Навчаючись за спеціальністю 053 «Психологія» ви станете обізнані у різноманітних галузях психології та отримаєте доступ до психологічної професії і зможете здійснити свою мрію стати успішним фахівцем.

Обравши психологію, Ви прийняли правильне рішення, адже дана спеціальність забезпечить Вам перспективну, престижну, цікаву і творчу справу, яка розвиває інтелект, пам’ять і увагу, широке коло знайомих, постійно зростаючі можливості для розвитку та подальшого навчання за наступними циклами вищої освіти.

Освітня програма у галузі психології формує необхідний рівень цілісних психологічних знань та етичних принципів професійної діяльності психолога, з якими випускники здатні працювати на рівні сучасних вимог до даної професії. Освіта у галузі психології поряд із фаховими знаннями забезпечує формування у студентів таких практичних навичок, як емоційний інтелект, вміння ефективно комунікувати, вміння самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги,  критично мислити, аналізувати, аргументувати та презентувати результати власних досліджень усно / письмово, мати поглиблені знання іноземної мови (англійської, німецької, французької, польської).

Обираючи шлях у майбутнє на спеціальності «Психологія» у Державному університеті економіки і технологій, Ви прагнете опанувати омріяну професію психолога широкого профілю, з можливістю подальшого працевлаштування в різних сферах соціальної практики (охорони здоров’я, правоохоронній, професійного відбору та профорієнтаційній, організаційній, сімейній, експертній, управлінській тощо).

При цьому на фахових психологів завжди існує попит не тільки в державних установах, а й у приватному секторі – банках, страхових та інвестиційних компаніях, IT-фірмах, засобах масової інформації, громадських організаціях тощо. Викладачі ДУЕТ та провідні науковці партнерських університетів Європи допоможуть вам оволодіти  фундаментальними знаннями та набути практичних навичок необхідних для виконання професійної діяльності в широкому спектрі прикладних галузей психологічної практики. Студенти мають можливість вивчити широке коло навчальних дисциплін, завдяки чому підвищуються шанси добитися кар’єрного успіху не лише в Україні, але й закордоном. Активні міжнародні зв’язки Інституту дозволяють студентам стати учасниками міжнародних стажувань та грантових програм.

Вивчаючи психологію в ДУЕТ, Ви отримаєте:

 • можливість пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+;
 • можливість вивчення окремих курсів англійською мовою;
 • можливість здобути гарні комунікативні і мовні навички;
 • базову психологічну освіту та можливість продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти одразу з третього курсу;
 • оволодіти знаннями класичної та сучасної психологічної думки,  законодавства України та нормативних документів психолога, надбань психологічної практики;
 • отримати навички розуміння природи, функцій та механізмів психічних явищ та застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності психолога;
 • здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології або у процесі навчання;
 • емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості;
 • демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових завдань;
 • можливість працювати за фахом вже після 2-го курсу навчання;
 • обіймати первинні посади:

Фахівці в галузі праці та зайнятості. Профконсультант
Практичний психолог
Фахівець в галузі соціального захисту населення
Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам і т. ін.)
Фахівець із соціальної допомоги вдома
Фахівець із соціальної роботи
Фахівець з найму робочої сили
Організатор з персоналу
Референт
Вихователь гуртожитку, професійно-технічного закладу
Соціальний робітник
Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера)

АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com

Генеральні партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2022 ©