Про міжнародну діяльність

Шановні студенти та науковці!

Пропонуємо вам взяти участь в анкетуванні з питань академічної мобільності.

Для цього ви можете заповнити АНКЕТУ. Дякуємо за співпрацю.

 

Новини Центру міжнародної мобільності

Міжнародна діяльність ДУЕТ є пріоритетним напрямом розвитку університету, головною метою якого є всебічне сприяння інтернаціоналізації міжнародної освітньої та наукової діяльності університету, встановлення і розвиток міжнародних та міжвузівських зв’язків, розвиток університету як повноправного учасника міжнародного освітнього простору.

Міжнародна діяльність ДУЕТ спрямована на інтеграцію університету до світового науково-освітнього простору, шляхом вирішення пріоритетних завдань:

  • налагодження освітніх, наукових, політичних та економічних міжнародних зв’язків;
  • сприяння міжнародній академічній мобільності;
  • сприяння формуванню конкурентоспроможних випускників університету на глобальному ринку праці;
  • поглиблення знань наукової спільноти про інші культури та сприяння міжнаціональному порозумінню.

Контакти: 
Центр міжнародної академічної мобільності ДУЕТ
Петрішина Тетяна Олександрівна
e-mail: petrishina_to@duet.edu.ua
тел.: +380 983484317

 

Copyright 2021 ©