Магістр

Відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти у 2022 році іспити у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) складатимуть вступники в магістратуру всіх спеціальностей.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти (бакалавра, магістра) можуть проводитисятакі іспити та фахові випробування:

 • єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, що передбачає складання предметного тесту та тесту загальних навчальних компетентностей;
 • єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.
 • фахове вступне випробування (ФВВ) в закладі освіти – форма вступного випробування, що проводиться в закладі для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) передбачене для вступників на магістерські спеціальності таких галузей знань: «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини». Це випробування міститиме дві частини: предметний тест із певної спеціальності і тест загальних навчальних компетентностей (ТЗНК).

У 2022 році вступники до магістратури зможуть подати результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2020, 2021 або 2022 року та єдиного фахового вступного випробування або фахового вступного випробування 2022 року.

Перелік спеціальностей та іспитів і фахових випробувань для вступу в магістратуру ДУЕТ у 2022 р.

Спеціальність Тест з іноземної мови Фахові випробування
151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології
ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ в закладі освіти
141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ в закладі освіти
121 Інженерія програмного
забезпечення
ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ в закладі освіти
133 Галузеве
машинобудування
ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ в закладі освіти
136 Металургія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ в закладі освіти
292 Міжнародні економічні
відносини
ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ у формі ЗНО
(тест з економіки та міжнародної 
економіки + ТЗНК)
081 Право ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ у формі ЗНО
(тест із права та міжнародного
права + ТЗНК)
281 Публічне управління та
адміністрування
ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ у формі ЗНО
(один із предметних тестів
на вибір вступника + ТЗНК)
051 Економіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ у формі ЗНО
(тест з економіки та міжнародної
економіки + ТЗНК)
075 Маркетинг ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ у формі ЗНО
(тест з управління та
адміністрування + ТЗНК)
073 Менеджмент ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ у формі ЗНО
(тест з управління та
адміністрування + ТЗНК)
071 Облік і оподаткування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ у формі ЗНО
(тест з обліку та фінансів + ТЗНК)
072 Фінанси, банківська
справа та страхування
ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ у формі ЗНО
(тест з обліку та фінансів + ТЗНК)
161 Хімічні технології та
інженерія
ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ в закладі освіти

Реєстрація вступників триватиме з 26 квітня до 17 травня 2022 року (18:00). Реєстрацію здійснюватиме приймальна комісія ДУЕТ.

Єдиний вступний іспит (основна сесія) відбудеться 22 червня 2022 року.

Єдине фахове вступне випробування складатиметься з двох частин – тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК), який відбудеться 20 червня, а також предметного тесту.

Дати проведення предметних тестів ЄФВВ:

 • економіка та міжнародна економіка – 24 червня 2022 року;
 • право та міжнародне право – 24 червня 2022 року;
 • облік і фінанси – 29 червня 2022 року;
 • управління та адміністрування – 1 липня 2022 року.

Якщо вступники виявлять бажання складати більше одного предметного тесту, а тести проводитимуться в один день, то під час реєстрації вони оберуть, який складатимуть в основну, а який у додаткову сесію. 

Спеціально організована сесія ЄВІ для вступників, які зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ, але бажають повторно скласти іспит або не зареєструвалися для участі в основній сесії, відбудеться 10 вересня. Реєстрація розпочнеться 26 липня та триватиме до 4 серпня. Сесія проводиться за кошти фізичних осіб.

Програма ЗНО з іноземних мов в магістратуру

Програми фахових вступних випробувань на освітній рівень «магістр»

Проєкти програм предметних тестів і програми ТЗНК:

Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році визначено, що:

 • вступники до магістратури на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» зможуть використовувати для вступу результати ЄВІ, складеного у 2020, 2021 або 2022роках та кожного блоку ЄФВВ, складеного в рік вступу або вступних іспитів у передбачених Умовами випадках;
 • вступники до магістратури на основі здобутого ступеня вищої освіти за іншими спеціальностями зможуть використовувати для вступу результати ЄВІ (крім випадків, передбачених Умовами вступу 2022), складеного у 2020, 2021 або 2022 роках.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра за спеціальностями вступ до яких передбачає складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування
(денна і заочна форма навчання)

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з 26 квітня до 18.00
години 17 травня
з 26 квітня до 18.00
години 17 травня
Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів з 13 по 16 червня з 13 по 16 червня
Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів з 13 липня з 13 липня
Основна сесія єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування з 20 червня до 2 липня з 20 червня до 2 липня
Вступний іспит з іноземної мови для осіб, що вступають на основі вступних іспитів 1 липня не пізніше 11.30 1 липня не пізніше 11.30
Початок прийому заяв та документів для осіб, що вступають на основі єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування 15 липня 15 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, що вступають на основі єдиного вступного іспиту та фахових вступних випробувань 22 липня 18.00 22 липня 18.00
Закінчення прийому заяв та документів для абітурієнтів, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 22 липня 15 листопада
Термін оприлюднення рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету не пізніше 02 серпня не пізніше 02 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування за результатами фахових вступних випробувань на місця державного замовлення, а також подання письмової заяви про анулювання заяв на інші місця державного замовлення не пізніше 18.00 години 8 серпня не пізніше 18.00 години 8 серпня
Видача наказу про зарахування за державним замовленням 9 серпня 9 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення до 19 серпня до 19 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб  10 серпня 1 сесія – 19 серпня
2 сесія – 18 вересня
3 сесія – 18 жовтня
4 сесія -15 листопада
Закінчення строку зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 вересня не пізніше 30 листопада

 

ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ НАКАЗУ ПРО ЗАРАХУВАННЯ АБІТУРІЄНТ МАЄ ПОДАТИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

 1. Документ про освіту з додатком (оригінал)
 2. Екзаменаційний листок ЄВІ (оригінал)
 3. Паспорт з ІПН (копія)
 4. Приписне свідоцтво (копія)
 5. Довідка про реєстрацію місця проживання (якщо в наявності ID – карта).
 6. Фото 3х4 - 4 шт.
 7. Комплект вступника (папка-швидкозшивач (паперова), папка на зав’язках, конверт А5 – 2 шт., файл) можна придбати в університеті

Приймальна комісія розташована в навчальному корпусі №1 Державного університету економіки і технологій:

площа Визволення, 2
м. Кривий Ріг
Тел. (098) 207-36-48
ел. пошта vstup.duet@gmail.com

АДРЕСА: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна duet.edu.ua@gmail.com
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: пл. Визволення 2, м.Кривий Ріг, Україна vstup.duet@gmail.com

Генеральні партнери

Copyright 2022 ©