Навчання здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей в контексті інтернаціоналізації діяльності ДУЕТ

Навчання здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей в контексті  інтернаціоналізації діяльності ДУЕТ

23 листопада 2021 року здобувачі вищої освіти на початковому (короткий цикл), першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 291 «Міжнародні відносини,суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини» та викладачі університету прийняли участь в гостьовій он-лайн лекції, яка була проведена старшим викладачем кафедри економіки Бухарського державного університету Максад Ураковою на тему «Міжнародні стандарти фінансової звітності».

Лектор наголосив на важливості означеної проблематики для майбутніх фахівців економічного спрямування, висвітлив проблемні аспекти впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Узбекистані, зокрема необхідність запровадження та стан законодавчої підтримки процесу переходу підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності; принципи підготовки звітності за МСФЗ. Розповів про особливості навчання персоналу підприємств та студентів у вищих навчальних закладах; про переваги, які надаються абітурієнтам при вступі до магістратури за наявності в них сертифікату міжнародного бухгалтера-практика.

Лекція викликала зацікавленість у слухачів та після завершення відбулося її обговорення.

Учасники он-лайн лекції отримали відповіді на питання:

  • яка мета впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності?,
  • які переваги надає підприємствам Узбекистану застосування МСФЗ?,
  • які підприємства Узбекистану зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами?,
  • чи є обов’язковим підготовка фінансової звітності за МСФЗ для малого бізнесу? та ін.

Гостьова лекція пройшла в діловій та доброзичливій атмосфері.

Залучення фахових іноземних лекторів до викладання на освітніх програмах університету сприяє підвищенню їх якості. Проведення гостьових лекцій вже стало гарною практикою викладання окремих дисциплін в університеті.

За відгуками здобувачів, вони готові до навчання в такому форматі та знаходять його цікавим; вважають, що такі он-лайн заняття сприяють підвищенню якості навчання, їх професійному розвитку, вчать комунікаціям, спонукають замислюватися над майбутнім…

23.11.2021

Генеральні партнери

Copyright 2021 ©