лого_технологічний інститут

Металургійна та гірнича галузі є рушійною силою економіки України. Їх прогрес та вдосконалення можливий тільки на базі розвитку науки та підготовки висококваліфікованих фахівців з дотриманням усіх необхідних освітніх вимог.

У своїй роботі керується: 

На сьогодні Технологічний інститут Державного університету економіки і технологій є тим навчально-науковим центром, на який покладено місію державного значення з підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють широким спектром компетентностей, аналітичних і практичних навичок та проведення науково-дослідних робіт за гірничо-металургійним напрямом та екологією.

2020 рік знаменний для навчально-наукового Технологічного інституту. Це пов’язано з утворенням закладу нової формації, а саме Державного університету економіки і технологій, до якого увійшов й Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України, отримавши новий статус та назву – навчально-науковий Технологічний інститут ДУЕТ.

На даному етапі таке соціальне замовлення актуалізує необхідність підготовки фахівців, які відповідають викликам суспільства, здатних до безперервного інтелектуального, культурного і духовного розвитку впродовж життя; шляхом формальної і неформальної освіти, орієнтовану на збереження, примноження та передачу гуманістичних суспільних цінностей, засвоєння нових професійних ролей і функцій, адаптовану до умов стрімкозмінного суспільства.

В інституті  існує:

  • денна форма навчання;
  • форма навчання без відриву від виробництва – заочна.

Підготовка фахівців проводиться:

  • за рахунок коштів Державного бюджету України;
  • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (за бажанням).

Спеціальності інституту:

133 “Галузеве машинобудування”

136 “Металургія”

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

161 “Хімічні технології та інженерія”

Технологічний інститут ДУЕТ у соцмережах:

     

Про сайт Конфіденційність Доступність Cookies
Copyright 2021 ©