Завідувач кафедри

Садовенко

Садовенко Марина Михайлівна

к.е.н., доцент

Докладніше

Контакти кафедри:
м. Кривий Ріг
пл. Визволення, 2
E-mail: kaf_fpss@duet.edu.ua

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування є структурним підрозділом економічного інституту Державного університету економіки та управління.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування є випусковою за трьома рівнями вищої освіти (за денною та заочною формами навчання):

перший (бакалаврський) рівень – 3 роки 10 місяців навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітні програми «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Цифрові фінанси»);

другий (магістерський) рівень – 1 рік 5 місяців навчання (на основі ступеня бакалавра) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»);

Основна мета освітніх програм полягає у формуванні особистості висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати нестандартні завдання і проблеми в галузі фінансів, банківської справи та страхування в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища, створення у студентів нових цілісних знань та професійних навичок шляхом формування і розвитку компетентностей, необхідних для розв’язання комплексних проблем у майбутній професійній діяльності.

Високий конкурентний рівень програм забезпечується їх практичною направленістю та врахуванням сучасних цифрових тенденцій у динамічному фінансово-економічному просторі

Щорічно кафедра готує та випускає фахівців для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної та викладацької роботи у органах державного фінансового управління, на підприємствах, банківських установах та фінансово-кредитних установах небанківського типу, страхових компаніях, державній податковій службі та інших організаціях і установах, тощо.

Основні напрямки наукових робіт кафедри фінансів, банківської справи та страхування:

  • проблеми фінансового менеджменту у сфері бізнесу;
  • теорія і практика розвитку корпоративних фінансів;
  • проблеми організації і управління у сфері страхового бізнесу;
  • теорія і практика надання фінансових послуг фінансовими установами на фінансовому ринку в цілому і на окремих його сегментах;
  • особливості та проблеми оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності;
  • проблеми ефективності управління у сфері оподаткування;
  • банківська діяльність у контексті фінансової нестабільності економіки;
  • функціонування комерційних банків на депозитному ринку України.

Результати наукових досліджень впроваджуються у навчальний процес через викладання нових дисциплін, оновленню змісту навчальних дисциплін, що викладаються.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: вул. Медична 16, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2023 ©