Соколова Валентина Петрівна
Соколова Валентина Петрівна
доцент кафедри хімічних технологій та інженерії, доцент, кандидат технічних наук

Освіта

 • У 1984 р. закінчила Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю «Збагачення корисних копалин»
 • У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Закономірності розкриття гематитових кварцитів Кривбасу та підвищення селективності їх флотаційного збагачення» та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.08  «Збагачення користних копалин».
 • У 2013 р. отримала вчене звання доцента кафедри хімічних технологій палива та вуглецевих матеріалів

Дисципліни

 • Основи технологічного проектування та енерготеплові розрахунки у коксохімічному виробництві

 • Оптимізація хіміко-технологічних процесів у коксохімічному виробництві

 • Модфікація властивостей продуктів коксохімічного виробництва

 • Підготовка твердих горючих копалин до переробки

 • Хімічна переробка твердих горючих копалин

 • Основи наукових досліджень в галузі та техніка експерименту

 • Будова речовин і методи її дослідження

 • Металургійне паливо і відновники

 • Екологія та енерготехнологія хіміко-технологічних процесів

Сфера наукових інтересів

 • Збагачення та переробка твердих горючих копалин та залізорудної сировини

Досягнення

 • 2018 - лауреат відзнаки Криворізького міського голови за успіхи в науковій та педагогічній роботі
 • Автор понад 158 наукових праць, з них 16 патентів України та 2 монографії. У Scopus – 11 публікацій, індекс Гірша – 4.

Контакти

Copyright 2021 ©