Ткаліченко Сергій Володимирович
Ткаліченко Сергій Володимирович
Доцент кафедри інформаційних технологій і моделювання, кандидат економічних наук

Освітня діяльність

 • У 1993 році закінчив Криворізький державний педагогічний інститут, за спеціальністю «Фізика, математика»
 • У 2003 році КЕІ КНЕУ, за спеціальністю «Економіка підприємства»
 • К.е.н., за спеціальністю 08.00.11 — математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, тема дисертації: „Математичне моделювання управління запасами в ієрархічних системах (на основі торговельних мереж)”
 • Керівник навчальних курсів з дисциплін магістерського циклу, здійснює керівництво підготовкою курсових, дипломних та магістерських робіт, керує проходженням переддипломної практики, бере активну участь у методичному забезпеченні навчального процесу та науковій роботі кафедри

Дисципліни

 • Економетрика
 • Фінансова математика
 • Економічна кібернетика
 • Оптимізаційні методи і моделі
 • Якісна теорія диференціальних рівнянь
 • Моделювання економіки
 • Економіко-математичне моделювання та прогнозування

Сфера інтересів

 • Моделі та методи визначення оптимальних структур запасів підприємства

Контакти

Copyright 2021 ©