Петрішина Тетяна Олександрівна
Петрішина Тетяна Олександрівна
в.о. зав. кафедрою управління бізнесом, доцент, кандидат економічних наук

Освітня діяльність

 • Педагогічний стаж – 16 років
 • У 2004 році закінчила Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету за спеціальністю «Фінанси»
 • В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Страхування промислових підприємств від ризиків втрат майна і доходів» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит»
 • В 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри фінансів
 • Керівник навчальних курсів з дисциплін бакалаврського та магістерського циклів, здійснює керівництво підготовкою курсових, дипломних та магістерських робіт, керує проходженням переддипломної практики, бере активну участь у методичному забезпеченні навчального процесу та науковій роботі кафедри
 • Має понад 50  наукових праць та методичних розробок, є автором одноосібної монографії, співавтором 1 підручника та 3 монографій

Дисципліни

 • Маркетинговий аудит
 • Управління продажами
 • Маркетинг туризму
 • Маркетинг промислових підприємств
 • Інтернет-маркетинг
 • Маркетингові дослідження
 • Антикризове управління
 • Методи прийняття управлінських рішень

Сфера інтересів

 • Сучасні проблеми маркетингової політики вітчизняних підприємств
 • Цифровий маркетинг
 • Маркетингові дослідження

Контакти

Copyright 2021 ©