Рибалко Людмила Павлівна
Рибалко Людмила Павлівна
кандидат економічних наук, доцент

Освітня діяльність

 • Освіта вища:
 • У 2004 р. закінчила Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістр з менеджменту організацій
 • У 2012 р. проходила стажування у Гірничо-металургійній академії ім. Станіслава Сташіца, м. Краків (Польща); Гірничо-металургійному підприємстві ВАТ «Болеслав» м. Буковно (Польща), Департаменті з навколишнього середовища, сільського господарства та геології Малопольської обласної державної адміністрації м. Краків (Польща)
 • У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата економічних наук на тему «Удосконалення економічного механізму управління ресурсозбереженням на гірничо-збагачувальних комбінатах» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
 • У 2016 – 2017 рр. проходила стажування за стипендіальною програмою Уряду Республіки Польща для молодих науковців у Головній школі торгівлі Варшавського університету

Дисципліни

 • Управління ресурсозбереженням
 • Діагностика в системі управління
 • Організаційний аналіз
 • Управлінський аналіз
 • Управлінське консультування
 • Лідерство
 • Грантрайтинг
 • Здійснює керівництво підготовкою курсових і дипломних робіт, проходженням виробничої та переддипломної практик, науково-дослідницькою роботою студентів

Сфери наукових інтересів

 • Управління промисловими відходами (ефективне управління ресурсозбереженням в гірничодобувній промисловості),охорона навколишнього середовища (обмін досвідом, міжнародне співробітництво);
 • Грантова діяльність (розвиток освіти та науки), академічні обміни (студенти, викладачі) на території Республіки Польща, наукове співробітництво між науковцями, викладачами, промисловими закладами та органами місцевого управління, щодо створення міжнародного Партнерства з питань інтеграції в Європейський освітній простір;
 • Промисловий туризм м. Кривого Рогу та поширення його бренду на територію Республіки Польща, розвиток ЕКО-музею в м. Кривий Ріг;
 • Чотирисекторальна співпраця: Влада — громадські організації – промисловість — навчальні заклади (м. Кривий Ріг – м. Краків (Польща);
 • Вивчення польської мови.

Є автором та співавтором більш як 30 наукових публікацій, у тому числі 17 навчально-методичних видань, 3 колективних монографій.

Контакти

Copyright 2021 ©