Шмельцер Катерина Олегівна
Шмельцер Катерина Олегівна
доцент кафедри хімічних технологій та інженерії, кандидат технічних наук

Освіта

У 2005 р. закінчила Національну металургійну академію України за спеціальністю «Хімічна технологія палива та вуглеграфітових матеріалів», здобувши кваліфікацію магістра хімічної технології та інженерії.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обгрунтування вдосконалень технології підготовки вугілля для коксування в умовах сучасної сировинної бази України» і отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07 – хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів.

Дисципліни

  • Прогнозування якості продукції та правила технічної експлуатації КХВ
  • Переробка відходів КХВ
  • Уловлювання летючих продуктів термічної переробки твердих горючих копалин
  • Фізика і хімія твердих горючих копалин
  • Методи прикладного статистичного аналізу та науково-дослідна робота
  • Сфера наукових інтересів:
  • Хімічна технологія твердого палива та інженерія

Досягнення

Автор понад 95 наукових праць, з яких 11 авторських свідоцтв України, 2 монографій. У Scopus – 34 публікації, індекс Гірша – 7.

Контакти

Copyright 2021 ©