Якщо Ви хочете покращити своє розуміння функціонування світових ринків, а також приватних і державних суб’єктів та інститутів, які формують міжнародні бізнес-процеси, Вам варто здобути освіту за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».

Вивчення міжнародних економічних відносин надасть Вам можливість вільно орієнтуватися в глобальному економічному та діловому середовищі. Навчання за цією спеціальністю дозволить Вам отримати знання і набути навички в галузі стратегічного та глобального управління бізнесом, маркетингу, міжнародного фінансового менеджменту; вивчити багатосторонні економічні відносини, дослідити, як вони впливають на глобальні альянси, процеси глобалізації у світі; отримати гарні комунікативні навички іноземними мовами; вивчити міжкультурні особливості ведення міжнародного бізнесу.

Програма МЕВ ідеально підходить для студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні міжнародного економічного управління, практики ведення міжнародного бізнесу, міжнародної бізнес-аналітики, міжнародного розвитку та національної економічної безпеки. В цілому ця програма буде цікавою для тих студентів, які сподіваються отримати досвід роботи за кордоном.

Крім того, на сьогодні переважна більшість роботодавців потребує випускників, які є фахівцями у веденні міжнародного бізнесу, які вивчали іноземні мови та/або проходили закордонне стажування.

Світова економіка стає все більш глобальною. В результаті, продовжує зростати попит на фахівців, які розуміються на веденні міжнародного бізнесу: від логістики міжнародної торгівлі й трансграничних інвестицій до міжкультурних та етичних питань, якими пронизана практика ведення бізнесу у всьому світі. Вивчаючи міжнародні економічні відносини, Ви отримаєте навички аналітичного та критичного мислення, навички аналізу на базі міжнародних стандартів фінансової звітності, таких як US-GAAP, IFRS і SOX. Ці навички стають усе більш цінними для роботодавців, які стикаються з проблемами виходу на міжнародні ринки, інтеграції у міжнародне бізнес-середовище.

Вивчаючи міжнародні економічні відносини, Ви отримаєте:

 • можливість здобути подвійний ступінь магістра з міжнародних економічних відносин у Державному університеті економіки і технологій  та польській Академії Полонійній у Ченстохово;

 • пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+;

 • можливість вивчення окремих курсів англійською мовою;

 • можливість здобути гарні комунікативні і мовні навички;

 • можливість навчитися аналізувати і прогнозувати тенденції зміни мікро- та макропоказників бізнес-середовища, аналізувати фінансову звітність міжнародних компаній за допомогою сучасних ERP-систем;

 • навички аналізу бізнес-процесів суб’єктів міжнародних економічних відносин із використанням сучасних цифрових технологій big data, open source & cloud formation, blockchain, інструментів електронної комерції та цифрового бізнесу.

Освітній ступінь «бакалавр»:

I курс

II курс

Філософія Макроекономіка
Основи економічної науки Господарське право
Вища математика Соціологія
Психологія бізнесу Політологія
Університетська освіта Друга іноземна мова для початківців: німецька; французька; польська
Іноземна мова Іноземна мова
Історія української державності Мікроекономіка
Бізнес-Інформатика Бухгалтерський облік
Ділова українська мова Міжнародна статистика
Фізичне виховання Міжнародні організації
  Фізичне виховання
III курс IV курс
Цифрова економіка Іноземна мова
Фінанси Міжнародна економічна діяльність України
Міжнародні економічні відносини Міжнародна торгівля
Міжнародний менеджмент Цифровий маркетинг
Іноземна мова МСФЗ
Друга іноземна мова для початківців: німецька; французька; польська Друга іноземна мова: англійська; німецька; іспанська; французька; польська
Країнознавство Міжнародні фінанси
Європейська інтеграція Міжнародний технологічний трансфер
  Міжнародне інвестування
  Міжнародна безпека

Освітній ступінь «магістр»:

Обов’язкові:

 • глобальна економіка;
 • соціальна відповідальність;
 • методологія наукових досліджень;
 • управлінські інформаційні системи;
 • міжкультурна комунікація;
 • бізнес-право.

Дисципліни магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом»:

 • фінансовий менеджмент у міжнародних компаніях;
 • міжнародна конкурентоспроможність;
 • міжнародна бізнес-аналітика;
 • міжнародний інвестиційний менеджмент;
 • валютно-фінансові операції у міжнародному бізнесі;
 • європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності;
 • цифрова економіка*.

Дисципліни магістерської програми «Міжнародні торговельні відносини»:

 • фінансовий менеджмент у міжнародних компаніях;
 • міжнародна конкурентоспроможність;
 • міжнародна бізнес-аналітика;
 • торгова політика та комерційна дипломатія;
 • митні процедури у міжнародній торгівлі;
 • стратегії і тактики міжнародних торговельно-економічних переговорів.

Хірса Валентин, Junior менеджер Міжнародна програма стажувань “Global Citizen” представляє собою участь у соціальних проектах AIESEC або інших громадських організаціях, що пов’язана з широким колом питань розвитку суспільства. Тривалість програми: 6 – 8 тижнів.

Хірса_smПрограма націлена на розвиток особистісних та професійних якостей молоді. Програма полягає в короткостроковому обміні, під час якого ви будете мати змогу познайомитися зі студентами приймаючої країни, роботою навчальних закладів, в яких молодь як учасник програми проводить тренінги на різні соціальні теми, або вплинути на життя різних шарів населення. Міжнародна програма стажувань AIESEC дає змогу подорожувати, отримувати новий досвід, та покращувати свій рівень англійської мови, культурної обізнаності та адаптивності. Також протягом програми є можливість познайомитися з новими цікавими людьми з усього світу. Міжнародна програма стажувань для студентів старших курсів і недавніх випускників ВНЗ, які хочуть і прагнуть отримати професійний досвід роботи в міжнародному середовищі. Це можливість здобути досвід роботи, застосувати академічні знання на практиці, зрозуміти суть своєї професії. У 2015-2016 році я приймав участь у програмі стажування AIESEC. Країну, яку я обрав для роботи це Єгипет, і працював молодшим менеджером у дитячому комплексі розваг. Це чудова можливість для тих, хто хоче підвищувати свій рівень англійської та розвивати комунікативні навики, а також отримати безцінний досвід роботи за кордоном.

Партнери

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2021 ©