувач обирає 2 компоненти в семестр):

Логістика (5 кр.)
Економіка інновацій (5 кр.)
Етика бізнесу (5 кр.)
Зелена економіка (5 кр.)
Інформаційні системи і технології в економіці підприємства (5 кр.)
Ризикологія (5 кр.)

Перспективи працевлаштування:

 • Економіст виробництва;
 • Економіст-аналітик;
 • Економіст бізнес-процесів;
 • Економіст з управління капіталом та інвестиціями;
 • Економіст з праці та фахівцем з HR;
 • Економіст з планування і збуту в сфері виробництва та торгівлі;
 • Керівник планово-економічного відділу;
 • Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 • Економічний радник;
 • Працівник податкової служби

 

Чим займається економіст-практик:

 • планує діяльність компанії;
 • аналізує процеси, розробляє стратегії підвищення економічної ефективності;
 • визначає систему оплати праці персоналу, його фінансову мотивацію;
 • розраховує витрати і прибуток підприємства в короткостроковій і довгостроковій перспективі;
 • контролює фінансові процеси на підприємстві.

Форми навчання: денна;  заочна.

Термін навчання: 1 рік 5 місяців

Які дисципліни Ви будете вивчати?

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА» (90 кредитів)

1 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 17 кредитів

Соціальна відповідальність (3 кр.)
 Глобальна економіка (3 кр.)
Методологія та організація наукових досліджень (3 кр.)
Облік і фінансова звітність на МСФЗ (4 кр.)
Управління проектами (4 кр.)

Варіативні компоненти –13 кредитів
здобувач обирає по одній дисципліні з кожного блоку
Блок 1

Тренінг курс: Бізнес-моделі компанії (4 кр.)
Управління ресурсами підприємства (4 кр.)
Моделювання інноваційних процесів (4 кр.)

Блок 2

Стратегічний аналіз (4 кр.)
Економічна діагностика (4 кр.)
Економічна безпека підприємства (4 кр.)

Блок 3

Обґрунтування та експертиза бізнес-проєктів (5 кр.)
Ризик-менеджмент (5 кр.)
Економічне обгрунтування економічних рішень (5 кр.)

2 семестр – 30 кредитів

Обов'язкові компоненти – 15 кредитів

Управлінські інформаційні системи (5 кр.)
Управління конкурентоспроможністю компанії (5 кр.)
Управління ефективністю бізнесу (5 кр.)

Варіативні компоненти –15 кредитів
здобувач обирає по одній дисципліні з кожного блоку
Блок 1

Іноземна мова професійного спрямування (англійська) (5 кр.)
Іноземна мова професійного спрямування (німецька) (5 кр.)
Іноземна мова професійного спрямування (французська) (5 кр.)

Блок 2

Антикорупційна діяльність і комплаєнс (5 кр.)
Бізнес-право (5 кр.)
Корпоративне право (5 кр.)

Блок 3

Менеджмент персоналу (5 кр.)
Лідерство та управління кар’єрою (5 кр.)
Управління інтелектуальним капіталом (5 кр.)

3 семестр – 30 кредитів
Міжпредметний тренінг (3 кр.)
Практика переддипломна (12 кр.)
Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи (15 кр.)

Перспективи працевлаштування:

 • Комерційний директор
 • Заступник директора з економічних питань
 • Радник (в органах державної влади)
 • Начальник фінансово-економічної служби
 • Керівник економічних, фінансових та адміністративних підрозділів
 • Керівник підприємства або підрозділу
 • Керівник проектів та програм (інноваційних, інвестиційних тощо)
 • Головний економіст
 • Консультант з економічних питань та розвитку бізнесу
 • Економетрист

 

Лісовенко Олександр Анатолійович, менеджер з промислового контролінгу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Лісовенко

Я, як випускник Криворізького економічного інституту з великим досвідом практичної діяльності вважаю, що для нашого міста дуже важливо, що у ньому є такий авторитетний та престижний ВНЗ, що дав путівку у життя тисячам талановитих випускників, серед яких відомі політики, державні діячі та видатні вчені.

Цюпа Юрій Олексійович, депутат Криворізької міської ради

Цюпа

Завдяки Криворізькому економічному інституту я маю міцні знання, креативні навички та велике бажання працювати задля добробуту міста і країни. Сьогоденній молоді, яка стоїть перед вибором майбутньої професії, хочу порадити без зайвих вагань обирати цей виш, який традиційно готує універсальних спеціалістів у галузі економіки.

 

CONTACTS: Medichna street 16, Kryvyi Rih, Ukraine duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
SELECTION COMMITTEE: Liberation Square 2, Kryvyi Rih, Ukraine vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

About the site Confidentiality Accessibility Cookies
Copyright 2024 ©