EI_logo

Факультет економіки та управління — це давно відомий основний навчально-науковий підрозділ Криворізького економічного інституту, який здійснює якісну  підготовку фахівців за спеціальностями «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» і «Маркетинг».

Головною метою діяльності факультету економіки та управління є задоволення потреб в якісній вищій освіті, формуванні розвиненої особистості та виховання професіоналів, які спроможні успішно працювати в конкурентному середовищі України та за її межами.

Діяльність факультету спрямована на якісну підготовку й проведення навчального процесу з метою забезпечення здобуття вищої освіти, з урахуванням сучасних досягнень науки і практики зі спеціальностей відповідних галузей знань.

На сучасному етапі діяльності Криворізького економічного інституту факультет економіки та управління є одним із провідних та потужних факультетів інституту, який представлений п’ятьма кафедрами, а саме:

Кафедри факультету економіки та управління спільно вирішують завдання високоякісної підготовки фахівців, які могли б ефективно реалізувати свої ділові та фахові здібності в умовах глобалізації ринкових відносин. Підготовка бакалаврів і магістрів ґрунтується на інноваційних підходах і технологіях активізації навчального процесу з використанням найкращих здобутків міжнародного досвіду.

Найкращі студенти факультету отримують імені стипендії ім. Г. І. Гутовського, обласні іменні стипендії вищих навчальних закладів Дніпропетровської області, іменні стипендії Президента України.

У рамках співпраці з Академією Полонійною в м. Ченстохова (Польща) студенти факультету навчаються за програмою «Подвійний диплом» та отримують дипломи європейського зразка.

Студенти підвищують свою академічну мобільність та професійність завдяки участі у програмі Європейського Союзу «Еразмус+», яка дозволяє навчатися та проходити практику за кордоном у провідних вищих навчальних закладах.

На факультеті економіки та управління бурно розвивається студентське самоврядування. Рада студентського самоврядування факультету представляє молоду, амбітну команду, що своєю активною діяльністю надихає студентство до нових звершень. Метою студентського самоврядування факультету є участь студентів в соціальному житті для розвитку самоповаги та соціальної компетенції, потреба сформувати у молоді активну життєву позицію та лідерські якості. Факультет пишається тим, що саме його студенти беруть участь в створенні проекту «Green Hub КЕІ.by.Krapka», міжнародному конкурсі бізнес проектів «АБРІС» (м. Ченстахово, Польща), конкурсі «Бізнес-трамплін» (м. Київ), конкурсі «Фінансова безпека» (м. Черкаси), конкурсі «Хакатон» (м. Запоріжжя), заходах до міжнародного дня рідної мови, он-лайн конкурсі «Місс весна», «Дебати» та інших соціальних проектах. Рада студентського самоврядування факультету ініціює участь своїх студентів в таких заходах для різностороннього розвитку молоді нашого інституту.

Після завершення навчання, за обраною спеціальністю на факультеті економіки та управління, випускники Криворізького економічного інституту можуть працювати на таких посадах:

Спеціальності ФЕУ Ким може працювати випускник ФЕУ
051 «Економіка» Посади:
 • керівник підприємства
 • директор з економіки
 • головний економіст
 • провідний економіст
 • менеджер підприємства
 • професіонал в галузі економіки
 • провідний спеціаліст
073 «Менеджмент» Посади:
 • фахівець з корпоративного управління
 • організатор з постачання
 • організатор зі збуту
 • фахівець з найму робочої сили
 • керівник підрозділу
 • керівник підприємства
 • викладач університетів
075 «Маркетинг» Посади:
 • менеджер з маркетингу
 • маркетолог
 • організатор зі збуту
 • менеджер з реклами
 • рекламіст
 • менеджер із зв’язків з громадськістю
 • директор з маркетингу
076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність»
Посади:
 • керівник підрозділу
 • керівник підприємства
 • менеджер з оптової торгівлі
 • посередник у торгівлі
 • брокер
 • фахівець з фінансових операцій
 • торговий агент
281 «Публічне управління
та адміністрування»
Посади:
 • секретарі адміністративних органів
 • державні інспектори із соціальної допомоги
 • соціальні працівники
 • вищі посадові особи державних органів влади
 • керівники підприємств, установ та організацій
 • вищі посадові особи політичних партій
 • викладачі університетів
291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії»
Посади:
 • дипломатичний агент
 • дипломатичний кур’єр
 • секретар дипломатичного агентства
 • фахівець з інтерв'ювання
 • журналіст
 • письменник
 • редактор
292 «Міжнародні економічні відносини» Посади:
 • керівник торговельно-економічної місії
 • професіонал з корпоративного управління
 • менеджер із зовнішньоекономічної діяльності
 • агент з митного оформлення
 • інспектор митний
 • інспектор з експорту
 • перекладач

Значний інтерес до випускників кафедр факультету економіки та управління проявляють провідні роботодавці нашого регіону: ПАТ «Arcelor Mittal Кривий Ріг», ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ», ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром», ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», АТ КБ «Приват Банк» та інші.

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Початок історії факультету економіки та управління в структурі Криворізького економічного інституту бере з 1974 р. Саме в цьому році в інституті створений факультет економіки. Факультет неодноразово змінював свою назву та концепції спеціальностей в підготовці фахівців, відповідно до потреб часу. За період свого існування він мав назви: факультет економіки, факультет підприємництва та права. Від факультету економіки та управління в певні роки було виокремлено факультет міжнародної економіки та права, факультет менеджменту та економічної кібернетики.

Роботу факультету економіки та управління, за час його історії, очолювали наступні декани:

Сьогодні на факультеті створені сприятливі умови для наукової діяльності та участі студентів у міжнародних і науково-дослідницьких проектах. Кожна кафедра факультету щорічно бере участь в міжнародних науково-практичних конференціях, науково-фахових конкурсах та олімпіадах. Свої наукові дослідження студенти мають змогу опублікувати у збірниках матеріалів конференції, або інших виданнях. Студенти факультету неодноразово займали призові місця на всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. Найкращі випускники продовжують свою наукову діяльність в аспірантурі.

З метою залучення студентів до активного вивчення англійської мови, вдосконалення іншомовних навичок та методичної компетенції викладачів іноземних мов Криворізький економічний інститут бере участь у спільному проекті Міністерства освіти і науки України та «Корпусу Миру США» «Практичний курс викладання англійської мови» згідно з Меморандумом про співпрацю у галузі викладання англійської мови, економічної та екологічної освіти між МОН України та «Корпусом Миру США» в Україні (угода між «Корпусом Миру США» та КЕІ ДВНЗ «КНУ» від 12 вересня 2010 р.).

Гордістю факультету економіки та управління є його випускники, які займають високі посади на передових підприємствах, організаціях та установах нашої держави. Найбільш відомими з них є:

 • Колесніков Д. В. — Міністр промислової політики України (2010р.-2012р.);
 • Цюпа Ю. О. – депутат Криворізької міської ради;
 • Іщенко М. І. – директор гірничорудного дивізіону ТОВ «Метінвест Холдинг»;
 • Шевчик Д. В. — генеральний директор ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»;
 • Шафалюк О. К. – доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу, декан факультету маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • Лисовенко О. — заступник директора з економіки ПАТ «Arcelor Mittal Кривий Ріг»;
 • Ткаченко В.  – провідний спеціаліст управління зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «Arcelor Mittal Кривий Ріг»;
 • Татарульєва А.– директор з внутрішніх продажів ПАТ «Arcelor Mittal Кривий Ріг» та інші.

Сучасний світ вимагає вчитися протягом усього життя. Непересічний досвід викладачів старших генерацій, помножений на потужний потенціал молоді, дозволяє факультету економіки та управління впевнено працювати у майбутньому на процвітання нашого інституту.

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2020 ©