Мотиваційне забезпечення на підприємстві

 1. Андрусь О. І. Мотивація як фактор управління діяльністю персоналу / О. І. Андрусь // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. - № 2. – С. 119 – 123.
 2. Бодарецька О. М. Поняття технологій мотивування персоналу підприємств / О. М. Бодарецька, О. Г. Мельник, В. Й. Жежуха // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. - № 11. – С. 7 -11.
 3. Головніна О. Г. Методологія оцінки ефективності мотивації трудової активності індивіда / Головніна О. Г. Основи соціальної економіки: підручник / О. Г. Головніна. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2013. – С. 364 – 384.
 4. Демидова М. М. Методична оцінка ефективності мотивації праці та задоволеності потреб працівників агропідприємств / М. М. Демидова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. - № 7-8. – С. 101 – 106.
 5. Демидова М. М. Мотиваційний менеджмент в агропідприємствах / М. М. Демидова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. - № 9. – С. 91 – 95.
 6. Кащенко І. В. Удосконалення системи мотивації персоналу на підприємстві / І. В. Кащенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. - № 2. – С. 124 – 127.
 7. Кошовий П. О. Мотиваційні концепції потреб в управлінні де мотивацією персоналу малих підприємств / П. О. Кошовий // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. - № 1. – С. 29 – 32.
 8. Красильников С. Как повысить эффективность мотивации: от финансового неравенства к мотивационным деривативам / С. Красильников // Проблемы теории и практики управления. – 2014. - № 3. – С. 50 – 57.
 9. Кушнерик О. В. Соціально-економічний зміст поняття мотивації праці / О. Кушнерик // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. - № 7. – 16 – 19.
 10. Кушнерик О. Сучасні методи мотивації праці персоналу та їх вплив на діяльність підприємства / О. Кушнерик // Ринок ЦПУ. – 2013. - № 3-4. – С. 33 – 37.
 11. Лепьохіна І. О. Мотиваційний механізм в управлінні персоналом підприємства // Перспективи і проблеми забезпечення розвитку відкритих конкурентоспроможних економічних систем в умовах глобалізації: Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (8-9 грудня 2011 р.) / редкол.: П. П. Мазурок [та ін.]. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2011. – С. 169- 171.
 12. Мартиненко В. П. Система участі працівників у прибутках як один із методів фінансового стимулювання персоналу підприємства / В. П. Мартиненко, І. С. Батрак // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. - № 5. – С. 93 – 96.
 13. Мачтакова О. Г. Роль мотивації персоналу в стратегічному управлінні підприємством / О. Г. Мачтакова // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком підприємств: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 травня 2009 р.). У 2-х т. Т. 1 / редкол.: П. П. Мазурок [та ін.]. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2009. – С. 60 – 63.
 14. Назаришин Р. Фундаментальні поняття мотиватики як науки про мотивацію праці / Р. Назаришин // Україна: аспекти праці. – 2013. - № 3. – С. 38 – 42.
 15. Пономарьова І. В. Мотивація персоналу на основі збалансованої системи показників стратегічного управління підприємством / І. В. Пономарьова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010.- № 19. – С. 61 – 65.
 16. Попадюк О. О. Формування мотиваційного профілю в управлінні підприємством / О. О. Попадюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. - №1. – С. 92 – 97.
 17. Попов Е. Мотвация менеджеров по ключевым бизнес-процессам и показателям / Е. Попов, Р. Ческидов // Проблемы теории и практики управления. – 2014. - № 3. – С. 78 – 85.
 18. Ревякін О. О. Економіко-організаційні аспекти мотивації персоналу в процесі детінізації підприємницької діяльності / О. О. Ревякін // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. - № 2. – С. 202 – 206.
 19. Роговченко М. П. Удосконалення методів мотивації працівників на підприємствах України / М. П. Роговченко // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. 2017. - № 2. – С. 55– 57.
 20. 20. Томілович О. О. Проблеми мотивації праці на підприємствах України / О. О. Томілович // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. 2017. - № 2. – С. 61 – 62.
 21. Труш Ю. Л. Мотивація та стимулювання персоналу як складові системи управління якістю продукції на підприємстві / Ю. Л. Труш, М. В. Григорців, О. П. Осадчук // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 12. – С. 274 – 279.
 22. Труш Ю. Л. Мотивація персоналу на підприємствах у сучасних умовах господарювання / Ю. Л. Труш, А. О. Гриценко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. - № 2. – С. 98 – 101.
 23. Труш Ю. Л. Обгрунтування мотиваційного процесу для удосконалення управління якістю продукції / Ю. Л. Труш // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. - № 1. – С. 148 – 152.
 24. Череп А. В. Взаємозв’язок мотивації праці і показників ефективності використання персоналу / А. В. Череп // Актуальні проблеми економіки. – 2013. - № 1. – С. 117 – 122.
 25. Череп А. В. Необхідність формування механізму мотивації праці на підприємствах / А. В. Череп // Актуальні проблеми економіки. – 2013. - № 3. – С. 134 – 148.
 26. Швець І. Стимулювання забезпечення якості управління персоналом на підприємствах / І. Швець, Т. Коваленко // Україна: аспекти праці. – 2013. - № 3. – С. 28 – 34.
 27. Шедяков В. Є. Розвиток системи відносин соціального партнерства як чинник забезпечення високого рівня трудової мотивації / В. Є. Шедяков // Актуальні проблеми економіки. – 2013. - № 4. – С. 33 – 46.
 28. Шостак І. В. Економіко-організаційні аспекти стимулювання і мотивації праці персоналу підприємств / І. В. Шостак // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. - №24. – С. 116 – 120.
 29. Яренко А. В. Обгрунтування моделі управління мотивацією персоналу в кібернетичних системах / А. В. Яременко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 12. – С.449 - 457.
Copyright 2020 ©