Руденко Олена Віталіївна
Руденко Олена Віталіївна
Завідувач кафедри обліку і оподаткування, доцент, кандидат економічних наук

Освітня діяльність

 • Педагогічний стаж -22 роки
 • У 1987 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко
 • В 2009 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д26.006.06 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  (паспорт спеціальності 08.00.09. – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю
 • В 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту
 • Керівник навчальних курсів з дисциплін бакалаврського та магістерського циклів, здійснює керівництво кваліфікаційними роботами бакалавра та магістра, керує проходженням переддипломної практики, бере активну участь у методичному забезпеченні навчального процесу

Дисципліни

 • Організація облікових систем
 • Аналіз фінансової звітності
 • Корпоративне управління та облікова інформація
 • Управлінський облік
 • Аудит
 • Внутрішньогосподарський контроль
 • Облікова політика підприємства
 • Облік в галузях економіки

Сфера інтересів

 • Розвиток фінансового та управлінського обліку в Україні; облік у сфері корпоративного управління; теорія і методичні засади формування облікової політики підприємства; системні взаємозв’язки управління, обліку та контролю
 • Має понад 50  наукових праць та методичних розробок, є автором одноосібної монографії, співавтором  4 монографій, п’ять свідоцтв про реєстрацію авторського права на науковий твір (облікові методики)

Контакти

Copyright 2021 ©