Мокряк Едуард Валерійович
Мокряк Едуард Валерійович
кандидат економічних наук, доцент

Освітня діяльність

 • Освіта вища
 • У 1996 р. закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами» та здобув кваліфікацію економіст
 • У 2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Підтримання і розвиток потенціалу працездатності у великій міській агломерації (на прикладі м. Кривого Рога)» за спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою
 • У 2015 р. отримав вчене звання доцента кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами

Дисципліни

 • Менеджмент
 • Комунікативний менеджмент
 • Публічне адміністрування
 • Здійснює керівництво підготовкою курсових і дипломних робіт, проходженням виробничої та переддипломної практик, науково-дослідницькою роботою студентів

Сфера наукових інтересів

 • Проблематика дослідження ринку праці та зайнятості
 • Управління трудовими ресурсами
 • Управління персоналом
 • Актуальні проблеми теорії і практики сучасного менеджменту
 • Корпоративне підприємництво та корпоративне управління

Є автором та співавтором більш як 50 наукових публікацій, у тому числі 2 навчальних посібників, 2 монографій.

Контакти

Copyright 2021 ©