Мусієнко Володимир Дмитрович
Мусієнко Володимир Дмитрович
Доцент кафедри економіки та підприємництва, кандидат технічних наук

Освітня діяльність

 • У 1973 році закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю «Будівництво підземних споруд та шахт»
 • В 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування раціональних параметрів пружно-податливих конструкцій армування стволів, які експлуатуються в зоні деформування породного масиву» та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.04 «Шахтне будівництво»
 • В 2006 році отримав вчене звання доцента кафедри економіки підприємств
 • Керівник навчальних курсів з дисциплін бакалаврського та магістерського циклів, здійснює керівництво підготовкою курсових робіт, дипломних робіт спеціалістів та магістерських дипломних робіт, керує проходженням переддипломної практики

Дисципліни

 • Економіка підприємства
 • Економіка та організація інноваційної діяльності підприємства
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Ризикологія
 • Стратегічне управління підприємством
 • Економічна діагностика

Сфера інтересів

 • Обґрунтування впровадження моделей інноваційного розвитку вертикально-інтегрованих компаній

Контакти

Copyright 2021 ©