Шайкан Валентина Олексіївна
Шайкан Валентина Олексіївна
Завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук, доктор історичних наук, професор

Контакти

Посада, вчене звання, науковий ступінь

 • Завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (з вересня 2019 р. до липня 2020 р.); з серпня 2020 до теперішній час – в.о. зав кафедри соціально-гуманітарних наук Державного університету економіки і технологій, професор, доктор історичних наук

Освітня діяльність

 • 1973 р. – закінчила середню школу із золотою медаллю.
 • 1973-1979 рр. - студентка денного відділення історичного факультету Московського державного університету імені М.В. Ломоносова.
 • 30 червня 1979 р. - отримала диплом за спеціальністю Історія; Кваліфікація: Історик. Викладач
Диплом Диплом за спеціальністю Історія; Кваліфікація: Історик. Викладач
Вид:
фотокомп‘ютерні або поліграфічні
Поліграфічний
Країна Російська Федерація
Серія Б-І
Номер 209436
Дата видачі 30 червня 1979 р., реєстр. номер 187
Відзнака чи ні Ні
Навчальний заклад, що видав документ
(повна назва)
Московський державний університет імені М.В. Ломоносова
Вчені звання:
Старший науковий співробітник / доцент / професор Доцент
Атестат: серія, номер, дата видачі Атестат доцента ДЦ АР № 001608, Київ
Атестаційний орган: назва, номер рішення, дата рішення Україна Міністерство освіти Рішенням вченої Ради Криворізького педагогічного інституту від 11 травня 1995 року, протокол № 10
По кафедрі: назва кафедри Вчене звання доцента кафедри історії
По спеціальності: шифр, назва спеціальності 07.00.01 – історія України
Вчені звання:
Старший науковий співробітник / доцент / професор Професор
Атестат: серія, номер, дата видачі Атестат професора 12 ПР № 006645, Київ
Атестаційний орган: назва, номер рішення, дата рішення Україна. Міністерство освіти і науки Рішенням Атестаційної колегії від 20 січня 2011 р., протокол № 1/19 - П
По кафедрі: назва кафедри Історії України
По спеціальності: шифр, назва спеціальності 07.00.01 – історія України
Наукові ступені:
Доктор або кандидат технічних наук або інше Кандидат історических наук
Диплом: серія, номер, дата Диплом кандидата исторических наук , ИТ № 014518. Москва 29 ноября 1989 г.
Атестаційний орган: номер рішення (протоколу), дата Государственный комитет СССР по народному образованию Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени гос. университет имени 300-летия воссоединения Украины с Россией от 5 мая 1989 г. (протокол № 37)
Спецрада: організація, шифр, дата рішення, номер рішення (протоколу) Решением Совета в Днепропетровском гос. Университете имени 300-летия воссоединения Украины с Россией от 5 мая 1989 г. (протокол № 37)
Спеціальність: шифр, назва 07.00.01 – історія України
Наукові ступені:
Доктор або кандидат технічних наук або інше Доктор історичних наук
Диплом: серія, номер, дата Диплом доктора історичних наук ДД №005595, 2007, м. Київ
Атестаційний орган: номер рішення (протоколу), дата Вища атестаційна комісія України Президія Вищої атестаційної комісії України від 18 січня 2007 р., протокол № 37-06/1, м. Київ
Спецрада: організація, шифр, дата рішення, номер рішення (протоколу) Спецрада Д 11.051.02 Донецький національний університет МОН України, 28 вересня 2006 р., протокол № 27
Спеціальність: шифр, назва 07.00.01 – історія України

Тема докторської дисертації

 • Доктор історичних наук, 2006 р. (07.00.01- історія України); тема докторської дисертації: «Колабораціонізм на території Рейхскомісаріату «Україна» та військової зони в роки Другої світової війни», професор з січня 2011 р.

Наукова діяльність:

Підвищення кваліфікації (за останні 5 років):

 • Стажування: Науково-дослідний інститут історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, кафедра історії України, історичний факультет. 11 січня 2016 р. – 12 лютого 2016 р. відповідно до наказу від 11 грудня 2015 р. № 02/02-621/3. Витяг з протоколу засідання кафедри від 10.02.2016 р. за № 7 
 • (кафедра історії України НДІ історії, політології та права Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського).
 • Сертифікат про закінчення курсів підвищення кваліфікації «Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому)навчанні» в обсязі 108 годин та підготовки презентації електронного навчального курсу: з 22 грудня 2015 року по 28 січня 2016 року, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет».
 • Cертифікат про участь у тренінгу «Адвокація європейської інтеграції». Проєкт КНЕУ імені В. Гетьмана. м. Кривий Ріг, 10.04.2017 р. – 22.04.2017 р.: аудиторна робота – 40 годин, самостійна робота – 16 годин, індивідуальна робота – 16 годин. Разом – 72 години. Ректор КНЕУ імені Вадима Гетьмана : професор Дмитро Лук’яненко
 • CERTIFICATE Of International Scientific and Pedagogical Internhip № 223-2021 Valentina Shaikan SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2021 IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS April 12-16, 2021 Ukraine Uzbekistan Latvia
 • INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PTDAGOGICAL INTERNSHIP (180 hours, 6.0 ECTS credit 20.01.2021-20.04.2021) SCIENTIFIC COMMITTEIluta Arbidane Prof.PhD Andrii Shaikan Prof.PhD Abdukhakim

Досвід роботи:

 • з 01.09.1982 р. до 29.11.1986 р. - асистент кафедри історії КПРС і філософії Криворізького державного педінституту;
 • з 01.ХІІ.1986 р. до 20.06.1989 р. – аспірантка денної аспірантури Дніпропетровського державного університету (достроково закінчила);
 • з 20.06.1989 р. - асистент кафедри історії КПРС Криворізького державного педінституту;
 • з 12.04.1991 р. - старший викладач кафедри політичної історії Криворізького державного педагогічного інституту;
 • з 22.03.1993 р.- доцент кафедри історії; з 01.09.2000р. до 31.08.2002 р. - доцентом кафедри історії України Криворізького державного педагогічного університету;
 • з 01.09.2002 р.- 01.09.2005 р.- докторант Інституту історії України Національної Академії Наук України;
 • з 01.09.2005 р.- 17.01.2007 р. - доцент кафедри історії України Криворізького державного педагогічного університету;
 • з 18.01.2007 р.-15.03.2007 р. - виконуюча обов’язки завідувача кафедри історії України Криворізького державного педагогічного університету;
 • з 16.03.2007 р. – до 31 серпня 2016 р. – завідувач кафедри історії України та права, професор кафедри історії України та права Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».
 • з 01.09.2016 р. до сьогодні – професор кафедри соціально-гуманітарних наук Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук; завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук Державного університету економіки і технологій.

Дисципліни

 • Історія світової культури
 • Історія українського суспільства
 • Історія української державності
 • Політологія
 • Країнознавство
 • Актуальні питання історії України у сучасному медіа-просторі

Сфера інтересів

 • Партизанські та підпільні рухи, колабораціонізм, пособництво та інші явища-феномени Другої світової війни; «гібридна» війна в Україні
АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com +380 97 214 8869
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com +380 98 207 3648

Генеральні партнери

Copyright 2022 ©