Орлов Валентин Валентинович
Орлов Валентин Валентинович
В.о. проректора з науково-педагогічної та виховної роботи, кандидат наук з державного управління, доцент

Освітня діяльність

 • Освіта вища:
 • 1990 р. – Львівське вище військово-політичне училище, спеціальність: військово-політична, журналістика, кваліфікація – журналіст (диплом з відзнакою);
 • 2000 р. – Міжрегіональний центр перепідготовки звільнених військовослужбовців, спеціальність: Фнанси, кваліфікація: економіст
 • 2008 р. – Класичний приватний університет, спеціальність: Державна служба, кваліфікація – магістр державної служби
 • У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління
 • У 2012 році отримав вчене звання доцента кафедри банківської справи
 • У 2012 році пройшов підвищення кваліфікації у сфері інтелектуальної власності (Інститут інтелектуальної власності НУ «ОЮА»)

Дисципліни

 • Вступ до спеціальності (тренінг-курс) для студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування»
 • Теорія та історія державного управління
 • Інтелектуальна власність
 • Мистецтво ведення переговорів
 • Адміністрування виборчих процедур
 • Здійснює керівництво підготовкою курсових і дипломних робіт, проходженням виробничої та переддипломної практик, науково-дослідницькою роботою студентів

Сфера інтересів

 • Процеси адміністрування виборчих процедур
 • Інновації у менеджменті та публічному управлінні
 • Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні
 • Актуальні проблеми розвитку інтелектуальної власності в Україні
 • Комунікації та комунікативні компетентності менеджера
 • Розвиток івентивного менеджменту в Україні
 • Міжнародні відносини, міжнародне гуманітарне право
 • Журналістикознавство
 • Міжнародно-правові аспекти захисту журналістів

Член кореспондент Української технологічної академії, Член-кореспондент Міжнародної академії соціальних технологій та місцевого самоврядування. Є автором та співавтором більш як 60 наукових публікацій, у тому числі 2 навчальних посібників, 5 монографій

Контакти

Copyright 2021 ©