ACADEMIC INTEGRITY

В Державному університеті економіки і технологій значна увага приділяється дотриманню правил та принципів академічної доброчесності в освітньо-науковому процесі. Впровадження таких принципів академічної доброчесності означає, що в процесі навчання та дослідницької роботи студенти, здобувачі освіти, викладачі та науковці мають дотримуватись, передусім, принципів чесної, відповідальної праці та навчання.

В Університеті перевірці на плагіат підлягають: бакалаврські та магістерські роботи, рукописи монографій, підручників, авторських навчальних посібників, рукописи статей, тези доповідей, які надходять або надсилаються до редакцій наукових журналів або оргкомітетів конференцій.

Перевірка здійснюється в Системі Unicheck

Unicheck (попередня назва - Unplag.com) - платний онлайн-сервіс пошуку плагіату, який перевіряє текстові документи на наявність запозичених частин тексту з відкритих джерел в Інтернеті чи внутрішньої бази документів користувача. Сервіс підтримує DOC, docx, rtf, txt, odt, HTML, zip та PDF формати.

З метою поширення практичних знань і навичок у впровадженні основних принципів академічної доброчесності в Університеті проводяться тренінги, семінари, конференції.

Становлення системи забезпечення академічної доброчесності в ДУЕТ відбувалося у відповідності з етапами формування законодавчої бази на загальнодержавному рівні:

CONTACTS: Medichna street 16, Kryvyi Rih, Ukraine duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
SELECTION COMMITTEE: Liberation Square 2, Kryvyi Rih, Ukraine vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2024 ©