Атестація здобувачів вищої освіти 2022 р.

Атестація здобувачів вищої освіти 2022 р.

Рішенням Вченоi ради ДУЕТвiд31.03.2022 р. встановлено, що формою атестацiїздобувачiввищоїосвiтиycix фор навчання та ycixспецiальностей (освiтньо-професiйнихпрограм) останнього рокунавчання на першому (бакалаврському) piвнi вищої освiти замiсть виконання бакалаврської квалiфiкацiйної роботи є атестацiйний екзамен у формi комплексного фахового iспитy. Атестацiйнi екзамени для такої категорiї здобувачiв освiти будуть проводитись у дистанцiйній формі з використання мплатформи ZELIS2.

Здобувачі вищої освіти можуть ознайомитись з запитаннями без варіантів відповідей за кожною спецiальнiстю/освiтньою програмою на освітній платформі Moodle в розділі Атестаційний екзамен – 2022 за таким посиланням https://moodle.duet.edu.ua/course/index.php?categoryid=25. Потрібна авторизація (зайдіть в Moodle зі своїм логіном і паролем). 


Якщо Ви не зареєстровані на освітній платформі Moodle Вам потрібно написати листа на адресу moodle@duet.edu.ua в якому вказати:

Тема: Реєстрація MOODLE

  1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю, українською мовою)
  2. Шифр академічної групи
  3. Якщо не впевнені в написанні шифру групи - напишіть:
           - денна чи заочна форма навчання;
           - назва спеціальності;
           - бакалавр, молодший бакалавр чи магістр

Якщо забули пароль - інструкція.

23.05.2022
АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2022 ©