Шилова Валентина Іванівна
Шилова Валентина Іванівна
Кандидат наук з державного управління, асистент кафедри права і публічного управління та адміністрування

Освітня діяльність

 • Освіта вища:
 • У 1986 р. закінчила Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію вчитель історії та суспільствознавства СШ.
 • У 2005 р. одержала другу вищу освіту у Гуманітарному університеті «Запорізький інститут державного та муніципального управління» за спеціальністю «Управління навчальними закладами» та здобула кваліфікацію керівник навчального закладу та його підрозділів.
 • У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему «Державне регулювання ринку освітніх послуг в Україні» за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління.
 • У 2012 р. отримала вчене звання доцента кафедри державного управління та земельного кадастру

Сфери наукових інтересів

 • Державне управління сферою освіти
 • Державне регулювання ринку освітніх послуг
 • Менеджмент освітньої галузі
 • Інновації у менеджменті та публічному управлінні

Є автором та співавтором більш як 30 наукових публікацій, у тому числі 2 монографії, 5 навчально-методичних видань.

Дисципліни

 • Місцеве самоврядування в Україні
 • Муніципальний менеджмент
 • Здійснює керівництво підготовкою курсових робіт, проходженням виробничої та переддипломної практик, науково-дослідницькою роботою студентів

Контакти

Copyright 2021 ©