Налагодження співпраці з Гуманітарно-Природничим Університетом імені Яна Длугоша (UJD) в Ченстохові (Польща)

Налагодження співпраці з Гуманітарно-Природничим Університетом імені Яна Длугоша (UJD) в Ченстохові (Польща)

Державний університет економіки і технологій поступово розширює співпрацю з закладами вищої освіти країн Європейського Союзу. Так, 17 листопада в рамках візиту делегації Державного університету економіки і технологій до Гуманітарно-Природничого Університету імені Яна Длугоша (UJD) в Ченстохові (Польща) було підписано угоду про співпрацю.

UJD є державним університетом з довгою освітньою традицією. До складу університету входять шість факультетів: факультет права та економіки, факультет мистецтв, факультет гуманітарних наук, факультет природничих та технічних наук, факультет соціальних наук, факультет наук про здоров’я. Освітній процес студентів усіх ступенів відбувається більш ніж за 40 напрямками. (http://www.en.ujd.edu.pl/)

UJD має не лише широкий вибір освітніх програм, але й добре розвинену та ефективно функціонуючу наукову-технічну базу, яка дозволяє виконувати дослідження в розрізі матеріалознавства, інжинірингу, охорони праці та пожежної безпеки. Особливо заслуговує увагу організація освітнього процесу, яка базується на засадах дуальної освіти у тісній співпраці із стейкхолдерами.

Університет впроваджує сучасні методи передачі знань та методики навчання.

Метою візиту було встановити міжнародну співпрацю за напрямами академічної мобільності, наукових досліджень, обговорення проведення спільних заходів щодо розвитку потенціалу закладів освіти.

Делегація у складі д.е.н., професора, проректора з науково-педагогічної, навчальної та міжнародної діяльності Сергія Гушка та к.т.н., доцента, в.о. директора Навчально-наукового технологічного інституту ДУЕТ Дмитра Пополова обговорила напрями співпраці з керівництвом Факультету економіки і права в особі заступника декана по роботі із студентами та дидактичної роботи dr. Paulina Ucieklak-Jeż, prof.UJD, Факультету природничих та технічних наук в особі заступника декана по роботі із студентами та дидактичної роботи dr Urszula Nowacka prof. UJD. Предметом обговорення виступила реалізація програми семестрального академічного обміну в формі студентського стажування та програми «Подвійні студії».

Університет відкритий для співробітництва, а отже ми зможемо сподіватись на цікаву співпрацю та початок нових спільних досліджень.

22.11.2021

Генеральні партнери

Copyright 2021 ©