Радько Вікторія Миколаївна
Радько Вікторія Миколаївна
Доцент кафедри економіки та підприємництва, кандидат економічних наук

Освітня діяльність

 • У 1999 році закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства».
 • В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності підприємства (за матеріалами гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу») та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
 • В 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки підприємств.
 • Керівник навчальних курсів з дисциплін бакалаврського та магістерського циклів, здійснює керівництво підготовкою курсових робіт, дипломних робіт спеціалістів та магістерських дипломних робіт, керує проходженням переддипломної практики, бере активну участь у науковій роботі кафедри та методичному забезпеченні навчального процесу. Співавтор навчальних посібників з грифом МОН України та колективних монографій.
 • Є керівником студентів – призерів різних турів Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів.

Дисципліни

 • Управління конкурентоспроможністю бізнесу (для спеціальності ПТБД)
 • Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів (для спеціальності ПТБД)
 • Корпоративне підприємництво (для спеціальності ПТБД)
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства (для спеціальності Економіка)
 • Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів (для спеціальності Економіка)
 • Проектний аналіз (для спеціальності Економіка підприємства)
 • Бізнес-планування (для спеціальності Міжнародна економіка)
 • Мікроекономіка (для економічних спеціальностей)

Сфера інтересів

 • Управління конкурентоспроможністю підприємства

Контакти

Copyright 2021 ©